ก.แรงงาน ติวเข้ม จป. เพื่อเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนสุขภาวะในสถานประกอบกิจการ

พฤหัส ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๑๕:๐๐
กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พัฒนา จป. เพื่อเป็นผู้นำการขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะ" เพื่อให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล สามารประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพที่เกิดจากพฤติกรรมของลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ
ก.แรงงาน ติวเข้ม จป. เพื่อเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนสุขภาวะในสถานประกอบกิจการ

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565) เวลา 09.00 น. นายสุรชัย ชัยตระกูลทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานเปิดเผยหลังการเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พัฒนา จป. เพื่อเป็นผู้นำการขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะ" ว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน และ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญเรื่องการดูแลความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของผู้ใช้แรงงานภายใต้นโยบาย Safety Thailand ผ่านการบังคับใช้กฎหมาย พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ถือเป็นบุคคลและเครือข่ายที่มีคุณค่าในการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยในการทำงานในสถานประกอบกิจการให้ประสบความสำเร็จ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล สามารถประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพที่เกิดจากพฤติกรรมของลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ รวมทั้งให้คำแนะนำในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อให้ลูกจ้างมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเพื่อเป็นการขับเคลื่อนสุขภาวะองค์กร โดยการพัฒนาศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการให้มีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ

นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมในครั้งนี้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้รับความร่วมมือจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)กรมอนามัย กรมควบคุมโรค และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนเครื่องมือ กลยุทธ์ วิธีการ สำหรับการขับเคลื่อนสุขภาวะองค์กรและได้จัดทำหลักสูตรในการพัฒนาเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานขึ้นมา เพื่อให้มีศักยภาพด้านการวางแผนดำเนินการ และประเมินผลด้านสุขภาพมากขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จำนวน 100 คน และเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงานพื้นที่ภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง) จำนวน 50 คน รวมทั้งหมด 150 คน ซึ่งกระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หวังว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดแนวคิดที่นำไปดำเนินการวางแผนการดูแลสุขภาพตามความเหมาะสมต่อบริบทขององค์กรและเป็นต้นแบบที่ดีให้กับสถานประกอบกิจการอื่น ๆ ต่อไป

ที่มา: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๕๓ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ในกิจกรรมการให้คำปรึกษาครั้งที่
๑๗:๐๐ มูลนิธิปีจาร์ ร่วมกับเครือข่ายเอ็ดฮีโร่ส์ ลงนามข้อตกลงเชิงกลยุทธ์ จัดตั้งสมาพันธ์บุคลากรแห่งอนาคตระดับโลกและฮับเอ็ดฮีโร่ส์ในอินโดนีเซีย
๑๗:๐๓ คณะวิทยาศาสตร์ ม.พะเยา ต้อนรับน้องๆ จากโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ดูงานฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และปฏิบัติการคณิตศาสตร์
๑๖:๔๔ ไปรษณีย์ไทย จับมือ NT เปิดจุดให้บริการ EMS Point นำร่อง 52 สาขา ครอบคลุม 16 จังหวัดภาคอีสาน
๑๖:๓๓ LINE จับกระแสโลก ต่อยอดธุรกิจไทยด้วยการตลาด NFT
๑๖:๑๙ ม.หอการค้าไทย ยืนยันพร้อมปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลใหม่ PDPA พร้อมตั้งคลีนิกให้คำปรึกษา
๑๖:๕๓ ไทยคม เปิดตัว IoT Solution ผ่านดาวเทียม LEO พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวทางทะเล
๑๖:๓๗ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เผยทางรอดส่งออกไทย ต้องปรับตัวมุ่งสู่ Net Zero
๑๖:๔๙ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี เปิดร้านใหม่ 'เดอะ คอมปะนี' สไตล์โมเดิร์นอิตาเลียน รวมเมนูฮิต เสิร์ฟครบจบในร้านเดียว
๑๖:๕๓ ทีเคพาร์ค เสกความสนุกใน Play Matters เรื่องเล่นเรื่องใหญ่ เปิดพื้นที่การเล่นเติมเต็มจินตนาการให้กับเด็ก