ฟิทช์ให้อันดับเครดิตโครงการหุ้นกู้ MTN ของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ที่ 'AA-(tha)'/'F1+(tha)'

ศุกร์ ๐๑ เมษายน ๒๕๖๕ ๑๔:๓๖
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ 'AA-(tha)' และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นที่ 'F1+(tha)' แก่โครงการหุ้นกู้ Medium-Term Note (MTN) ของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ CIMBT (AA-/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ/F1+(tha))

ทั้งนี้โครงการหุ้นกู้ดังกล่าวจะมีจำนวนวงเงินต้น ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 1.5 หมื่นล้านบาท (revolving) ในช่วงระหว่าง 2 ปีข้างหน้า และหุ้นกู้ที่จะออกภายใต้โครงการสามารถออกเป็นสกุลเงินบาทหรือสกุลเงินต่างประเทศได้ ทั้งนี้วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้คือเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินทั่วไปของธนาคาร

อันดับเครดิตของโครงการหุ้นกู้นี้จะใช้กับหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันที่ออกภายใต้โครงการเท่านั้น ทั้งนี้ไม่ได้มีการรับรองว่าหุ้นกู้ชุดอื่นที่จะออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ดังกล่าวจะได้รับการจัดอันดับเครดิต

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต
อันดับเครดิตของโครงการหุ้นกู้ MTN ดังกล่าวของ CIMBT อยู่ในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวและอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นของธนาคารที่ 'AA-(tha)' และ 'F1+(tha)' ตามลำดับ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ในการจัดอันดับเครดิตของฟิทช์ เนื่องจากหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นภาระผูกพันที่ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของธนาคาร

อันดับเครดิตภายในประเทศของ CIMBT พิจารณาจากการที่ฟิทช์มองว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ธนาคารจะได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษที่นอกเหนือจากในการดำเนินงานปรกติ (extraordinary support) จากธนาคารแม่ ซึ่งคือ CIMB Bank Berhad (CIMB Bank) จากประเทศมาเลเซีย ในกรณีที่มีความจำเป็น ฟิทช์เชื่อว่า CIMBT มีบทบาทที่สำคัญต่อกลุ่มธนาคารแม่ โดยการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยนั้นสอดคล้องกับกลยุทธ์อาเซียน (ASEAN) ของกลุ่ม และ CIMBT ยังได้ประโยชน์จากการดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาดร่วมกัน (synergy) กับธนาคารแม่ นอกจากนี้อันดับเครดิตของธนาคารยังสะท้อนถึงสัดส่วนการถือหุ้นของ CIMB Bank ใน CIMBT ที่ 94.8% รวมทั้งการมีอำนาจควบคุมการบริหารงาน และมีการผสานและเชื่อมโยงการดำเนินงาน (integration) ระหว่าง CIMBT กับกลุ่ม รวมทั้งการใช้ชื่อและสัญญลักษณ์ทางการค้าร่วมกันกับธนาคารแม่

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิตและปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคตสำหรับ CIMBT สามารถหาเพิ่มเติมได้จากรายงานภายใต้หัวข้อ "ฟิทช์ปรับแนวโน้มอันดับเครดิตของ CIMBT 'เป็นมีเสถียรภาพ' และคงอันดับเครดิตภายในประเทศที่ 'AA-(tha)' ("Fitch Revises Outlook on CIMB Thai Bank to Stable; Affirms at 'AA-(tha)" ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งหาได้จาก www.fitchratings.com/site/pr/10185648

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต
ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบหรือส่งผลให้เกิดการปรับลดอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน)
อันดับเครดิตของโครงการหุ้นกู้ MTN จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวและระยะสั้นของ CIMBT ดังนั้นการปรับลดอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวและอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นของ CIMBT จะส่งผลกระทบในทิศทางเดียวกันกับอันดับเครดิตของโครงการหุ้นกู้ MTN แต่อย่างไรก็ตามการปรับลดอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นของ CIMBT นั้นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่ออันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของธนาคารถูกปรับลดอันดับลงไปต่ำกว่าระดับ A(tha)

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงบวกหรือส่งผลให้เกิดการปรับเพิ่มอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน)
การปรับเพิ่มอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ CIMBT จะส่งผลให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของโครงการหุ้นกู้ MTN ได้รับการปรับเพิ่มอันดับเช่นกัน แต่สำหรับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นของโครงการหุ้นกู้ MTN นั้นเป็นอันดับเครดิตที่สูงที่สุดสำหรับอันดับเครดิตภายในประเทศ จึงไม่สามารถปรับเพิ่มอันดับได้อีก

วันที่มีการประชุมพิจารณาอันดับเครดิต
24 พฤศจิกายน 2564

อันดับเครดิตที่เชื่อมโยงกับอันดับเครดิตอื่น
อันดับเครดิตภายในประเทศของ CIMBT เชื่อมโยงกับโครงสร้างเครดิตของ CIMB Bank Berhad

ที่มา: ฟิทช์ เรทติ้งส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๕๓ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ในกิจกรรมการให้คำปรึกษาครั้งที่
๑๗:๐๐ มูลนิธิปีจาร์ ร่วมกับเครือข่ายเอ็ดฮีโร่ส์ ลงนามข้อตกลงเชิงกลยุทธ์ จัดตั้งสมาพันธ์บุคลากรแห่งอนาคตระดับโลกและฮับเอ็ดฮีโร่ส์ในอินโดนีเซีย
๑๗:๐๓ คณะวิทยาศาสตร์ ม.พะเยา ต้อนรับน้องๆ จากโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ดูงานฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และปฏิบัติการคณิตศาสตร์
๑๖:๔๔ ไปรษณีย์ไทย จับมือ NT เปิดจุดให้บริการ EMS Point นำร่อง 52 สาขา ครอบคลุม 16 จังหวัดภาคอีสาน
๑๖:๓๓ LINE จับกระแสโลก ต่อยอดธุรกิจไทยด้วยการตลาด NFT
๑๖:๑๙ ม.หอการค้าไทย ยืนยันพร้อมปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลใหม่ PDPA พร้อมตั้งคลีนิกให้คำปรึกษา
๑๖:๕๓ ไทยคม เปิดตัว IoT Solution ผ่านดาวเทียม LEO พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวทางทะเล
๑๖:๓๗ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เผยทางรอดส่งออกไทย ต้องปรับตัวมุ่งสู่ Net Zero
๑๖:๔๙ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี เปิดร้านใหม่ 'เดอะ คอมปะนี' สไตล์โมเดิร์นอิตาเลียน รวมเมนูฮิต เสิร์ฟครบจบในร้านเดียว
๑๖:๕๓ ทีเคพาร์ค เสกความสนุกใน Play Matters เรื่องเล่นเรื่องใหญ่ เปิดพื้นที่การเล่นเติมเต็มจินตนาการให้กับเด็ก