วช. จับมือ มรภ.อุดรธานี เปิดเวทีแถลงข่าว "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"

ศุกร์ ๐๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๑๕:๓๘
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดแถลงข่าวการจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 (Regional Research Expo 2022) ครั้งที่ 10 : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ พร้อมด้วย นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และ ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมแถลงข่าว ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ศูนย์สามพร้าว) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วช. จับมือ มรภ.อุดรธานี เปิดเวทีแถลงข่าว มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 (Regional Research Expo 2022)" ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2565 โดยในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 10 แล้ว ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอีสานอย่างยั่งยืน" กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย ภาคการประชุมสัมมนา ภาคนิทรรศการ และกิจกรรม Highlight Stage โดยนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีความพร้อมใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นอีสานอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) สู่การสร้างความเข้มแข็งและการสร้างรายได้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า จังหวัดอุดรธานีเป็นเมืองที่มีความสำคัญ เป็นหนึ่งในเมืองการค้าและการท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย การจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 (Regional Research Expo 2022)" เป็นโอกาสอันดีที่พี่น้องชาวอุดรธานีได้ต้อนรับประชาคมวิจัย ตลอดจนประชาชนทั่วไปจากทุกจังหวัดในภาคอีสาน รวมถึงภูมิภาคอื่น ๆ ที่ได้เดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้ โอกาสนี้ ขอเชิญผู้มาเยือนทุกท่าน ได้ใช้ช่วงเวลานี้สัมผัสกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดอุดรธานีพร้อมให้การสนับสนุน วช. และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในการดำเนินการจัดงานในครั้งนี้ ให้เป็นไปด้วยดี

ด้าน ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กล่าวว่า การจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565" นอกจากกิจกรรมภายในงานที่กล่าวไปแล้ว ยังมีพื้นที่ให้คำปรึกษาความรู้จากงานวิจัย ตลาดนัดผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ชมชิมช้อปสินค้าครบครัน และยังมีการประชุมเสวนา จำนวน 3 ห้องย่อย ได้แก่ หัวข้อที่ 1 "นวัตกรรม เพื่อการขับเคลื่อน BCG" หัวข้อที่ 2 เรื่อง "BCG กับยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคอีสาน" และหัวข้อที่ 3 เรื่อง "การพลิกโฉม กรอบนโยบายและแนวทางพัฒนา กำลังคนอุดมศึกษา วิจัย และ นวัตกรรมของประเทศ กับการขับเคลื่อน BCG" รวมแล้วไม่น้อยกว่า 12 หัวข้อเรื่อง

นอกจากนี้ ภายในงานแถลงข่าวยังได้มีการนำตัวอย่างผลงานวิจัยมาแสดง 3 ผลงาน ได้แก่ ผลงานที่ 1 เรื่อง "การพัฒนาอาชีพและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของคนในชุมชนด้วยนวัตกรรมการผลิตอาหารสัตว์ต้นทุนต่ำสำหรับโคเนื้อและกระบือ" โดย รศ.ดร.นิราวรรณ กุนัน แห่งคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผลงานที่ 2 เรื่อง "การพัฒนาคอนโดมอสเพื่อเป็นอุปกรณ์ในการดูดซับฝุ่นละอองในอากาศที่มี เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในพื้นที่เมือง" โดย ดร.วินัย มีแสง แห่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และผลงานที่ 3 เรื่อง "คลินิกให้คำปรึกษาและตลาดนัดผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา" โดย ผศ.ดร.ปิยวดี ยาบุษดี แห่งสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

สำหรับมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 (Regional Research Expo 2022) : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ศูนย์สามพร้าว) ในรูปแบบ Onsite และรูปแบบ Online ในลักษณะนิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition)

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โทรศัพท์ 0 4221 1040 ต่อ 1702 และ 1792 โทรสาร 0 4224 1586 อีเมล [email protected] เว็บไซต์ https://rrexpo.udru.ac.th

ที่มา: สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

วช. จับมือ มรภ.อุดรธานี เปิดเวทีแถลงข่าว มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๒ ธ.ค. สนพ.หนองคาย เปิดการฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ ภายใต้โครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่
๐๒ ธ.ค. SGC กระแสแรงปิดจองซื้อ IPO ด้วยเสียงตอบรับท่วมท้น เดินหน้าปั้นพอร์ตสู่ 50,000 ล้านบาท - ต้นทุนการเงินลดลงมีนัยสำคัญ
๐๒ ธ.ค. สุกี้ตี๋น้อย กางแผนซินเนอร์ยี่เจมาร์ท ลั่นยอดขายปีนี้พุ่งเฉียด 4 พันล้าน
๐๒ ธ.ค. ก.ล.ต. ร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชี จัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการ Value of Audit มุ่งยกระดับความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินของไทย
๐๒ ธ.ค. คนโสดเตรียมปัดขวา ฟิล์ม ธนภัทร ตามหาคนรู้ใจ ให้หนาวนี้มีแต่ความอบอุ่นผ่าน Tinder
๐๒ ธ.ค. เอ็นไอเอ ปลื้ม ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี คว้าสุดยอดนวัตกรรมสร้างเมืองน่าอยู่ จากเวที WOW 2022 Awards ย้ำยังเดินหน้าผลักดันย่ายศูนย์กลางพัฒนา
๐๒ ธ.ค. TERA Classic SEA เปิดเซิร์ฟใหม่ ELINO แจกสัตว์เลี้ยงระดับสูง 3 ธันวาคมนี้! พร้อมเตรียมอัปเดทใหญ่ระบบใหม่และบอสสุดโหด!
๐๒ ธ.ค. ฟอร์ติเน็ต เผยการคาดการณ์ภัยคุกคามรับปี 2023 ชี้ อาชญากรรมไซเบอร์ยังขยายตัวสูง ภัยคุกคามโฉมใหม่เตรียมจ่อรอโจมตี
๐๒ ธ.ค. ล็อกซเล่ย์ คว้า 2 รางวัลสนับสนุนงานด้านคนพิการ ปี 2565 ย้ำภาพองค์กรส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ต่อเนื่องกว่า 11
๐๒ ธ.ค. Lewis Capaldi กลับมาพร้อมซิงเกิลใหม่ส่งท้ายปี Pointless เพลงบัลลาดสุขปนเศร้าจากอัลบั้มใหม่ Broken By Desire To Be Heavenly Sent