ฤกษ์ดี "สหโคเจน" ยกเสาเอกโรงไฟฟ้าโครงการใหม่ สวนอุตสาหกรรมฯ ศรีราชา ทุ่มงบก่อสร้างกว่า 2.7 พันล้านบาท คาดแล้วเสร็จปี 2567

พุธ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๐๙:๕๙
บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) ถือฤกษ์ดีประกอบพิธียกเสาเอกโรงไฟฟ้าสหโคเจนโครงการใหม่ (SPP Replacement) ภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลส่งเสริมให้กิจการมีความเจริญเติบโตอย่างมั่นคง และเป็นขวัญกำลังใจให้กับทีมงานทุกคน โดยการก่อสร้างจะใช้งบประมาณกว่า 2,700 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าโรงไฟฟ้าสหโคเจนโครงการใหม่จะแล้วเสร็จ และสามารถจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ภายในปี 2567
ฤกษ์ดี สหโคเจน ยกเสาเอกโรงไฟฟ้าโครงการใหม่ สวนอุตสาหกรรมฯ ศรีราชา ทุ่มงบก่อสร้างกว่า 2.7 พันล้านบาท คาดแล้วเสร็จปี 2567

นายอุดมพงษ์ จันทรัมพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า "การก่อสร้างโรงไฟฟ้าสหโคเจนโครงการใหม่ (SPP Replacement) เป็นการดำเนินงานตามแผนการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่เพื่อทดแทนโครงการเดิมที่จะหมดสัญญาจำหน่ายไฟฟ้ากับ กฟผ. ในปี 2567 เพื่อรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงด้านพลังงานให้กับคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งช่วยเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา โดยใช้เครื่องจักรใหม่ที่มีประสิทธิภาพในการผลิตสูง ทำให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำต่ำลง ซึ่งคู่ค้าของบริษัทก็จะได้รับประโยชน์ในส่วนนี้ด้วย โดยโรงไฟฟ้าสหโคเจนโครงการใหม่จะสามารถรองรับได้ทั้งลูกค้าที่จะเข้ามาตั้งโรงงานใหม่ และลูกค้าเดิมที่จะขยายกำลังการผลิตในอนาคต อีกทั้งข้อดีของการที่มีโรงผลิตไฟฟ้าและไอน้ำตั้งอยู่ภายในสวนอุตสาหกรรม และจำหน่ายให้กับคู่ค้าโดยตรงเพียงจุดเดียว จะเป็นการช่วยลดมลภาวะจากกระบวนการผลิตในภาพรวม โดยเฉพาะการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่บริษัทได้ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา และลงทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในประเทศมาตลอด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emission) ซึ่งตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมา บริษัทอยู่ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามปณิธานที่ตั้งไว้ว่า สหโคเจน พลังงานยั่งยืน คืนประโยชน์สู่สังคม"

โดยการดำเนินงานของโครงการฯ ได้ว่าจ้างบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งรายงานดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยการควบคุมมลพิษทางอากาศ ใช้เทคโนโลยี DRY LOW NOx (DLN) และ WATER INJECTION ในการควบคุมการเกิดออกไซด์ของไนโตรเจนที่เกิดขึ้นขณะเผาไหม้ก๊าซธรรมชาติ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดออกไซด์ของไนโตรเจนน้อยที่สุด ส่วนน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตจะมีค่าความปนเปื้อนต่ำ ตามข้อกำหนดของระบบบำบัดน้ำส่วนกลางของสวนอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินธุรกิจพลังงาน ภายใต้การรวมกลุ่มธุรกิจ โดย บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ เครือสหพัฒน์ ตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2539 มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมสูงสุด 214 เมกะวัตต์ และไอน้ำ 96 ตันต่อชั่วโมง โดยใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ 90 เมกะวัตต์ จำหน่ายแก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ภายใต้โครงการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) และไฟฟ้าส่วนที่เหลือรวมทั้งไอน้ำจำหน่ายแก่โรงงานอุตสาหกรรมในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์-ศรีราชา ถือเป็นการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการลงทุนของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

สำหรับโรงไฟฟ้าสหโคเจนโครงการใหม่ (SPP Replacement) หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะมีบทบาทสำคัญในการเสริมประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำที่ส่งจำหน่ายให้กับคู่ค้าได้อย่างต่อเนื่อง มีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 79.50 เมกะวัตต์ และไอน้ำ 75 ตันต่อชั่วโมง โดยบริษัท สหโคเจน ได้กำหนดงบประมาณในการก่อสร้างรวม 2,700 ล้านบาท และคาดว่าการก่อสร้างโรงไฟฟ้าสหโคเจนโครงการใหม่จะแล้วเสร็จ และสามารถจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ภายในเดือนเมษายน 2567

ที่มา: อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น

ฤกษ์ดี สหโคเจน ยกเสาเอกโรงไฟฟ้าโครงการใหม่ สวนอุตสาหกรรมฯ ศรีราชา ทุ่มงบก่อสร้างกว่า 2.7 พันล้านบาท คาดแล้วเสร็จปี 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖:๔๗ นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เยี่ยมชมบูธ EA x NEX
๑๖:๕๕ CEA เปิดเวทีฟอรั่ม ชวนภาครัฐ-เอกชน ร่วมไขคำตอบ เมื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยต้องก้าวไปด้วยเทคโนโลยี
๑๖:๕๗ ธนาคารกรุงเทพ ร่วมงาน FTI Expo 2022 พาเหรดผลิตภัณฑ์-บริการทางการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม พร้อมโครงการพิเศษเพื่อธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน
๑๖:๑๑ นิ้วล็อค (Trigger finger)
๑๖:๔๔ กลุ่มบางจากฯ ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ำ มุ่งสู่ Net Zero ในปี 2050 ด้วยแผน BCP NET
๑๖:๕๗ ชาวเน็ตงง ปอนด์ พลวิชญ์ โผล่ร่วมงานค่ายใหม่ มิติ อาทส์ มีเดีย
๑๖:๓๙ มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จเปิดตัวโครงการแนะนำการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยกับตัวแทนด้านการศึกษานานาชาติและที่ปรึกษาระดับโรงเรียนอีกครั้ง
๑๖:๓๔ ม.พะเยา จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับศาสนพิธี สืบสานมรดกทางวัฒนธรรม
๑๖:๓๙ ตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง มีผล 1 ก.ค. 65
๑๖:๒๕ มูลนิธิเอเชีย จัดประชุมเตรียมความพร้อม โครงการประกวดเรียงความ ในหัวข้อ ครูใหญ่ในดวงใจ