รมว.เฮ้ง รับนโยบายนายก มอบกรมพัฒน์ จัด 10 กว่าหลักสูตร ส่งเสริมการท่องเที่ยวระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

อังคาร ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ ๐๙:๑๓
กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับนโยบายรัฐบาล ส่งเสริมการท่องเที่ยว ในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่และทางออกทางทะเลของภาคใต้ตอนบน 4 จังหวัด ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และ นครศรีธรรมราช มุ่งเป้าฝึกทักษะแรงงานกว่า 800 คน
รมว.เฮ้ง รับนโยบายนายก มอบกรมพัฒน์ จัด 10 กว่าหลักสูตร ส่งเสริมการท่องเที่ยวระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีนโยบายการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) อย่างยั่งยืน เป็นการพัฒนาเศษฐกิจในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ และทางออกทางทะเลของภาคใต้ตอนบน 4 จังหวัด ประกอบด้วย ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และ นครศรีธรรมราช รองรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ด้านดิจิทัล และด้านภาษาต่างประเทศซึ่งสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศ การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เป็นส่วนหนึ่งในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ กระทรวงแรงงาน ได้ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว และมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการฝึกทักษะให้แก่แรงงานทุกกลุ่ม ส่งเสริมให้เป็นแรงงานคุณภาพเพื่อเข้าทำงานในสถานประกอบกิจการในพื้นที่

นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการท่องเที่ยวและบริการให้มีมูลค่าสูงในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ กลุ่มเป้าหมาย เป็นแรงงานในสถานประกอบกิจการในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ และแรงงานทั่วไป เป้าหมาย 680 คน ทั้งนี้ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่อยู่ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ตอนบนดำเนินการ ใน 4 แห่ง ประกอบด้วย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร โดยจัดฝึกอบรมทักษะให้แก่แรงงานในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการรองรับการท่องเที่ยว เช่น ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับพนักงานโรงแรม การยกระดับคุณภาพงานบริการที่เป็นเลิศ การทำเบเกอรี่ บาริสต้ามืออาชีพ การแปรรูปอาหารทะเล การนวดอโรมา นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก (หัตถบำบัด) การสร้างอินโฟกราฟฟิกเพื่อธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ การท่องเที่ยววิถีไทยในชุมชนยุค Thailand 4.0 การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ และการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ

โครงการดังกล่าว ช่วยก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่มีความยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมดึงดูดนักท่องเที่ยว และสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน สร้างโอกาสในการสร้างรายได้ของชุมชนและภาคธุรกิจ รายได้ภาคการเกษตรปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากนำไปผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าต่อยอดสู่อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของประเทศให้สูงขึ้น ทั้งนี้การพัฒนาประเทศ เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน คงจะไม่ได้เน้นพื้นที่อีอีซีเพียงด้านเดียว หากทว่าอีอีซีคงจะเป็นต้นแบบ หรือ เป็นโมเดลที่จะเอื้อให้เกิดการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจอื่น ๆ เพื่อช่วยกันผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโตและขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สำหรับผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรอื่นๆ นอกเหนือจากโครงการดังกล่าว สามารถดูหลักสูตรเปิดฝึกอบรมได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน www.dsd.go.th หัวข้อ กำหนดการฝึกอบรม หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4

ที่มา: กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รมว.เฮ้ง รับนโยบายนายก มอบกรมพัฒน์ จัด 10 กว่าหลักสูตร ส่งเสริมการท่องเที่ยวระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๓:๑๑ วว.ร่วมอภิปรายในงาน 3rd ASEAN Innovation Roadmap Forum ชูประเด็นงานวิจัยเพื่อจัดการขยะแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า
๑๓:๕๑ Medlab Asia Asia Health งานแสดงเครื่องมือแพทย์และประชุมวิชาการ พร้อมจัดบนสถานที่จริงครั้งแรกในประเทศไทย
๑๒:๕๕ 'มิชลิน' เฟ้นหาเกมเมอร์สายแข่งรถเป็นตัวแทนประเทศไทย ประลองความเร็วใน MICHELIN ASIA CUP POWERED BY GRAN
๑๒:๔๑ ทีเอ็มบีธนชาต จัดงาน เดอะเอ็กซ์คลูซีฟ กาล่า ยินดีที่ได้รู้จัก ร่วมขอบคุณลูกค้าธุรกิจในภาคตะวันออก ตอกย้ำความเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง
๑๒:๐๐ ออฟฟิศเมท ชูโซลูชั่นตอบโจทย์จัดซื้อโรงงานและคลังสินค้ายุคดิจิทัล จัดเต็มอุปกรณ์โรงงาน PPE แบรนด์ชั้นนำ พร้อมระบบจัดซื้อออนไลน์ ครบ จบ ในที่เดียว ที่งาน Thailand Safe @Work #34 อิมแพค
๑๒:๓๙ SYNEX ส่งซิก Q2/65 เติบโตอย่างต่อเนื่อง จับมือขยายฐานกลุ่มลูกค้าเสริมความแข็งแกร่ง ไอทีอีโคซิสเต็ม
๑๒:๓๒ ธนาคารไทยพาณิชย์เปิดจำหน่ายหุ้นกู้อนุพันธ์แฝง SCB Inverse Floater ครั้งที่ 2 เต็มแล้ว อายุ 2 ปี โอกาสรับผลตอบแทนสูงสุด 3.25%ต่อปีพร้อมคุ้มครองเงินต้น 100%
๑๒:๒๓ เมีย4 เกม MMORPG ผลงานชิ้นเอกจากค่ายวีเมด เตรียมเปิดตัวคอนเทนต์ PVP ใหม่ ปล้นสะดมบิชอน
๑๒:๐๒ SVT จัดทัพร่วมปลดล็อคค่าครองชีพ งาน สหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 26 พร้อมส่งซิก Q2 สดใส
๑๑:๒๖ Health Talk สู้ด้วยใจ ห่างไกลมะเร็ง ครั้งที่ 3