"EE" เดินหน้าประกาศซื้อบริษัทกัญชงรายใหญ่สุดภาคเหนือ "CBDB" พร้อมขออนุมัติเพิ่มทุน RO นำเงินลงทุนโรงสกัด ตามนโยบายครบวงจร

พุธ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ ๐๙:๓๙
นายวรศักดิ์ เกรียงโกมล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ EE รายงานผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีสาระสำคัญอยู่ที่การได้มาซึ่งหุ้นใน บริษัท ซีบีดี ไบโอไซเอนซ์ จำกัด และการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
EE เดินหน้าประกาศซื้อบริษัทกัญชงรายใหญ่สุดภาคเหนือ CBDB พร้อมขออนุมัติเพิ่มทุน RO นำเงินลงทุนโรงสกัด ตามนโยบายครบวงจร

ที่ประชุมอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมด (จำนวน 400,000 หุ้น) ของบริษัท ซีบีดี ไบโอไซเอนซ์ จำกัด หรือ CBDB ในวงเงิน 650 ล้านบาท โดย CBDB เป็นผู้ประกอบธุรกิจค้าและผลิตกัญชงรายใหญ่ในพื้นที่ภาคเหนือ มีจุดเด่นคือวิธีการปลูกในโรงเรือน (Greenhouse) ด้วยระบบ EVAP (Evaporative Cooling System ซึ่งเป็นระบบฟาร์มแบบปิดที่จะสามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและป้องกันโรคระบาดได้ดี โดย CBDB มีที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองยวง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน เนื้อที่รวม 28ไร่ 95 ตารางวา โดยมีโรงเรือนสำหรับการปลูกพืชกัญชงมากถึง 60 โรงเรือน พื้นที่เพาะปลูกรวมประมาณ 9,600 ตารางเมตร ปัจจุบันมีการเตรียมความพร้อมในส่วนของ ที่ดิน โรงเรือนเพาะปลูก จัดเตรียมวิธีการและเทคนิคการปลูก รวมถึงอยู่ระหว่างการยื่นคำขอรับใบอนุญาตผลิต (ปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง โดยผ่านการเข้าตรวจสถานที่โดยหน่วยงานรับผิดชอบเรียบร้อยแล้ว ซึ่งคาดว่าน่าจะได้รับใบอนุญาตดังกล่าวภายในเดือนมีนาคม 2565 พร้อมเริ่มดำเนินการเพาะปลูกรอบแรกทันที ซึ่งจะทำให้สามารถรับรู้รายได้จากการขายผลผลิตภายในอย่างรวดเร็วภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2565

บริษัท ซีบีดี ไบโอไซเอนซ์ จำกัด บริหารงานโดย นพ.อิสระ เจียวิริยบุญญา ซึ่งเป็นแพทย์ที่ศึกษา และมีประสบการณ์การบริหารโครงการกัญชาทางการแพทย์มาเป็นเวลายาวนาน นอกจากนี้ยังได้ทีมที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งเป็นทีมอาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่มีความรู้ประสบการณ์ในการปลูกกัญชงมาช่วยดูแลโครงการอีกด้วย

"ด้วยการลงทุนที่ต่อเนื่องบนกัญชงต้นน้ำ CBDB จะเข้ามาเป็นสินทรัพย์ทางเกษตรกรรมชิ้นใหม่ที่สร้างผลผลิตและรายได้ให้กับบริษัทได้อย่างงดงาม เพราะด้วยขนาดฟาร์มที่ใหญ่ ระบบที่ดีเยี่ยม เราจะสามารถเพิ่มปริมาณผลผลิตที่มีมาตรฐาน เพิ่มอำนาจการต่อรอง โดยจะเน้นการปลูกเพื่อเอาผลผลิตในรูปแบบอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง เพื่อให้บริษัทได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่เต็มที่"

ด้านการเพิ่มทุนจดทะเบียนและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม บริษัทฯ เตรียมเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 3,580,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 4,170,000,000 บาท เป็น จำนวน 7,750,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,580,000,000 หุ้น เพื่อรองรับ 1.) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จำนวน 2,780,000,000 หุ้น ในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิม : 1 หุ้นใหม่ ที่ราคาขาย 0.50 บาทต่อหุ้น โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 2.) เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (EE-W1) จำนวน 800,000,000 หุ้น

บริษัทฯคาดว่าหากการระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น RO ในครั้งนี้ทำได้เต็มจำนวน จะได้รับเงินทุนจำนวน 1,390,000,000 บาท ซึ่งจะนำไปใช้สำหรับการลงทุนโครงการโรงงานสกัดกัญชง/กัญชากลางน้ำ 1,200 ล้านบาทที่คาดว่าแล้วเสร็จพร้อมดำเนินธุรกิจนี้ภายในปี 2565 และ/หรือ ลงทุนในโครงการอื่นๆ 200 ล้านบาท

"เพื่อให้บริษัทเป็นผู้นำในธุรกิจกัญชงครบวงจรอย่างแท้จริง บริษัทฯต้องการเงินทุนที่เพียงพอมาใช้ในการขยายการลงทุนจากการปลูกกัญชง ไปสู่การสกัดสารจากกัญชงซึ่งเป็นธุรกิจต่อเนื่อง และต่อยอดไปจนถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในปลายน้ำในที่สุด การขยายธุรกิจไปจนครบวงจรจะทำให้บริษัทสามารถทำรายได้มากขึ้นโดยมีอัตรากำไรสูงสุด และเมื่อบริษัทมีความพร้อมในทุกๆ ด้าน จะทำให้บริษัทสามารถเชื่อมต่อห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) ทั้งหมด ส่งผลให้บริษัทมีช่องทางการค้า และโอกาสสร้างรายได้มากขึ้น มีทั้งความมั่นคงและสภาพคล่องจากเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอ ก้าวสู่บริษัทกัญชงที่มีฐานะทางการเงินแข็งแกร่ง สร้างเงินปันผลที่คุ้มค่าต่อผู้ลงทุน ก้าวสู่การเป็นยักษ์ใหญ่กัญชงระดับประเทศและระดับโลกต่อไปได้"

ที่มา: บางกอก ออทัม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๑:๕๙ NV เซ็นสัญญาจ้างผู้รับเหมางานก่อสร้างหลัก โครงการ NOVA ORGANIC WAREHOUSE OFFICE มูลค่า 181 ลบ.
๑๐:๓๙ เตรียมรับอุตสาหกรรม 5.0: ชั้นเรียนออนไลน์ AI Talent Training Program ของ ASUS เปิดให้ลงทะเบียนแล้ววันนี้
๑๐:๒๕ ช้อป แอนด์ แชร์ ช้อปมันส์ทั้งวัน.ทรู 5G ร่วมกับ ดิ เอ็มดิสทริค เปิดให้บริการ FreeWiFi สำหรับลูกค้าทั่วไป ผ่านเครือข่าย [email protected] ที่ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม และ ดิ เอ็มควอเทียร์
๑๐:๕๙ SPU จัดการประชุม ร่วมกับ AdvanceHE หารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาการเรียนการสอน
๐๙:๕๓ เคทีซีมอบเงินบริจาคจากโครงการ New Life BRA CYCLE โละแล้วไปไหน ให้กับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง)
๐๙:๓๗ THE NINE CENTER RAMA 9 RABBIT LOVER เนรมิตดินแดนกระต่ายพันธุ์สวย ลุ้นการแข่งขัน วิ่งแข่งกระต่ายกับเต่า พบเพื่อนตัวจิ๋วกว่า 10
๐๙:๑๑ DEK วทบ. SPU ออกสเต็ปเท้าไฟ คว้ารางวัล Cover Dance
๐๙:๒๕ SVT จัดทัพร่วมปลดล็อคค่าครองชีพ งาน สหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 26 พร้อมส่งซิก Q2 สดใส
๐๙:๔๒ วันซักผ้าและอาบน้ำแห่งชาติ ครั้งแรกในไทย!
๐๙:๕๑ โรคหัวใจวินิจฉัยก่อน รักษาก่อน ป้องกันก่อน