ยูโอบีประกาศผลกำไรสุทธิไตรมาสแรกที่ 9.06 ร้อยล้านเหรียญสิงคโปร์ดอลลาร์ แฟรนไชส์ลูกค้าและคุณภาพของสินทรัพย์ยังคงมีความแข็งแกร่ง

พุธ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๑๖:๐๑
กลุ่มธนาคารยูโอบีประกาศผลกำไรสุทธิไตรมาสแรกปี 2565 ที่ 9.06 ร้อยล้านเหรียญสิงคโปร์ดอลลาร์ ลดลงร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ท่ามกลางภาวะตลาดที่ผันผวน
ยูโอบีประกาศผลกำไรสุทธิไตรมาสแรกที่ 9.06 ร้อยล้านเหรียญสิงคโปร์ดอลลาร์ แฟรนไชส์ลูกค้าและคุณภาพของสินทรัพย์ยังคงมีความแข็งแกร่ง

แฟรนไชส์ลูกค้าของกลุ่มธนาคารยังคงแข็งแกร่ง โดยมีรายได้จากดอกเบี้ยรับสุทธิเพิ่มสูงขึ้นจากการเติบโตของสินเชื่อที่มีคุณภาพและวินัยในการกำหนดราคา

รายได้ค่าธรรมเนียมรวมไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน แม้ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อจะพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ โดยมีอัตราเติบโตที่ร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน แต่ค่าธรรมเนียมจากบัตรเครดิต การบริหารจัดการความมั่งคั่ง และการบริหารจัดการกองทุนกลับลดลง เนื่องจากความอ่อนไหวของตลาด รายได้จากการค้าและการลงทุนลดลงเกินร้อยละ 10 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการป้องกันความเสี่ยงจากการที่อัตราดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้รายได้รวมลดลงเล็กน้อยร้อยละ 3 อยู่ที่ 2.4 พันล้านเหรียญสิงคโปร์ดอลลาร์

ต้นทุนความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ ณ สิ้นไตรมาสแรกปี 2565 กลับสู่ภาวะปกติที่ 19 จุด จากการเพิ่มขึ้นของการโอนกลับสำรองทั่วไป (general allowance write-back) ในไตรมาสก่อน คุณภาพของสินทรัพย์ของกลุ่มธนาคารและงบดุลยังคงมีความยืดหยุ่น สภาพคล่องอยู่ในระดับที่เหมาะสม และอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่หนึ่งที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) อยู่ที่ร้อยละ 13.1

มุมมองเชิงบวกต่อการฟื้นตัวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

"ความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์และความไม่แน่นอนของแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจโลกส่งผลให้ตลาดเกิดความผันผวน แต่ถึงกระนั้น ธุรกิจหลักต่างๆ ของธนาคารยังคงยืนหยัดได้ดี พร้อมการเติบโตของสินเชื่อที่มีคุณภาพ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อที่สูงเป็นประวัติการณ์ และส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวดีขึ้น

เรายังคงมุ่งสนับสนุนให้ภาคธุรกิจคว้าโอกาสหลังเปิดประเทศ ระเบียงการค้าและการลงทุนระหว่างอาเซียนและจีนเอื้อให้ธนาคารอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมต่อการให้บริการลูกค้า การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานโลกในปัจจุบันจะยิ่งเน้นให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของเราในภูมิภาคนี้

เราเสริมความแกร่งให้ธุรกิจด้วยการเข้าซื้อธุรกิจรายย่อยของซิตี้กรุ๊ปและริเริ่มแผนงานด้านดิจิทัล รวมทั้งผลจากความพยายามของเราด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการให้การสนับสนุนลูกค้าเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวก โดยตั้งเป้าประกาศแผนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในสิ้นปีนี้

เรายังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อการฟื้นตัวและศักยภาพในระยะยาวของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ งบดุลที่แข็งแกร่ง ตลอดจนสถานะเงินทุนและสภาพคล่องที่ดีทำให้เราอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมในก้าวผ่านช่วงเวลาอันไม่แน่นอนนี้ไปพร้อมๆ กับลูกค้าและชุมชนของเรา"

ไตรมาส 1 ปี 2565 เปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2564

กลุ่มธนาคารประกาศผลกำไรสุทธิ 9.06 ร้อยล้านเหรียญสิงคโปร์ดอลลาร์ ลดลงร้อยละ 11 จากไตรมาสก่อน เนื่องจากความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์ส่งผลให้รายได้จากการค้าและการลงทุนที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับลูกค้าปรับตัวลดลง ประกอบกับการลดลงของการโอนกลับเงินสำรองทั่วไป

รายได้ดอกเบี้ยรับสุทธิปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 1 ซึ่งเป็นผลการจากเติบโตของสินเชื่อร้อยละ 3 และส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิที่เพิ่มขึ้นเกินกว่าร้อยละ 10 อยู่ที่ร้อยละ 1.58 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการส่วนใหญ่คงที่ อยู่ที่ 5.72 ร้อยล้านเหรียญสิงคโปร์ดอลลาร์ จากความต้องการสินเชื่อและธุรกิจการให้คำปรึกษา ส่งผลให้ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อดีดตัวขึ้นร้อยละ 14 ทำสถิติแตะจุดสูงสุดใหม่ที่ 1.94 ร้อยล้านเหรียญสิงคโปร์ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายบัตรเครดิตที่ลดลงตามฤดูกาลและค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการความมั่งคั่งและกองทุนที่ลดลงตามสภาวะความอ่อนไหวของตลาดที่ซบเซาลงส่งผลให้รายได้รวมลดลง

แม้รายได้จากการบริหารตลาดเงินที่เกี่ยวเนื่องกับลูกค้าปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 18 เนื่องจากลูกค้าสนใจป้องกันความเสี่ยง แต่ผลกระทบจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยจากการป้องกันความเสี่ยงและการปรับมูลค่าของเงินลงทุนตามราคาตลาดล่าสุดที่ยังไม่ได้รับรู้ (unrealised mark-to-market) ยังคงสูงกว่ารายได้ส่วนนี้ ดังนั้นรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยจึงปรับตัวลดลงร้อยละ 43 อยู่ที่ 1.01 ร้อยล้านเหรียญสิงคโปร์ดอลลาร์

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวมลดลงร้อยละ 3 ในทิศทางเดียวกันกับรายได้ที่ลดลง ทำให้อัตราค่าใช้จ่ายต่อรายได้คงที่ที่ร้อยละ 44.8 เงินกันสำรองรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 59 ส่วนใหญ่เนื่องจากการเพิ่มสูงขึ้นของการโอนกลับเงินสำรองทั่วไปในไตรมาสก่อน ส่งผลให้ต้นทุนความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อกลับสู่ภาวะปกติที่ 19 จุดในไตรมาสแรกปี 2565

ไตรมาส 1 ปี 2565 เปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2564

รายได้ดอกเบี้ยรับสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เนื่องจากการเติบโตของสินเชื่อร้อยละ 9 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการปรับตัวลดลงร้อยละ 8 ส่วนใหญ่มาจากค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการความมั่งคั่งและการบริหารจัดการกองทุนที่ลดลงเนื่องจากแนวโน้มของตลาดในปีนี้ค่อนข้างเงียบ เช่นเดียวกับรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยที่ปรับตัวลดลงเนื่องจากผลกระทบของการป้องกันความเสี่ยง อันส่งผลให้รายได้จากการค้าและการลงทุนที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับลูกค้าลดลง แม้ว่ารายได้จากการบริหารตลาดเงินที่เกี่ยวเนื่องกับลูกค้าจะคงที่ก็ตาม

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวมลดลงร้อยละ 3 ในทิศทางเดียวกันกับรายได้ที่ลดลง ค่าใช้จ่ายในการตั้งสำรองปรับตัวลดลงร้อยละ 11 จากเงินกันสำรองทั่วไปที่ลดลง โดยที่ต้นทุนความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อรวมลดลง 10 จุด

ที่มา: ธนาคารยูโอบี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๕๓ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ในกิจกรรมการให้คำปรึกษาครั้งที่
๑๗:๐๐ มูลนิธิปีจาร์ ร่วมกับเครือข่ายเอ็ดฮีโร่ส์ ลงนามข้อตกลงเชิงกลยุทธ์ จัดตั้งสมาพันธ์บุคลากรแห่งอนาคตระดับโลกและฮับเอ็ดฮีโร่ส์ในอินโดนีเซีย
๑๗:๐๓ คณะวิทยาศาสตร์ ม.พะเยา ต้อนรับน้องๆ จากโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ดูงานฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และปฏิบัติการคณิตศาสตร์
๑๖:๔๔ ไปรษณีย์ไทย จับมือ NT เปิดจุดให้บริการ EMS Point นำร่อง 52 สาขา ครอบคลุม 16 จังหวัดภาคอีสาน
๑๖:๓๓ LINE จับกระแสโลก ต่อยอดธุรกิจไทยด้วยการตลาด NFT
๑๖:๑๙ ม.หอการค้าไทย ยืนยันพร้อมปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลใหม่ PDPA พร้อมตั้งคลีนิกให้คำปรึกษา
๑๖:๕๓ ไทยคม เปิดตัว IoT Solution ผ่านดาวเทียม LEO พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวทางทะเล
๑๖:๓๗ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เผยทางรอดส่งออกไทย ต้องปรับตัวมุ่งสู่ Net Zero
๑๖:๔๙ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี เปิดร้านใหม่ 'เดอะ คอมปะนี' สไตล์โมเดิร์นอิตาเลียน รวมเมนูฮิต เสิร์ฟครบจบในร้านเดียว
๑๖:๕๓ ทีเคพาร์ค เสกความสนุกใน Play Matters เรื่องเล่นเรื่องใหญ่ เปิดพื้นที่การเล่นเติมเต็มจินตนาการให้กับเด็ก