มช. พร้อมสนับสนุนการเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ชนะเลิศ 2 รางวัล "สุดยอด e-Learning"

อังคาร ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๑๓:๔๑
ในยุคที่ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนั้น การให้ความสำคัญกับการเตรียมพร้อม ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาไม่หยุดในทุกวินาที ทำให้เราลดข้อจำกัดทางการศึกษา สามารถเพิ่มพื้นที่ให้กับผู้สูงวัยได้กลับเข้าห้องเรียนอีกครั้ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดโอกาสทางการศึกษาเพื่อให้ทุกคน และทุกวัยในสังคมสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเป้าประสงค์โดยยึดเอาผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และได้ ก่อตั้ง "วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต" เพื่อริเริ่มสร้างรูปแบบการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดเพียงรูปแบบ ให้เกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงสอดรับกับความต้องการในสังคม เพื่อการส่งมอบคุณค่าทางการศึกษา สร้างระบบนิเวศด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถสร้างความสำเร็จได้ จากความรู้ที่ได้จากแค่ปลายนิ้ว
มช. พร้อมสนับสนุนการเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ชนะเลิศ 2 รางวัล สุดยอด e-Learning

โดยล่าสุดวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ "สุดยอด e-Learning" ระดับประเทศในการประกวด "สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ Digital Content for Learning Contest ประจำปี 2022" ซึ่งจัดขึ้นโดย สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย (E-Learning Association of Thailand) และได้เข้ารับโล่รางวัลในงานมหกรรมด้านดิจิทัลเทคโนโลยีระดับนานาชาติ Bangkok International Digital Content Festival 2022 (BIDC2022) ที่ผ่านมา โดยสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ 2 รางวัล อันได้แก่ หลักสูตร "โรงเรียนผู้สูงอายุดิจิทัล เกษียณมีดี" ได้รับรางวัล "สุดยอด e-Learning เพื่อการอุดมศึกษาและผู้สูงวัย" และ หลักสูตร "ฟูมฟักทักษะสำคัญในชีวิตและการทำงาน : Skills4Life" ได้รับรางวัล "สุดยอด e-Learning เพื่อการอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์"

นอกจากหลักสูตรที่ได้รับรางวัลแล้วนั้น ยังมีหลักสูตรที่น่าสนใจอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น การเรียนร่วมกับนักศึกษามช. ([email protected]) การเรียนผ่านอบรมระยะสั้นเพื่อพัฒนาอาชีพ และการเรียนออนไลน์แบบเปิดมหาชน (CMU MOOC) โดยในบางหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการเข้าเรียน ผู้เรียนสามารถนำไปต่อยอดทางการศึกษา หรือการประกอบอาชีพได้ในอนาคต โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าเรียนรู้หลักสูตรต่างๆ ได้ "ฟรี" ไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่าน https://www.lifelong.cmu.ac.th/

จากความร่วมด้วยช่วยกันของคณะ และบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สู่ความภาคภูมิใจ ที่ได้ร่วมสร้างเพื่อให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นพื้นที่สาธารณะแห่งการศึกษา สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพราะสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตสิ่งหนึ่งคือการวางรากฐานความรู้ให้มั่นคง เป็นหลักประกันว่าไม่ว่าจะอยู่ที่แห่งใด หรืออายุเท่าไร ก็สามารถได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมได้ตลอดชีวิต สามารถพลิกฟื้นสังคมด้วยการยกระดับศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเอง ประกอบอาชีพจากสาขาวิชาในหลากหลายมิติ ลดสัดส่วนของประชากรผู้ว่างงาน เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้เติบโต ช่วยกระจายโอกาส กระจายรายได้ ที่จะนำการพัฒนาไปสู่สังคมไทยอย่างทั่วถึงอย่างแท้จริง

 

ที่มา: piton communications

มช. พร้อมสนับสนุนการเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ชนะเลิศ 2 รางวัล สุดยอด e-Learning

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๕๓ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ในกิจกรรมการให้คำปรึกษาครั้งที่
๑๗:๐๐ มูลนิธิปีจาร์ ร่วมกับเครือข่ายเอ็ดฮีโร่ส์ ลงนามข้อตกลงเชิงกลยุทธ์ จัดตั้งสมาพันธ์บุคลากรแห่งอนาคตระดับโลกและฮับเอ็ดฮีโร่ส์ในอินโดนีเซีย
๑๗:๐๓ คณะวิทยาศาสตร์ ม.พะเยา ต้อนรับน้องๆ จากโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ดูงานฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และปฏิบัติการคณิตศาสตร์
๑๖:๔๔ ไปรษณีย์ไทย จับมือ NT เปิดจุดให้บริการ EMS Point นำร่อง 52 สาขา ครอบคลุม 16 จังหวัดภาคอีสาน
๑๖:๓๓ LINE จับกระแสโลก ต่อยอดธุรกิจไทยด้วยการตลาด NFT
๑๖:๑๙ ม.หอการค้าไทย ยืนยันพร้อมปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลใหม่ PDPA พร้อมตั้งคลีนิกให้คำปรึกษา
๑๖:๕๓ ไทยคม เปิดตัว IoT Solution ผ่านดาวเทียม LEO พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวทางทะเล
๑๖:๓๗ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เผยทางรอดส่งออกไทย ต้องปรับตัวมุ่งสู่ Net Zero
๑๖:๔๙ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี เปิดร้านใหม่ 'เดอะ คอมปะนี' สไตล์โมเดิร์นอิตาเลียน รวมเมนูฮิต เสิร์ฟครบจบในร้านเดียว
๑๖:๕๓ ทีเคพาร์ค เสกความสนุกใน Play Matters เรื่องเล่นเรื่องใหญ่ เปิดพื้นที่การเล่นเติมเต็มจินตนาการให้กับเด็ก