NT ภาคเหนือ จับมือ บ.บางกอกเพย์ ฯ เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้าน ICT Solution รองรับเมืองอัจฉริยะ Smart City

อังคาร ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๑๔:๓๓
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคารกลุ่มขายและปฏิบัติการภาคเหนือ ดร.สุรชัย อนุตระกูลชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มขายและปฏิบัติการลูกค้าภาคเหนือ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) นายณัฎฐ์ธณกฤศ์ ศริอานนท์ และนายพิชัย ปัญจสังข์ กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท บางกอกเพย์ จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการด้าน ICT Solution เพื่อรองรับเมืองอัจฉริยะ ในพื้นที่ภาคเหนือของ จำนวน 13 จังหวัด เพื่อร่วมกันพัฒนา ส่งเสริมการให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร พร้อมให้การสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อรองรับเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 รวมถึงการตอบสนองต่อแผนงาน หรือโครงการลงทุนกิจการการพัฒนาที่สามารถพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพิ่มศักยภาพและยกระดับการค้า การผลิต และการบริการในสาขาเศรษฐกิจ ที่สำคัญของประเทศ ให้ครอบคลุมภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการบริการ
NT ภาคเหนือ จับมือ บ.บางกอกเพย์ ฯ เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้าน ICT Solution รองรับเมืองอัจฉริยะ Smart City

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖:๔๗ นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เยี่ยมชมบูธ EA x NEX
๑๖:๕๕ CEA เปิดเวทีฟอรั่ม ชวนภาครัฐ-เอกชน ร่วมไขคำตอบ เมื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยต้องก้าวไปด้วยเทคโนโลยี
๑๖:๕๗ ธนาคารกรุงเทพ ร่วมงาน FTI Expo 2022 พาเหรดผลิตภัณฑ์-บริการทางการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม พร้อมโครงการพิเศษเพื่อธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน
๑๖:๑๑ นิ้วล็อค (Trigger finger)
๑๖:๔๔ กลุ่มบางจากฯ ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ำ มุ่งสู่ Net Zero ในปี 2050 ด้วยแผน BCP NET
๑๖:๕๗ ชาวเน็ตงง ปอนด์ พลวิชญ์ โผล่ร่วมงานค่ายใหม่ มิติ อาทส์ มีเดีย
๑๖:๓๙ มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จเปิดตัวโครงการแนะนำการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยกับตัวแทนด้านการศึกษานานาชาติและที่ปรึกษาระดับโรงเรียนอีกครั้ง
๑๖:๓๔ ม.พะเยา จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับศาสนพิธี สืบสานมรดกทางวัฒนธรรม
๑๖:๓๙ ตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง มีผล 1 ก.ค. 65
๑๖:๒๕ มูลนิธิเอเชีย จัดประชุมเตรียมความพร้อม โครงการประกวดเรียงความ ในหัวข้อ ครูใหญ่ในดวงใจ