สำนักพิมพ์ซิลค์เวอร์ม เปิดตัวหนังสือ Heritage Drinks of Myanmar

พฤหัส ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ ๑๑:๑๗
เมื่อเร็วๆ นี้ ที่คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Regional Centre for Social Science and Sustainable Development - RCSD) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการสนับสนุนจาก Pernod Ricard Asia มร. ลูค เจมส์ คอร์บิน (Luke James Corbin) และสำนักพิมพ์ซิลค์เวอร์ม (Silkworm Books) เป็นเจ้าภาพงานแนะนำหนังสือ Heritage Drinks of Myanmar ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อร่วมฉลองการเปิดตัวหนังสือซึ่งเขียนจากผลงานวิจัยเกี่ยวกับบทบาทวัฒนธรรมการดื่มที่ส่งผลต่อการพัฒนาสังคมท้องถิ่นและประวัติศาสตร์ของเมียนมาร์
สำนักพิมพ์ซิลค์เวอร์ม เปิดตัวหนังสือ Heritage Drinks of Myanmar

จากผลงานวิจัยที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ใน พ.ศ. 2562 Heritage Drinks of Myanmar  เป็นเรื่องราวของเครื่องดื่มดั้งเดิม 14 ชนิดที่ยังคงผลิตในประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจ  ผลงานวิจัยนี้ได้รวบรวมเอาวิธีการเตรียมเครื่องดื่ม พิธีกรรม และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาวเมียนมาร์ อาจกล่าวได้ว่า เครื่องดื่มดั้งเดิมเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจหมู่บ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และการดำรงชีวิตของผู้คนที่พึ่งพิงการเกษตรเป็นหลัก หนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์สองภาษาในเล่มเดียวกัน คือ ภาษาอังกฤษและภาษาพม่า มีภาพถ่ายมากกว่า 100 ภาพ  ที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการผลิตเครื่องดื่มทั้ง 14 ชนิดนี้

มร.ลูค คอร์บิน ผู้เขียน ได้กล่าวว่า การศึกษาด้านมานุษยวิทยาเกี่ยวกับประเพณีและพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ ได้ช่วยให้เราเข้าใจถึงบทบาททางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่มีอยู่ ความสัมพันธ์ของมนุษย์ และโครงสร้างทางสังคมได้ดีขึ้นอย่างไร คอร์บินอธิบายว่า "แอลกอฮอล์เป็นรากฐานของอารยธรรมมนุษย์ เมื่อเวลาผ่านไป วัฒนธรรมการดื่มที่แตกต่างกันได้พัฒนาขึ้นทั่วโลก วัฒนธรรมการดื่มของเมียนมาร์ทำให้เราเห็นภาพรวมของความหลากหลายในการแสดงออกของมนุษยชาติ มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจในชนบทและชีวิตทางสังคม รวมถึงวิธีการผลิต การขาย และแบ่งปันเครื่องดื่มที่ผลิตจากท้องถิ่นและชนบทที่ห่างไกล"

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นภูมิภาคที่มีพื้นฐานของเครื่องดื่มแบบดั้งเดิมที่มีเอกลักษณ์และยังไม่ได้รับการศึกษาวิจัยมากนัก  ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประเพณีของประชากรในภูมิภาคนี้  และเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นในแง่ของมรดกทางวัฒนธรรมในเวทีโลก ในช่วงเวลาที่ประชากรโลกกำลังมองหาความเป็นผู้นำและแรงบันดาลใจของทวีปเอเชีย   ตรัสวิน จิตติเดชารักษ์ ผู้ก่อตั้งสำนักพิมพ์ซิลค์เวอร์ม  กล่าวว่า "การแบ่งปันและความเพลิดเพลินกับการดื่มร่วมกันช่วยให้ผู้คนได้ใช้ชีวิต ได้ทำงาน และสันทนาการควบคู่กันไป   นับเป็นหลักฐานทางอารยธรรมของมนุษยชาติที่สำคัญ "

ปัจจุบัน เราจะเห็นว่า เครื่องดื่มแบบดั้งเดิมและวัฒนธรรมที่อยู่รอบๆ ประเทศเพื่อนบ้านเรากำลังการค่อยๆ เลือนหายไป โดยเฉพาะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีความสำคัญในฐานะที่เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น แอร์มองซ์ เดอ ลา บาสตีด (Hermance De La Bastide) รองประธานฝ่ายกิจการองค์กร ความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม ของ Pernod Ricard Asia กล่าวว่า "Heritage Drinks of Myanmar เปิดโอกาสให้เราได้เห็นบทบาทของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสังคมยุคใหม่" และย้ำว่า "ในขณะที่เราหาวิธีจัดการกับพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนั้น เราก็ยังได้เรียนรู้ว่า แอลกอฮอล์เองก็มีบทบาทในการเสริมสร้างความรู้ของสังคมในประวัติศาสตร์และมรดกของประเทศเช่นกัน" ดังนั้น การเผยแพร่งานวิจัยชิ้นนี้ จึงทำให้เราสามารถรักษามรดกทางวัฒนธรรมการดื่มดั้งเดิมที่เป็นบรรทัดฐานของสังคมเหมือนกับที่เคยเป็นมา

นอกจากนี้ ที่สำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพทิศ และสมาคมฝรั่งเศสจังหวัดเชียงใหม่ มร.ตีแยรี มาตู (Thierry Mathou) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ได้กล่าวเปิดงานนิทรรศการภาพถ่ายผลงานของช่างภาพศิลปิน Cedric Arnold เกี่ยวกับประเพณีการสักยันต์ทางจิตวิญญาณของไทย อันเป็นแรงบันดาลใจให้มีการสักยันต์ทั่วกัมพูชา เมียนมาร์ และลาว  นิทรรศการครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก ห้องสมุดของสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพทิศ (Ecole francaise d'Extreme-Orient - EFEO) สมาคมฝรั่งเศสเชียงใหม่ (Alliance Francaise de Chiang Mai) และ Pernod Ricard Asia พร้อมกันนี้ นาย ลูค คอร์บิน ได้กล่าวแนะนำหนังสือ Heritage Drinks of Myanmar ภายในงานด้วย  

รอยสักที่หยั่งรากลึกในวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าอัตลักษณ์ ภาษา และประวัติศาสตร์ของผู้คนเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับพิธีกรรม การสักมีความสำคัญทางสังคมและใช้เพื่อทำเครื่องหมายเหตุการณ์สำคัญในชุมชน เช่นเดียวกับการใช้แอลกอฮอล์ในพิธีกรรมสำคัญต่างๆ ของชุมชน การแสดงออกทางศิลปะที่พบในศิลปินสักแห่งผู้เชี่ยวชาญนั้นเปรียบเสมือนกับผู้ผลิตเบียร์ประจำหมู่บ้านหรือผู้กลั่น  ที่มีเทคนิคในการผลิตซึ่งมีทั้งความแตกต่าง และสิ่งที่เหมือนกัน ทำให้รสชาติการดื่มออกมาไม่เหมือนกัน สะท้อนถึงการแสดงออกทางวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของชุมชน

บุคคลทั่วไปสามารถเข้าชมงานนิทรรศการได้ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2565  ณ สำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพทิศ และสมาคมฝรั่งเศสเชียงใหม่

 

ที่มา: Good Network

สำนักพิมพ์ซิลค์เวอร์ม เปิดตัวหนังสือ Heritage Drinks of Myanmar

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖:๔๗ นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เยี่ยมชมบูธ EA x NEX
๑๖:๕๕ CEA เปิดเวทีฟอรั่ม ชวนภาครัฐ-เอกชน ร่วมไขคำตอบ เมื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยต้องก้าวไปด้วยเทคโนโลยี
๑๖:๕๗ ธนาคารกรุงเทพ ร่วมงาน FTI Expo 2022 พาเหรดผลิตภัณฑ์-บริการทางการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม พร้อมโครงการพิเศษเพื่อธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน
๑๖:๑๑ นิ้วล็อค (Trigger finger)
๑๖:๔๔ กลุ่มบางจากฯ ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ำ มุ่งสู่ Net Zero ในปี 2050 ด้วยแผน BCP NET
๑๖:๕๗ ชาวเน็ตงง ปอนด์ พลวิชญ์ โผล่ร่วมงานค่ายใหม่ มิติ อาทส์ มีเดีย
๑๖:๓๙ มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จเปิดตัวโครงการแนะนำการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยกับตัวแทนด้านการศึกษานานาชาติและที่ปรึกษาระดับโรงเรียนอีกครั้ง
๑๖:๓๔ ม.พะเยา จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับศาสนพิธี สืบสานมรดกทางวัฒนธรรม
๑๖:๓๙ ตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง มีผล 1 ก.ค. 65
๑๖:๒๕ มูลนิธิเอเชีย จัดประชุมเตรียมความพร้อม โครงการประกวดเรียงความ ในหัวข้อ ครูใหญ่ในดวงใจ