นับถอยหลังครบรอบ 130 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์โชว์นิทรรศการผลงานสำคัญของหน่วยงานในสังกัด ภายใต้แนวคิด"130 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"

ศุกร์ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ๑๓:๐๕
ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการเตรียมนับถอยหลังสู่การครบรอบ 130 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งตรงกับวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี สำหรับในปี 2565จะมีการ จัดนิทรรศการแสดงผลงานสำคัญของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้แนวคิด "130 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"โดยจะแบ่งเป็น 4 กลุ่มภารกิจ ดังนี้1) กลุ่มอำนวยการ ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2) กลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาการผลิต ประกอบด้วย กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร และกรมหม่อนไหม 3) กลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต ประกอบด้วย กรมชลประทาน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และ 4) กลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและระบบสหกรณ์ ประกอบด้วย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์
นับถอยหลังครบรอบ 130 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์โชว์นิทรรศการผลงานสำคัญของหน่วยงานในสังกัด ภายใต้แนวคิด130 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ผลงานสำคัญที่จะจัดแสดงนิทรรศการมีดังนี้ กลุ่มอำนวยการ นำเสนอการขับเคลื่อนภาคเกษตรด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG Modelผลการดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ผลงานของศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม(Agri-tech and Innovation Center หรือ AIC)ที่มีบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และภาคการเกษตร เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การเกษตรแปรรูป และการตลาดและการยกระดับมาตรฐานพืชสมุนไพรสู่ความยั่งยืน กลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาการผลิตนำเสนอการทำการเกษตรอย่างยั่งยืน อาทิเช่น การผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ การพัฒนากุ้งสู่ความยั่งยืน BCG Modelกับการพัฒนากัญชา กัญชง และกระท่อม การเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดของสินค้าโคเนื้อ บ้านแสนแก้ว จ.ศรีสะเกษ และการอนุรักษ์ ต่อยอดภูมิปัญญาลวดลายผ้าไหมไทยสู่ความยั่งยืน กลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต นำเสนอการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมให้เหมาะสม และกลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและระบบสหกรณ์ นำเสนอนิทรรศการก้าวต่อไปของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในฝัน และสมาชิกสหกรณ์รุ่นใหม่ สร้างเกษตรไทยเข้มแข็ง

ภายในงาน 130 ปี วันคล้ายวันสถาปนาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังมีการออกบูธแสดงและจำหน่ายสินค้าการเกษตร โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งนำผลผลิตทางการเกษตรที่โดดเด่นจากจังหวัดต่างๆ มาให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานได้เลือกชิม เลือกซื้อกันในงานทั้งสินค้าเกษตร และสินค้าแปรรูป อาทิ ผัก ผลไม้มะม่วงน้ำปลาหวาน ยำมะม่วง ข้าวแต๋น มะพร้าวน้ำหอม กรอบเค็ม แหนมปลาแรด ชุดน้ำพริก น้ำพริกสวรรค์ปูม้า เชียงปลา ปลาดุกเส้นหวาน ปลานวลจันทร์ต้มเค็มปลาดุกสวรรค์ ไส้อั่วปลานิลปลาส้ม ทอดมันปลากรายกล้วยไม้เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีปลาสวยงามหลากหลายชนิด เช่น ปลากัด ปลาสอดสี แจกจ่ายให้กับผู้ซื้อสินค้าประมงแปรรูปครบตามราคาที่กำหนดด้วย

ที่มา: สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๑ ส.ค. EXIM BANK ส่งมอบนมกล่องพร้อมดื่ม น้ำดื่มและชุดตรวจ ATK ให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
๑๑ ส.ค. นักบุญนาร์โค (Narco-Saints)เผยทีเซอร์แรก! ผลงานสุดประณีตจากผู้สร้างและนักแสดงระดับท็อปของเกาหลี รวมตัวเปิดโปงเรื่องราวสุดระทึก พรีเมียร์พร้อมกันทั่วโลก 9
๑๑ ส.ค. SGP บุ๊คกำไร 6 เดือน 1,165 ลบ. มีรายได้กว่า 51,415 ลบ. บอร์ดอนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.20 บาท/หุ้น
๑๑ ส.ค. JAS ผลประกอบการครึ่งปีแรก/65 ฟันรายได้รวม 10,186 ล้านบาท
๑๑ ส.ค. ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ บลจ.กสิกรไทย และ บลจ.ไทยพาณิชย์ ส่งเสริมการวางแผนการเงินหลังเกษียณแก่บุคลากรไปรษณีย์ไทย
๑๑ ส.ค. Time Lock หยุดเวลาเพื่อเซลล์ผิวหน้าที่อ่อนวัย ปราศจากริ้วรอยและจุดด่างดำ ด้วยศาสตร์ตะวันออก ที่เน้นฟื้นฟู 35 จุดฝังเข็มทั่วใบหน้า ผ่าน Meridian
๑๑ ส.ค. มิสเตอร์ โดนัท ประกาศความสำเร็จ คว้ารางวัล Marketeer No.1 Brand Thailand 2021 - 2022 ต่อเนื่องปีที่ 6
๑๑ ส.ค. จับตาเทรนด์อสังหาฯ ในกรุงเทพฯ ราคาที่อยู่อาศัยยังไม่ปรับขึ้น โอกาสทองของคนอยากมีบ้าน
๑๑ ส.ค. กิจกรรม Big Cleaning Day 5ส สำนักงานอธิการบดี พัฒนาวัฒนธรรม 5ส อย่างยั่งยืน
๑๑ ส.ค. เรียน online- เทรดหุ้นให้รวยด้วยกราฟเทคนิค (CHOR01)