ผู้ถือหุ้น บี.กริม เพาเวอร์ ไฟเขียว ขยายวงเงินหุ้นกู้ 5 ปีนี้ เป็น 1 แสนล้าน เดินหน้าขยายพอร์ต "พลังงานทดแทน" ทั้งในและต่างประเทศ ก้าวสู่เป้าหมาย Net-Zero

พฤหัส ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ ๐๙:๐๑
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยที่ประชุมได้มีการอนุมัติขยายวงเงินหุ้นกู้เป็นไม่เกิน 100,000 ล้านบาท ในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) เพื่อเตรียมความพร้อมและความคล่องตัวในการบริหารด้านการเงิน รองรับการเติบโตของธุรกิจ และโอกาสในการลงทุนที่จะเข้ามาในอนาคต
ผู้ถือหุ้น บี.กริม เพาเวอร์ ไฟเขียว ขยายวงเงินหุ้นกู้ 5 ปีนี้ เป็น 1 แสนล้าน เดินหน้าขยายพอร์ต พลังงานทดแทน ทั้งในและต่างประเทศ ก้าวสู่เป้าหมาย Net-Zero

ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การออกหุ้นกู้นี้เป็นหนึ่งในแผนการจัดการด้านการเงินจากหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นแผนการออกตราสารที่มีลักษณะคล้ายทุน การใช้สินทรัพย์หรือบริษัทลูกระดมทุนผ่านเครื่องมือต่าง ๆ อาทิเช่น เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น

ทั้งนี้ บี.กริม เพาเวอร์ มีความมั่นใจในการเตรียมความพร้อมด้านการเงินและการรักษาสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง รวมทั้งการบริหารจัดการทางการเงินที่เหมาะสมในส่วนของหนี้สินและส่วนทุน ควบคู่ไปกับการเติบโตสู่เป้าหมาย 7,200 เมกะวัตต์ ภายในปี 2568 และ 10,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2573

ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทิศทางการดำเนินงานของ บี.กริม เพาเวอร์ จะเดินหน้าขยายการลงทุนในพลังงานทดแทน ทั้งจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำ พลังงานลม รวมถึงระบบการกักเก็บพลังงาน (ESS) ถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญของ BGRIM ที่มุ่งขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน ภายใต้รูปแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยตั้งเป้าว่าในอีก 5 ปีข้างหน้า จะมีการขยายโครงการผลิตไฟฟ้าในประเทศต่าง ๆ เพิ่มขึ้นเป็น 15 ประเทศ จากปัจจุบัน 7 ประเทศ โดยจะมุ่งมั่นก้าวสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net-Zero Carbon Emissions ภายในปี ค.ศ. 2050 (พ.ศ. 2593)

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีมติจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2564 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานในรอบครึ่งหลังของปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลทั้งหมดที่จ่ายในปี 2564 อัตรารวม 0.15 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายประจำปี 2564 จำนวนทั้งสิ้น 0.42 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินรวมจำนวน 1,094.90 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565

ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณา การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 1. นายฮาราลด์ ลิงค์ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน 2. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ 3. นางอัญชลี ชวนิชย์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน โดยที่ประชุมมีมติให้ทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ

บี.กริม เพาเวอร์ ยังคงมุ่งสร้างพลังให้กับสังคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี (Empowering the World Compassionately) โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี เพื่อสร้างคุณค่าให้กับสังคม "การเข้าไปในแต่ละประเทศตามแนวทาง บี.กริม คือ การเป็นมิตรต่อสังคม ช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม และเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่นั่น สิ่งนี้จะเสริมสร้าง S-Curve ของ บี.กริม เพาเวอร์ คือ การที่เราเข้าไปในประเทศไหน เราก็สามารถขยายตัวและเติบโตได้อย่างยั่งยืน" ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ กล่าว

ที่มา: กู้ดวิล คอมมูนิเคชั่นส์

ผู้ถือหุ้น บี.กริม เพาเวอร์ ไฟเขียว ขยายวงเงินหุ้นกู้ 5 ปีนี้ เป็น 1 แสนล้าน เดินหน้าขยายพอร์ต พลังงานทดแทน ทั้งในและต่างประเทศ ก้าวสู่เป้าหมาย Net-Zero

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๑ ส.ค. EXIM BANK ส่งมอบนมกล่องพร้อมดื่ม น้ำดื่มและชุดตรวจ ATK ให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
๑๑ ส.ค. นักบุญนาร์โค (Narco-Saints)เผยทีเซอร์แรก! ผลงานสุดประณีตจากผู้สร้างและนักแสดงระดับท็อปของเกาหลี รวมตัวเปิดโปงเรื่องราวสุดระทึก พรีเมียร์พร้อมกันทั่วโลก 9
๑๑ ส.ค. SGP บุ๊คกำไร 6 เดือน 1,165 ลบ. มีรายได้กว่า 51,415 ลบ. บอร์ดอนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.20 บาท/หุ้น
๑๑ ส.ค. JAS ผลประกอบการครึ่งปีแรก/65 ฟันรายได้รวม 10,186 ล้านบาท
๑๑ ส.ค. ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ บลจ.กสิกรไทย และ บลจ.ไทยพาณิชย์ ส่งเสริมการวางแผนการเงินหลังเกษียณแก่บุคลากรไปรษณีย์ไทย
๑๑ ส.ค. Time Lock หยุดเวลาเพื่อเซลล์ผิวหน้าที่อ่อนวัย ปราศจากริ้วรอยและจุดด่างดำ ด้วยศาสตร์ตะวันออก ที่เน้นฟื้นฟู 35 จุดฝังเข็มทั่วใบหน้า ผ่าน Meridian
๑๑ ส.ค. มิสเตอร์ โดนัท ประกาศความสำเร็จ คว้ารางวัล Marketeer No.1 Brand Thailand 2021 - 2022 ต่อเนื่องปีที่ 6
๑๑ ส.ค. จับตาเทรนด์อสังหาฯ ในกรุงเทพฯ ราคาที่อยู่อาศัยยังไม่ปรับขึ้น โอกาสทองของคนอยากมีบ้าน
๑๑ ส.ค. กิจกรรม Big Cleaning Day 5ส สำนักงานอธิการบดี พัฒนาวัฒนธรรม 5ส อย่างยั่งยืน
๑๑ ส.ค. เรียน online- เทรดหุ้นให้รวยด้วยกราฟเทคนิค (CHOR01)