NT จับมือ เทศบาลเมืองตาก ยกระดับเมืองอัจฉริยะ (Smart Digital / Telecommunication)

จันทร์ ๐๔ เมษายน ๒๕๖๕ ๑๑:๕๓
เร็วๆ นี้ นายสมไช เสียงใหญ่ ท้องถิ่นจังหวัดตาก ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบดิจิทัลและสื่อสารโทรคมนาคมอัจฉริยะ (Smart Digital / Telecommunication) ระหว่างเทศบาลเมืองตาก กับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) โดย นายณพล ชยานนท์ภักดี นายกเทศมนตรีเมืองตาก และ ดร.สุรชัย อนุตระกูลชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มขายและปฏิบัติการลูกค้าภาคเหนือ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ลงนามความร่วมมือของทั้งสององค์กร การร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ และรองรับภารกิจของเทศบาลเมืองตาก ผ่านโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบดิจิทัลและสื่อสารโทรคมนาคมอัจฉริยะ (Smart Digital / Telecommunication) สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 เป็นไปอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ โดยทั้ง nt และ เทศบาลเมืองตากจะร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาปรับปรุงโครงข่ายสื่อสารของเทศบาลเมืองตากให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ พร้อมให้บริการแก่หน่วยงานในสังกัดและประชาชนในพื้นที่ ตอบสนองต่อแผนงานหรือโครงการลงทุนและกิจการการพัฒนาที่สามารถพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพิ่มศักยภาพและยกระดับการค้า การผลิต และการบริการในสาขาเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ ให้ครอบคลุมภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการบริการ ณ ห้องประชุมเศวตรกุญชร เทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก
NT จับมือ เทศบาลเมืองตาก ยกระดับเมืองอัจฉริยะ (Smart Digital / Telecommunication)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๕๓ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ในกิจกรรมการให้คำปรึกษาครั้งที่
๑๗:๐๐ มูลนิธิปีจาร์ ร่วมกับเครือข่ายเอ็ดฮีโร่ส์ ลงนามข้อตกลงเชิงกลยุทธ์ จัดตั้งสมาพันธ์บุคลากรแห่งอนาคตระดับโลกและฮับเอ็ดฮีโร่ส์ในอินโดนีเซีย
๑๗:๐๓ คณะวิทยาศาสตร์ ม.พะเยา ต้อนรับน้องๆ จากโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ดูงานฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และปฏิบัติการคณิตศาสตร์
๑๖:๔๔ ไปรษณีย์ไทย จับมือ NT เปิดจุดให้บริการ EMS Point นำร่อง 52 สาขา ครอบคลุม 16 จังหวัดภาคอีสาน
๑๖:๓๓ LINE จับกระแสโลก ต่อยอดธุรกิจไทยด้วยการตลาด NFT
๑๖:๑๙ ม.หอการค้าไทย ยืนยันพร้อมปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลใหม่ PDPA พร้อมตั้งคลีนิกให้คำปรึกษา
๑๖:๕๓ ไทยคม เปิดตัว IoT Solution ผ่านดาวเทียม LEO พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวทางทะเล
๑๖:๓๗ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เผยทางรอดส่งออกไทย ต้องปรับตัวมุ่งสู่ Net Zero
๑๖:๔๙ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี เปิดร้านใหม่ 'เดอะ คอมปะนี' สไตล์โมเดิร์นอิตาเลียน รวมเมนูฮิต เสิร์ฟครบจบในร้านเดียว
๑๖:๕๓ ทีเคพาร์ค เสกความสนุกใน Play Matters เรื่องเล่นเรื่องใหญ่ เปิดพื้นที่การเล่นเติมเต็มจินตนาการให้กับเด็ก