วว. โดย LAB บริการสกัด ศึกษาความปลอดภัย วิเคราะห์ทดสอบสารสกัดจากกัญชา/กัญชง สำหรับใช้ทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์อาหาร ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025

จันทร์ ๐๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ๑๔:๓๑
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา ในส่วนของ ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยาและห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ ซึ่งเปิดให้บริการวิเคราะห์ทดสอบกัญชา ผลิตภัณฑ์กัญชา สารสกัดแคนนาบินอยด์ (Cannabidiol ; CBD) และผลิตภัณฑ์อาหารที่มีกัญชา/กัญชง เป็นส่วนประกอบ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ครอบคลุมรายการวิเคราะห์ทดสอบ ได้แก่ 1) โลหะหนักในพืชกัญชา 2) สารสำคัญ THC/CBD ในสารสกัด 3) สารสำคัญTHC/CBD ในซอสและในนม และ 4) จำนวนแบคทีเรีย ยีสต์และราทั้งหมดที่เจริญเติบโตโดยใช้อากาศ (TAMC) ในพืชกัญชา ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบให้เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศ สร้างความมั่นใจ และความน่าเชื่อถือในรายงานผลการทดสอบ รวมทั้งส่งเสริมการผลิต การจำหน่ายและส่งออกสินค้า ยกระดับมาตรฐานสินค้า เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ช่วยลดการกีดกันทางการค้า
วว. โดย LAB บริการสกัด ศึกษาความปลอดภัย วิเคราะห์ทดสอบสารสกัดจากกัญชา/กัญชง สำหรับใช้ทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์อาหาร ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025

ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา วว. เปิดให้บริการเกี่ยวกับกัญชา/กัญชง ครอบคลุม 6 ชนิดตัวอย่าง ได้แก่ พืชกัญชา ตำรับยาแผนไทย น้ำมันกัญชา สารสกัด ผลิตภัณฑ์ยาจากน้ำมันกัญชา และผลิตภัณฑ์อาหาร มีรายการทดสอบ ดังนี้ ปริมาณสารสำคัญ การตรวจเอกลักษณ์ สารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้าง โลหะหนัก สารพิษจากเชื้อรา การปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ ตัวทำละลายตกค้าง นอกจากนั้นยังให้บริการวิเคราะห์ทดสอบองค์ประกอบและชนิดของกรดไขมัน โอเมก้า 3 และ 6 เพื่อเพิ่มมูลค่าในน้ำมันจากเมล็ดกัญชง โดยการให้บริการของ วว. ครอบคลุมทุกรายการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์ สร้างความมั่นคงด้านยาของประเทศและป้องกันการผูกขาดทางด้านยา และสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารโดยให้บริการวิเคราะห์ทดสอบตาม พ.ร.บ.อาหารว่าด้วยเรื่องการนำกัญชาและกัญชงมาใช้เป็นส่วนประกอบ เพื่อขอขึ้นทะเบียน อย. รวมถึงการพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจจากทรัพยากรที่มีอยู่ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญ และเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชาให้ได้มาตรฐานทั้งด้านคุณภาพและความปลอดภัย

วว. พร้อมให้บริการแก่ผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร ในการบริการวิเคราะห์ทดสอบเกี่ยวกับกัญชา/กัญชง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา วว. นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 1 ซี ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โทร. 0 2323 1672- 80 (ณิชกุล คำมูนนา และกิตติ บรรจงจิตรชัย) โทรสาร 0 2323 9165 อีเมล [email protected], [email protected] และสามารถศึกษารายละเอียดค่าบริการทดสอบ ได้ที่ https://www.tistr.or.th/MTC/

ที่มา: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

วว. โดย LAB บริการสกัด ศึกษาความปลอดภัย วิเคราะห์ทดสอบสารสกัดจากกัญชา/กัญชง สำหรับใช้ทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์อาหาร ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๕๓ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ในกิจกรรมการให้คำปรึกษาครั้งที่
๑๗:๐๐ มูลนิธิปีจาร์ ร่วมกับเครือข่ายเอ็ดฮีโร่ส์ ลงนามข้อตกลงเชิงกลยุทธ์ จัดตั้งสมาพันธ์บุคลากรแห่งอนาคตระดับโลกและฮับเอ็ดฮีโร่ส์ในอินโดนีเซีย
๑๗:๐๓ คณะวิทยาศาสตร์ ม.พะเยา ต้อนรับน้องๆ จากโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ดูงานฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และปฏิบัติการคณิตศาสตร์
๑๖:๔๔ ไปรษณีย์ไทย จับมือ NT เปิดจุดให้บริการ EMS Point นำร่อง 52 สาขา ครอบคลุม 16 จังหวัดภาคอีสาน
๑๖:๓๓ LINE จับกระแสโลก ต่อยอดธุรกิจไทยด้วยการตลาด NFT
๑๖:๑๙ ม.หอการค้าไทย ยืนยันพร้อมปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลใหม่ PDPA พร้อมตั้งคลีนิกให้คำปรึกษา
๑๖:๕๓ ไทยคม เปิดตัว IoT Solution ผ่านดาวเทียม LEO พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวทางทะเล
๑๖:๓๗ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เผยทางรอดส่งออกไทย ต้องปรับตัวมุ่งสู่ Net Zero
๑๖:๔๙ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี เปิดร้านใหม่ 'เดอะ คอมปะนี' สไตล์โมเดิร์นอิตาเลียน รวมเมนูฮิต เสิร์ฟครบจบในร้านเดียว
๑๖:๕๓ ทีเคพาร์ค เสกความสนุกใน Play Matters เรื่องเล่นเรื่องใหญ่ เปิดพื้นที่การเล่นเติมเต็มจินตนาการให้กับเด็ก