มรภ.พระนคร จัดอบรมพัฒนาทักษะ Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

อังคาร ๐๓ พฤษภาคม ๒๐๒๒ ๐๙:๔๖
27-29 เมษายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะ Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อสร้างแกนนำวิศวกรสังคม(แม่ไก่) สำหรับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เพื่อน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสร้างคนไทยให้มีคุณลักษณะคือ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข็มแข็ง มีอาชีพ มีงานทำ และเป็นพลเมืองที่ดีมีระเบียบวินัย นำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปต่อยอดตามบริบทของแต่ละหน่วยงาน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ
มรภ.พระนคร จัดอบรมพัฒนาทักษะ Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

การอบรมการพัฒนาทักษะ Soft Skills ดังกล่าว จัดขึ้นในวันที่ 27-29 เมษายน 2565 จำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 1 วัน ดังนี้ รุ่นที่ 1 วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565 ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประธานสาขาทุกสาขาวิชา และสโมสรนักศึกษา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ บุคลากรกองพัฒนานักศึกษาประธานสภานักศึกษา นายกองค์การบริหารนักศึกษา และคณะทำงาน จำนวน 80 คน รุ่นที่ 2 วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565 ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประธานสาขาทุกสาขาวิชา และสโมสรนักศึกษา สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยการฝึกหัดครู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 80 คน รุ่นที่ 3 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทุกหน่วยงานที่ไม่สังกัดคณะ จำนวน 80 คน รวมผู้เข้ารับการอบรมการพัฒนาทักษะ Soft Skills ในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 240 คน โดยมี อาจารย์ ดร. เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวดี จิตรมานะศักดิ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และอาจารย์วราวุธ ยอดจันทร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นวิทยากรให้ความรู้ตลอดการอบรม

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๑:๐๘ จี๊ป ประเทศไทย ตั้ง 'พี แอนด์ เอส จี๊ป' เป็นผู้จำหน่ายย่านนิมิตใหม่เด่นด้วยโชว์รูมดีไซน์ทันสมัย พร้อมพื้นที่ทดลองขับรถยนต์
๑๑:๓๕ TWPC ลุยตั้งบ.ย่อย ไทยวา อกริ ไบโอเทค
๑๑:๒๙ Hattha Bank ประสบความความสำเร็จในการขายหุ้นกู้สกุลเงินบาทอีกครั้ง
๑๑:๑๐ ฉลองเทศกาลแห่งความรักด้วยโปรเด็ดจาก 'ไทยเวียตเจ็ท' ตั๋วเริ่มต้นเพียง 800 บาท
๑๑:๐๘ ฟิลิป เวน เปิดตัว Unique Luxury Massage มิติใหม่เพื่อจัดกรอบสรีระรูปร่างที่เหนือชั้น ด้วยการนวดผสานผลิตภัณฑ์คุณภาพชั้นสูงจากฝรั่งเศส
๑๑:๒๐ โกลเบล็ก จับตา เฟดขึ้นดอกเบี้ยแบบเชิงรุกต่อ
๑๑:๒๔ พลัส เทค อินโนเวชั่น ปิดดีลใหญ่ประมูลได้สัญญาผลิตบัตร ATM ให้ ธกส.
๑๑:๕๒ ธ.ทิสโก้เปิด 5 เช็คลิสต์คัดประกันมะเร็ง ! เตือนค่าใช้จ่ายรักษาสูงสุดหลักล้าน ปล้นเงินออมเกลี้ยง
๑๑:๑๐ เตรียมจัดงานฉลอง 40 ปี ทวีสุข มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน
๑๑:๒๒ ท่องดินแดนมหัศจรรย์ในทุ่งดอกไม้ยักษ์ ที่ ซีคอน บางแค