สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ดำเนินการเปิดฝึกอบรม โครงการฝึกอบรม สาขาการสานตะกร้าเชือกร่ม รุ่นที่ 2/2565

จันทร์ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ๐๘:๕๙
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ดำเนินการเปิดฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สาขาการสานตะกร้าเชือกร่ม รุ่นที่ 2/2565 จำนวน 30 ชั่วโมง" โดยความร่วมมือกับเทศบาลตำบลขุนยวม ระหว่างวันที่ 7-11มีนาคม 2565 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นางเยาวเรศ เสือจันทร์เป็นวิทยากรฝึกอบรม และได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ดำเนินการเปิดฝึกอบรม โครงการฝึกอบรม สาขาการสานตะกร้าเชือกร่ม รุ่นที่ 2/2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖:๔๗ นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เยี่ยมชมบูธ EA x NEX
๑๖:๕๕ CEA เปิดเวทีฟอรั่ม ชวนภาครัฐ-เอกชน ร่วมไขคำตอบ เมื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยต้องก้าวไปด้วยเทคโนโลยี
๑๖:๕๗ ธนาคารกรุงเทพ ร่วมงาน FTI Expo 2022 พาเหรดผลิตภัณฑ์-บริการทางการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม พร้อมโครงการพิเศษเพื่อธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน
๑๖:๑๑ นิ้วล็อค (Trigger finger)
๑๖:๔๔ กลุ่มบางจากฯ ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ำ มุ่งสู่ Net Zero ในปี 2050 ด้วยแผน BCP NET
๑๖:๕๗ ชาวเน็ตงง ปอนด์ พลวิชญ์ โผล่ร่วมงานค่ายใหม่ มิติ อาทส์ มีเดีย
๑๖:๓๙ มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จเปิดตัวโครงการแนะนำการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยกับตัวแทนด้านการศึกษานานาชาติและที่ปรึกษาระดับโรงเรียนอีกครั้ง
๑๖:๓๔ ม.พะเยา จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับศาสนพิธี สืบสานมรดกทางวัฒนธรรม
๑๖:๓๙ ตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง มีผล 1 ก.ค. 65
๑๖:๒๕ มูลนิธิเอเชีย จัดประชุมเตรียมความพร้อม โครงการประกวดเรียงความ ในหัวข้อ ครูใหญ่ในดวงใจ