เพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคนพิการ พร้อมให้บริการผู้พิการอย่างมีคุณภาพ

พุธ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๑๕:๓๒
ยกระดับความรู้ พัฒนาทักษะฝีมือ บุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคนพิการ โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่พัฒนาศักยภาพกำลังแรงงาน ภายใต้นโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับที่ 3 เพื่อความเท่าเทียม เพิ่มประสิทธิภาพระบบการดูแลสุขภาพคนพิการการรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพ อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ เพื่อให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยฝึกยกระดับฝีมือ "การพัฒนาทักษะผู้ปฏิบัติงานคนพิการ" รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2565 จำนวน 35 คน รวมดำเนินการทั้งสิ้น 207 คน
เพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคนพิการ พร้อมให้บริการผู้พิการอย่างมีคุณภาพ

นางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ กล่าวว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตระหนักถึงความสำคัญในการยกระดับความรู้และพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่บุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคนพิการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจตลอดจน มีทัศนคติที่ดี สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการเปิดฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตร การพัฒนาทักษะผู้ปฏิบัติงานคนพิการ 18 ชั่วโมง ในรุ่นที่ 4 นี้ มีผู้เข้ารับการฝึก จำนวน 35 คน ประกอบไปด้วยบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคนพิการ อาสาสมัครที่มีหน้าที่ดูแลคนพิการ ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ของหน่วยสาธารณสุขระดับท้องถิ่น โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำชุมชน ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ มูลนิธิ สมาคม องค์กร และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ช่างกายอุปกรณ์และช่างเครื่องช่วยคนพิการที่กำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้าย โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลนครพิงค์ ร่วมกันวิเคราะห์ จัดทำหลักสูตร เป็นคณะวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ทักษะที่สำคัญ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึก สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง มีจิตบริการ และยังสามารถประดิษฐ์ ประยุกต์ เครื่องกายอุปกรณ์ อุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการในชีวิตประจำวันอย่างง่ายได้ ได้แก่ ช้อนพิเศษสำหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหวอุปกรณ์ช่วยดันตัว อุปกรณ์บริหารนิ้ว อุปกรณ์ป้องกันเท้าตก สเก็ตบอร์ดบริหารไหล่ อุปกรณ์ฝึกกระดกข้อมือ และเบาะรองนั่งสำหรับ wheel chair นอกจากนี้ยังสามารถดูแล บำรุงรักษา ซ่อมแซมรถนั่งคนพิการเบื้องต้นได้ ตอบสนองความต้องการพัฒนาศักยภาพแรงงานของผู้ปฏิบัติงานคนพิการในระดับพื้นที่

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

เพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคนพิการ พร้อมให้บริการผู้พิการอย่างมีคุณภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๒ ก.ค. มหาวิทยาลัยบูรพาร่วมลงนาม MOU กับ BkkGI สนับสนุนร่วมมือด้าน จีโนมิกส์
๐๑ ก.ค. ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ชวนครูอบรม Plan-See-Reflect
๐๑ ก.ค. โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ให้การต้อนรับพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
๐๑ ก.ค. คณะศิลปศาสตร์ ม.ศรีปทุม ผุดไอเดียเก๋ จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ สานใยรักน้องพี่ชาวศิลปศาสตร์ ปิดโรงดูหนังฟอร์มยักษ์ JURASSIC
๐๑ ก.ค. 'อารียา พรอพเพอร์ตี้' เปิด Exhibition Nothing is everything by COMO Bianca X Tul Add
๐๑ ก.ค. เอาใจสมาชิก Watsons Club #Club Of More คลับของสมาชิกวัตสันที่คุ้มค่ากว่า สะสมง่ายใช้ได้มากกว่า และประสบการณ์จากแบรนด์ชั้นนำที่มากกว่าเดิม
๐๑ ก.ค. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) ตอกย้ำความเป็นผู้พัฒนาโรงงาน-คลังสินค้าชั้นนำ
๐๑ ก.ค. SINGER ไม่กระทบ สคบ.คุมเพดานดอกเบี้ยเช่าซื้อรถยนต์-จักรยานยนต์ มั่นใจ ภาพรวมธุรกิจเดินหน้าตามเป้า
๐๑ ก.ค. หุ้นกู้อนุพันธ์แฝง Krungthai Inverse Floater สุดปัง นักลงทุนจองซื้อเกือบ 5,000 ล้านบาท เตรียมออก รุ่นทวีคูณ
๐๑ ก.ค. IN2IT ร่วมเป็น GLAM PARTNER งาน THAILAND FASHION WEEK 2022 AUTUM-WINTER 22-23