B-WORK จ่ายปันผลต่อเนื่องครั้งที่ 15 ในอัตรา 0.1771 บาทต่อหน่วย วันที่ 14 มิ.ย. นี้

พฤหัส ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๐๙:๐๙
นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ BBLAM เปิดเผยว่า กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ หรือ B-WORK เตรียมจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ในอัตราหน่วยทรัสต์ละ 0.1771 บาท จากผลการดำเนินงานไตรมาสแรก ปี 2565 หรือระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 14 มิถุนายน 2565
B-WORK จ่ายปันผลต่อเนื่องครั้งที่ 15 ในอัตรา 0.1771 บาทต่อหน่วย วันที่ 14 มิ.ย. นี้

ทั้งนี้ เมื่อนับรวมตั้งแต่จัดตั้งกองทรัสต์จนถึงการประกาศจ่ายเงินปันผลครั้งล่าสุด B-WORK มีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์แล้วทั้งสิ้น 15 ครั้ง รวมเป็นเงิน 2.9697 บาทต่อหน่วย และมีการจ่ายเงินลดทุน 1 ครั้ง เป็นเงิน 0.1843 บาทต่อหน่วย รวมกันเป็นเงินที่จ่ายออกไป 3.1540 บาทต่อหน่วย

สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสแรก ปี 2565 นี้ B-WORK มีรายได้รวม 147.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 2.0% จากไตรมาสก่อนหน้า ในจำนวนนี้เป็นรายได้ค่าเช่า 57.57 ล้านบาท รายได้ค่าบริการ 87.27 ล้านบาท อันประกอบด้วยรายได้จากสัญญาบริการพื้นที่ รายได้ค่าสาธารณูปโภค และรายได้ค่าที่จอดรถ นอกจากนี้ยังมีดอกเบี้ยรับ 0.19 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ อีก 2.73 ล้านบาท โดยมีกำไรจากการลงทุนสุทธิอยู่ที่ 85.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.0% จากไตรมาสเดียวกันของปี 2564 ทั้งนี้ ในไตรมาสแรก ปี 2565 B-WORK ได้เริ่มชำระคืนเงินต้นของวงเงินกู้จำนวน 25.3 ล้านบาท

ที่มา: บลจ.บัวหลวง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๕:๔๘ บางจากฯ รับรางวัลมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ของสภาอุตสาหกรรม
๑๕:๐๕ เยี่ยมชมระบบคลังสินค้า บริษัท GP Autoparts
๑๕:๒๕ งานวิจัยเดลล์ เทคโนโลยีส์ชี้ ภาคธุรกิจถือคนทำงานในฐานะสินทรัพย์สำคัญสูงสุด ในการขับเคลื่อนโครงการปฏิรูปทางดิจิทัล
๑๕:๑๓ Lazada วันนี้คุณมีนัดตรวจสุขภาพ! 10.10 วันเดียวเท่านั้น
๑๕:๕๖ ดี-แลนด์ กรุ๊ป ปั้นนักธุรกิจรุ่นใหม่
๑๔:๐๙ 10 ตุลาคมนี้.ฟินขั่นสุดกับ 2Moons The Ambassador เดือนเกี้ยวเดือนซีซั่นสุดท้ายทางอมรินทร์ทีวี
๑๔:๔๖ ประกันภัยไทยวิวัฒน์ คว้ารางวัล ประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาดีเด่น
๑๕:๐๕ วิศวะมหิดล ขยายบ่มเพาะวิศวกรผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม ป้อนตลาด.รองรับฮับอาเซียน และ FTA ภาษีนมเป็นศูนย์
๑๕:๑๔ Shopee 10.10 Health Check-up! ตรวจสุขภาพกันเถอะ
๑๕:๓๓ 3 เด็กเก่ง SPU สุดเจ๋ง! ได้รับเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนไทย ร่วมโครงการ APEC Voices of the Future 2022