ซีพี ออลล์ มุ่งส่งเสริมให้ความรู้ผู้นำรุ่นใหม่ Mister & Miss Good Governance ตอกย้ำองค์กรสู่ความยั่งยืน

อังคาร ๐๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ๑๐:๔๓
บมจ.ซีพี ออลล์ โดยคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล จัดสัมมนาถ่ายทอดความรู้ "ยุทธศาสตร์ด้าน CG ปี 2565" แก่ Mister & Miss Good Governance รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เพื่อตอกย้ำการให้ความสำคัญกับการบริหารองค์กร โดยใช้บรรษัทภิบาล (Corporate Governance) เป็นแนวทาง และมุ่งเน้นให้พนักงานรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง โดยมีตัวแทน Mister & Miss Good Governance รุ่นที่ 2 แต่ละหน่วยงาน รวมถึงบริษัทในกลุ่มธุรกิจซีพี ออลล์ ร่วมประชุมจำนวนกว่า 100 คน ผ่านระบบ Microsoft team เพื่อเว้นระยะห่างในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
ซีพี ออลล์ มุ่งส่งเสริมให้ความรู้ผู้นำรุ่นใหม่ Mister Miss Good Governance ตอกย้ำองค์กรสู่ความยั่งยืน

โดยนางสาวลาวัณย์ เตียงหงษากุล ประธานคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ร่วมมอบนโยบาย ทิศทางในการดำเนินงานยุทธศาสตร์ด้าน Corporate Governance ปี 2565 ว่า ซีพี ออลล์ ได้กำหนดนโยบายบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งเสริมการต่อต้านคอร์รัปชัน เป็นแนวทางให้ผู้บริหารและพนักงานในบริษัททุกคนใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด อีกทั้งยังให้ทุกคนยึดมั่นในคาถาบรรษัทภิบาล ซื่อสัตย์ โปร่งใส ยุติธรรม คำนึงถึงชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมกันสร้างค่านิยมในการดำเนินงานที่ปราศจากการคอร์รัปชันให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร ซึ่งถือเป็นหนึ่งหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจของซีพี ออลล์

"พลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร คือพลังของคนรุ่นใหม่ที่มีหัวใจธรรมาภิบาล ร่วมคิดร่วมทำ เป็นตัวอย่างที่ดี พร้อมคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่องค์กรธรรมาภิบาล อยู่คู่สังคมไทย เพื่อก้าวไปสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน ภายใต้ปณิธาน ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน" นางสาวลาวัณย์

ภายในงานตัวแทน Mister & Miss Good Governance รุ่นที่ 2 ยังได้รับฟังนโยบายจากการแสดงวิสัยทัศน์ของนายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่กล่าวในงาน CP Ambassador ต่อด้วยคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล ซีพี ออลล์ ที่ได้มาถ่ายทอดองค์ความรู้ แนวทางการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิ

บาล (Good Governance) เพื่อให้ตัวแทนฯ รุ่นที่ 2 ได้นำไปดำเนินงานในหน่วยงานต่อไป และในช่วงท้ายตัวแทน Mister & Miss Good Governance ยังได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์จากแผนการดำเนินงานการสื่อสารด้านธรรมาภิบาลในแต่ละส่วนงาน แก่คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล ซีพี ออลล์ และผู้นำรุ่นใหม่ได้ทราบ เพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงานต่อไป

ที่มา: ซีพี ออลล์

ซีพี ออลล์ มุ่งส่งเสริมให้ความรู้ผู้นำรุ่นใหม่ Mister Miss Good Governance ตอกย้ำองค์กรสู่ความยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๒๔ มิ.ย. นักเรียนศูนย์สอวน.ม.วลัยลักษณ์ คว้าเหรียญทองคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18
๒๔ มิ.ย. ม.วลัยลักษณ์ จัดพิธีมอบขีด หมวก เข็มสถาบันแก่บัณฑิตพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 20 และ 21
๒๔ มิ.ย. ช่อง 7HD ส่งผู้ประกาศ 4 คน 4 บุคลิก สร้างสีสันข่าวเย็นให้เผ็ดร้อน ใน ข่าวเย็นประเด็นร้อน 4 กรกฎา.นี้ เวลา 15.45-18.00
๒๔ มิ.ย. เปิดตัว mywawa.me แพลตฟอร์ม อี-มาร์เก็ตเพลส ซื้อ-ขายสินค้า B2B ทุกอุตสาหกรรม
๒๔ มิ.ย. ฝึกยกระดับและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต
๒๔ มิ.ย. อิออน แจกใหญ่ แจกจริง มอบรางวัลผู้โชคดี ครั้งที่ 2 กับแคมเปญฉลองครบรอบ 30 ปีกับอิออน ลุ้นรับโชคใหญ่ได้ทุกเดือน
๒๔ มิ.ย. เจนเนอราลี่ เอาใจสายคนรักสุขภาพ สนับสนุนงาน Khaokho Marathon 2022 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
๒๔ มิ.ย. ธพว. เปิดตลาดสุดยอดเอสเอ็มอีของดีทั่วไทย SME D Market ทุกเดือน ช่วยลูกค้าขายของ เพิ่มรายได้ ขยายตลาด ติดเครื่องธุรกิจหลังโควิดคลี่คลาย
๒๔ มิ.ย. NTT DATA Business Solutions (Thailand) Ltd. ร่วมกับ Microsoft Thailand และ SAP Thailand จัดงานสัมมนาสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต
๒๔ มิ.ย. ศึกวันแดงเดือดแมตช์นอกสนามฟุตบอล.