ฟิทช์ให้อันดับเครดิตโครงการหุ้นกู้ MTN ของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี(ไทย) ที่ 'AAA(tha)' /'F1+(tha)'

พุธ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ ๑๔:๕๖
ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ 'AAA(tha)' และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นที่ 'F1+(tha)' แก่โครงการหุ้นกู้ Medium-Term Note (MTN) ของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด หรือ ICBCTL ('AAA(tha)'/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ/F1+(tha))

โครงการหุ้นกู้ดังกล่าวจะมีจำนวนวงเงินต้น ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 5 หมื่นล้านบาท (revolving) ทั้งนี้วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้คือเพื่อนำไปใช้ชำระคืนหนี้เดิม และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

อันดับเครดิตของโครงการหุ้นกู้นี้จะใช้กับหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันที่ออกภายใต้โครงการเท่านั้น ทั้งนี้ไม่ได้มีการรับรองว่าหุ้นกู้ชุดอื่นที่จะออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ดังกล่าวจะได้รับการจัดอันดับเครดิต

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต
อันดับเครดิตของโครงการหุ้นกู้ MTN ดังกล่าวของ ICBCTL ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวและอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นของบริษัทที่ 'AAA(tha)' และ 'F1+(tha)' ตามลำดับเนื่องจากหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นภาระผูกพันที่ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบริษัท

ฟิทช์ให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ ICBCTL อยู่ในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตของธนาคารแม่ซึ่งคือธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ ICBCT (AAA(tha)/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ/F1+(tha)) เพื่อสะท้อนถึงมุมมองของฟิทช์ที่เชื่อว่า ICBCTL มีสถานะเป็นบริษัทลูกหลัก (core subsidiary) ของ ICBCT และบริษัทน่าจะได้รับการสนับสนุนจากธนาคารแม่ ในกรณีที่มีความจำเป็น

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิตและปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคตของ ICBCTL และ ICBCT สามารถดูได้จากประกาศอันดับเครดิตล่าสุด หัวข้อ 'ฟิทช์คงอันดับเครดิตธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด และ บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ที่ 'AAA(tha)' แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ' ลงวันที่ 16 กันยายน 2564 ที่ www.fitchratings.com/site/pr/10176568

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต
ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบหรือส่งผลให้เกิดการปรับลดอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน)
อันดับเครดิตของโครงการหุ้นกู้ MTN จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวและระยะสั้นของ ICBCTL ดังนั้นอันดับเครดิตของโครงการหุ้นกู้ MTN อาจถูกปรับลดอันดับเครดิตได้ หากมีการปรับลดอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวและระยะสั้นของ ICBCTL นอกจากนี้อันดับเครดิตของทั้ง ICBCTL และโครงการหุ้นกู้ MTN อาจถูกปรับลดอันดับได้หากฟิทช์มองว่า ICBCTL ไม่ได้เป็นบริษัทลูกหลักของ ICBCT อีกต่อไป ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นจากการที่ ICBCT ลดสัดส่วนการถือหุ้นลงต่ำกว่า 75% และมีการยกเลิกการสนับสนุนทางการเงิน หรือมีการดำเนินการใดๆที่ทำให้เชื่อได้ว่าโอกาสในการให้การสนับสนุนแก่ ICBCTL ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตามฟิทช์มองว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่น่าจะเกิดขึ้นในระยะสั้น

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงบวกหรือส่งผลให้เกิดการปรับเพิ่มอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน)
อันดับเครดิตของโครงการหุ้นกู้นี้ไม่มีโอกาสที่จะได้รับการปรับเพิ่มอันดับเครดิต เนื่องจากอันดับเครดิตอยู่ในระดับสูงสุดของอันดับเครดิตภายในประเทศแล้ว

วันที่มีประชุมพิจารณาอันดับเครดิต
15 กันยายน 2564

อันดับเครดิตที่มีความเชื่อมโยงกับอันดับเครดิตอื่น
อันดับเครดิตของ ICBCTL มีความเชื่อมโยงกับอันดับเครดิตของ ICBCT

ที่มา: ฟิทช์ เรทติ้งส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๕๓ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ในกิจกรรมการให้คำปรึกษาครั้งที่
๑๗:๐๐ มูลนิธิปีจาร์ ร่วมกับเครือข่ายเอ็ดฮีโร่ส์ ลงนามข้อตกลงเชิงกลยุทธ์ จัดตั้งสมาพันธ์บุคลากรแห่งอนาคตระดับโลกและฮับเอ็ดฮีโร่ส์ในอินโดนีเซีย
๑๗:๐๓ คณะวิทยาศาสตร์ ม.พะเยา ต้อนรับน้องๆ จากโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ดูงานฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และปฏิบัติการคณิตศาสตร์
๑๖:๔๔ ไปรษณีย์ไทย จับมือ NT เปิดจุดให้บริการ EMS Point นำร่อง 52 สาขา ครอบคลุม 16 จังหวัดภาคอีสาน
๑๖:๓๓ LINE จับกระแสโลก ต่อยอดธุรกิจไทยด้วยการตลาด NFT
๑๖:๑๙ ม.หอการค้าไทย ยืนยันพร้อมปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลใหม่ PDPA พร้อมตั้งคลีนิกให้คำปรึกษา
๑๖:๕๓ ไทยคม เปิดตัว IoT Solution ผ่านดาวเทียม LEO พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวทางทะเล
๑๖:๓๗ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เผยทางรอดส่งออกไทย ต้องปรับตัวมุ่งสู่ Net Zero
๑๖:๔๙ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี เปิดร้านใหม่ 'เดอะ คอมปะนี' สไตล์โมเดิร์นอิตาเลียน รวมเมนูฮิต เสิร์ฟครบจบในร้านเดียว
๑๖:๕๓ ทีเคพาร์ค เสกความสนุกใน Play Matters เรื่องเล่นเรื่องใหญ่ เปิดพื้นที่การเล่นเติมเต็มจินตนาการให้กับเด็ก