ไทย-เวียดนาม จับมือเสริมสตาร์ทอัพอาเซียน

ศุกร์ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๑๕:๒๙
กระทรวง DES จับมือกระทรวง ICT เวียดนาม เตรียมตั้งคณะกรรมการร่วมพัฒนา สตาร์ทอัพ 2 ประเทศพร้อมผลักดันพัฒนา ระบบ 6G ร่วมกัน
ไทย-เวียดนาม จับมือเสริมสตาร์ทอัพอาเซียน

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นาย ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เดินทางเข้าพบ นายเหวียน แหม่ง หุ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เวียดนาม โดยมี นายนิกรเดช พลางกูร เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ประจำประเทศเวียดนาม นาย เอกสิทธิ์ คุณานันทกุล เลขานุการรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะผู้แทนจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศเวียดนาม ประกอบด้วย นายเจียว มิง ลอง (Trieu Minh Long) อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ นายเหวียน จอง เดื่อง (Nguyen Trong Duong) รองอธิบดี รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นายเหวียน มิง ทั้ง (Nguyen Minh Thang)  รองหัวหน้าสำนักงานกระทรวงฯ นายโด๋ กง แอง (Do Cong Anh) อธิบดีกรม Authority of Information Technology Application  นางเจิ่น เล แอง - จนท.กรมความร่วมมือฯ  ทั้งนี้นอกจากจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศแล้ว ยังมีการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านแผนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของทั้ง 2 ประเทศ  เข้าร่วม ณ.กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

โดยนายชัยวุฒิ กล่าวว่า  ได้ขอความร่วมมือจากประเทศเวียดนามให้ช่วยสนับสนุนไทยในการสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งสมาชิกสภาบริหารของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union: ITU) อีกวาระหนึ่ง (ปี 2566 -2569) หรือ ค.ศ. 2023 -2026) ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ประเทศไทยสมัครรับเลือกตั้งต่ออีกวาระ

ด้านนายเหวียน แหม่ง หุ่ง รมว. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ(ICT) เวียดนาม ได้กล่าวชื่นชม รมว.ดิจิทัลของไทย ว่าเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ จึงอยากให้ร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของ 2 ประเทศให้เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการพัฒนาระบบ6G การส่งเสริมแพลตฟอร์มต่างๆเรื่อง ไซเบอร์ซิเคียวริตี   ทั้งนี้ทางเวียดนามได้มีการจัดทำกฎหมายดิจิทัล 3 ฉบับ ประกอบด้วย 1.แผนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล  2.ยุทธศาสตร์รัฐบาลดิจิทัล 3. ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจดิจิทัล สังคมดิจิทัล  โดยกฎหมาย 3 ฉบับนี้ พร้อมเปิดเผยให้ไทยได้ศึกษาหากทางรัฐบาลไทยสนใจ ขณะเดียวกัน ก็พร้อมที่จะสนับสนุน ไทย ในเรื่อง ITU เพราะไทยเป็นสมาชิกก็เหมือนประเทศเวียดนามเป็นสมาชิกด้วย 

ภายหลังการหารือร่วมกันทางไทยและเวียดนาม พร้อมที่จะจัดตั้งคณะกรรมการ พัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อส่งเสริม สตาร์ทอัพ ใหม่ๆ และเปิดโอกาสให้นักธุรกิจของทั้ง2ประเทศได้พูดคุยกัน โดยการจัดประชุมอย่างเป็นทางการในโอกาสต่อไป

ที่มา: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ไทย-เวียดนาม จับมือเสริมสตาร์ทอัพอาเซียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๙:๐๐ สมาคมธนาคารไทยขานรับนโยบายภาครัฐ ธนาคารสมาชิกพร้อมผ่อนคลายมาตรการโควิด-19
๐๙:๐๕ ผู้ถือหุ้น EKH ไฟเขียวเพิ่มทุนขาย PP 40 ล้านหุ้น
๐๙:๕๗ CHIC มองธุรกิจครึ่งปีหลัง 65 โตแกร่ง ชูกลยุทธ์สร้าง New S Curves ใหม่ ลุยเข้าตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
๐๙:๐๕ อู่หลง แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติของฉงชิ่ง ตั้งเป้าเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวระดับโลก
๐๙:๒๖ SCB 10X เปิดเวที Virtual Summit REDeFiNE TOMORROW 2022 ปีที่ 3 ขนทัพสุดยอดกูรูด้าน DeFi และ Web 3.0 ระดับโลกมาให้ความรู้
๐๙:๑๘ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิร่วมตรวจบูรณาการป้องกันและแก้ไข้ปัญหารการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดชัยภูมิ
๐๙:๓๔ ดิจิต้าไลฟ์ เปิดแอปพลิเคชัน INFINYX ชูรับผลประโยชน์เหนือความคาดหมาย
๐๙:๔๓ ผู้ถือหุ้น ECL ไฟเขียวออก ECL-W4 จำนวน 369.61 ล้านหน่วย แจกฟรีอัตรา 3 ต่อ 1 พร้อมเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,478.47
๐๙:๔๘ ตาก เตรียมบันทึกสถิติโลก ไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลก 8 ก.ค. นี้
๐๙:๕๓ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เปิดฝึกอบรมหลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์