เสนาธิการทหารบก และเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ศึกษาดูงาน "สบขุ่นโมเดล จ.น่าน" โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี)

พฤหัส ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๖:๐๒
พลเอกสันติพงศ์ ธรรมปิยะ เสธาธิการ ทหารบก และเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) พร้อมคณะ เยี่ยมชมศึกษาดูงาน โครงการ สบขุ่นโมเดล ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน โมเดลความยั่งยืนด้านฟื้นฟูป่าน่านและภาคเหนือ โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) โดยมี นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสบขุ่น ให้การต้อนรับ
เสนาธิการทหารบก และเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ศึกษาดูงาน สบขุ่นโมเดล จ.น่าน โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี)

จากสภาพปัญหา จ.น่าน เกิดเป็นดอยหัวโล้นขนาดใหญ่ การทำการเกษตรที่ประสบกับปัญหา ขาดเงินทุน, องค์ความรู้, การจัดการ,เทคโนโลยี,และการตลาด สุดท้ายยังยากจนและมีหนี้สิน ในปี 2559 เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ได้ริเริ่ม ทำโครงการ "สบขุ่นโมเดล" หนึ่งในโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ภายใต้โมเดลจัดการพื้นที่ชุมชนในป่าอนุรักษ์ตามแนวพระราชดำริ โดยมี กอ.รมน.จังหวัด น.น.(ท) เข้าร่วมสนับสนุนดำเนินการ พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย อาทิ จังหวัดน่าน, อ.ท่าวังผา, โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านสบขุ่น,กรมป่าไม้ , กรมอุทยาน ,สถานีพัฒนาที่ดินน่าน ,กศน.อ.ท่าวังผา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า จากนโยบายของเครือซีพีที่มุ่งเน้นการทำงานเพื่อสังคม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นเป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจของเครือซีพีบนพื้นฐานของค่านิยมเครือฯ 3 ประโยชน์ ด้วยการสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติทั้งต่อประชาชนและสังคม ควบคู่ไปกับการบริหารองค์กรภายใต้หลักการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ

ตลอดระยะเวลากว่า 5 ปี ทาง กอ.รมน.จ.น่าน ได้ให้การสนับสนุนในการดำเนินการ เพื่อประสานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในการหาแนวทางในการช่วยเหลือ เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว ให้เกิดการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนตามเป้าหมาย ให้คนอยู่ได้มีรายได้ที่มั่นคง ธรรมชาติฟื้นคืนไม่ถูกทำลาย และชุมชนอยู่อย่างมีความสุขบนพื้นฐานความพอเพียง คนสามารถอยู่กับป่าได้อย่างกลมกลืนแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เกษตรกรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบเกษตรผสมผสานหลักวิชาการบูรณาการร่วมกัน ทั้งความรู้ด้านป่าไม้ และเกษตร ผ่านกระบวนการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เป็นกลไกในการขับเคลื่อนงาน พร้อมใช้ระบบพี่เลี้ยงร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคการศึกษา และชุมชนให้คำแนะนำกับชาวบ้าน

ปัจจุบันสบขุ่นโมเดลขยายผลสู่เรื่องการท่องเที่ยวต่อยอดในการเปิดร้านกาแฟบ้านสบขุ่น น่าน กาแฟคืนป่า..คืนชีวิต ร้านกาแฟที่เรียบง่ายของชุมชนบริหารงานโดยวิสาหกิจชุมชน สร้างป่า สร้างราย ได้ บ้านสบขุ่น และมีเครือซีพี เป็นพี่เลี้ยงตั้งแต่องค์ความรู้ โดยการผลิตกาแฟคุณภาพ จากกระบวนการ Honey process ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สู่การบริหารจัดการด้านธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ให้มีรายได้สู่ชุมชน พร้อมสร้างผู้นำรุ่นใหม่ ลูกหลานที่จะมาสร้างความยั่งยืนต่อไป

ที่มา: เครือเจริญโภคภัณฑ์

เสนาธิการทหารบก และเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ศึกษาดูงาน สบขุ่นโมเดล จ.น่าน โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖:๐๐ ซมโปะ ประกันภัย จัดงาน SompOrientation ต้อนรับพนักงานใหม่ สานต่อความตั้งใจ ดูแลคนไทยด้วยหัวใจญี่ปุ่น
๑๖:๔๖ รมว.เฮ้ง นำผู้บริหารกระทรวงแรงงาน รับมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จากหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
๑๖:๔๒ บัณฑิตพันธุ์ใหม่ SPU รับการตรวจเยี่ยมจาก กระทรวง อว.
๑๖:๒๑ ไฮโปรตีน ไอซ์ คอฟฟี่ ดริ้งค์ มิกซ์ โดยเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ชนะรางวัลสุดยอดผลิตภัณฑ์แห่งปี จากเวที HELLO! Beauty Awards
๑๖:๐๘ ดีป้า เผยผลสำรวจอุตสาหกรรมดิจิทัล ปี 2564
๑๖:๐๕ สพร. 17 ระยอง ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมอาชีพผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในการขนส่งสินค้า (Rider)
๑๖:๕๐ กรมวิชาการเกษตร โชว์นวัตกรรมฟิล์มเจาะรูขนาดไมครอน ตัวช่วยยืดอายุผักและผลไม้คงความสดใหม่ เพิ่มโอกาสวางจำหน่ายได้นานขึ้น
๑๖:๑๔ วว. พัฒนากระบวนการแยกกระดาษ พลาสติกพอลิเอทิลีน ออกจากอะลูมิเนียมฟอยล์ สนองนโยบาย BCG Model ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
๑๖:๐๑ NTSC ใส่ใจสุขภาพพนักงานจัดการตรวจสุขภาพประจำปี 2565
๑๖:๕๔ วช. หนุนประเทศไทยไร้ขยะ ให้ทุนวิจัยทีมจุฬาฯสร้างฐานข้อมูลจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ฯ