ไปรษณีย์ไทยเปิด 3 ไฮไลต์ "กรีน โลจิสติกส์" รับเทรนด์โลก "รีบ็อกซ์-กล่องพัสดุสุดกรีน-รถนำจ่ายไฟฟ้า" สร้างโลกสีเขียวไปด้วยกัน

ศุกร์ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๖:๓๓
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ขับเคลื่อนการดำเนินงานรับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ชูไฮไลต์การสร้างความยั่งยืนที่เป็นรูปธรรมผ่านกิจกรรมและโครงการหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ โครงการไปรษณีย์ reBOX เพื่อต่อยอดการใช้ประโยชน์จากกล่องพัสดุ และซองกระดาษที่ไม่ใช้แล้วจากการขนส่งและอีคอมเมิร์ซเป็นสิ่งใหม่ที่มีคุณค่า การผลิตกล่องพัสดุจากเยื่อกระดาษรีไซเคิล การนำรถยนต์ และรถจักรยานยนต์พลังงานไฟฟ้ามาทดลองใช้ในการขนส่ง
ไปรษณีย์ไทยเปิด 3 ไฮไลต์ กรีน โลจิสติกส์ รับเทรนด์โลก รีบ็อกซ์-กล่องพัสดุสุดกรีน-รถนำจ่ายไฟฟ้า สร้างโลกสีเขียวไปด้วยกัน

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทยมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ซึ่งปัจจุบันให้ความสำคัญตั้งแต่การสร้างความตระหนักรู้ของคนในองค์กร การยกระดับส่วนงานต่าง ๆ ให้สอดรับกับสถานการณ์ทางด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนานวัตกรรมและเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการให้บริการภาคธุรกิจ - ประชาชน อีกทั้งยังมุ่งมั่นนำเทคโนโลยีในด้านการสื่อสารและขนส่งเพื่อสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy Model) หรือการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจ สีเขียวของภาครัฐ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

"จากสถานการณ์ทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ไปรษณีย์ไทยได้มีการปรับตัวในเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากเป็นภาคบริการขนาดใหญ่และมีผลตกกระทบกับภาคส่วนทางเศรษฐกิจและสังคม ที่ผ่านมาจึงกำหนดเป็นแผนงาน - กิจกรรมเพื่อส่งต่อประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสร้างศักยภาพให้เกิดขึ้นกับหน่วยงานในระยะยาว โดยมีการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่

  • โครงการไปรษณีย์ reBOX กิจกรรมสร้างประโยชน์จากกล่องพัสดุ และซองกระดาษที่ไม่ใช้แล้ว จากกระบวนการขนส่งมาพัฒนาเป็นสิ่งใหม่ที่มีคุณค่า และเกิดผลเชิงบวกกับสาธารณะ ซึ่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 ร่วมกับ ร่วมกับ บริษัท เอสซีจี แพ็คเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (SCGP) โดยไปรษณีย์ไทยยังคืนกำไรให้ผู้เข้าร่วมแคมเปญไปรษณีย์ reBOX ในปีนี้ผ่านการมอบแต้มสะสม POST FAMILY ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2565 เพียงรวบรวมกล่องพัสดุ/ซองที่ไม่ใช้แล้วมาให้ ณ จุด Drop Box จุด Drive Thru ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ และหน่วยงานพันธมิตร และพิเศษสำหรับเดือนมิถุนายน สามารถนำแต้มสะสมมาแลกเป็นส่วนลดค่าจัดส่งได้ตั้งแต่ 50 บาท สูงสุดถึง 1,000 บาท เพื่อใช้ในบริการส่งด่วน EMS ในประเทศ ส่งด่วนต่างประเทศ EMS World ลงทะเบียนในประเทศ และลงทะเบียนต่างประเทศ โดยสามารถใช้สิทธิ์แลกส่วนลดค่าจัดส่งได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
  • ผลิตกล่องพัสดุที่มีส่วนผสมของเยื่อรีไซเคิล ไปรษณีย์ไทยให้ความสำคัญกับการผลิตกล่องพัสดุตั้งแต่ต้นทาง โดยมีการใช้เยื่อกระดาษรีไซเคิลเป็นส่วนผสม ซึ่งเยื่อกระดาษรีไซเคิลมาจากการนำกระดาษที่ใช้แล้วมารีไซเคิล เพื่อลดปริมาณการใช้เยื่อกระดาษที่ผลิตจากต้นไม้โดยตรง แต่ยังคงมีความแข็งแรงทนทานเหมือนเดิม
  • รถนำจ่าย และรถขนส่งพลังงานไฟฟ้า เพื่อรับกับเทรนด์ยานยนต์พลังงานไฟฟ้า ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากว่ารถยนต์ทั่วไป ไปรษณีย์ไทยจึงได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านยานยนต์พลังงานไฟฟ้า เช่น ฮอนด้า มิตซูบิชิ บ้านปู เน็กซ์ ฯลฯ ในการศึกษาแนวทางเพื่อนำยานพาหนะมาใช้ในการขนส่งไปรษณียภัณฑ์ในพื้นที่ต่างๆ โดยเริ่มนำร่องใช้รถยนต์ไฟฟ้า 250 คัน และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในการขนส่ง และนำจ่าย อีกทั้งยังทดลองใช้รถขนส่งพลังงานไฟฟ้าขนาดใหญ่ (EV TRUCK) ซึ่งคาดการณ์ไว้ว่าจะช่วยประหยัดทรัพยากรได้เพิ่มขึ้นกว่า 30 % และเป็นต้นแบบของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) ของประเทศไทยในอนาคต

"นอกเหนือจากประเด็นดังกล่าว ไปรษณีย์ไทยยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรเพื่อร่วมกันดำเนินกิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมหลากหลายองค์กร ไม่ว่าจะเป็นโครงการ "ฝากทิ้ง E-Waste กับพี่ไปรษณีย์" ซึ่งเป็นความร่วมมือของไปรษณีย์ไทยกับ เอไอเอส เพื่อช่วยให้คนไทยทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste) ได้สะดวกขึ้นผ่านจุดทิ้งในที่ทำการฯ และการฝากทิ้งกับบุรุษไปรษณีย์ เป็นต้น นากจากนี้ ไปรษณีย์ไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยเดินหน้าสู่การเป็นองค์กรเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อมและสังคมต่อไป"

ติดตามข่าวสารไปรษณีย์ไทยเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ : www.thailandpost.co.th
เฟซบุ๊ก : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
ทวิตเตอร์ : @Thailand_Post
ไลน์ออฟฟิเชียล : @Thailand Post

ที่มา: เจซีแอนด์โค คอมมิวนิเคชั่นส์

ไปรษณีย์ไทยเปิด 3 ไฮไลต์ กรีน โลจิสติกส์ รับเทรนด์โลก รีบ็อกซ์-กล่องพัสดุสุดกรีน-รถนำจ่ายไฟฟ้า สร้างโลกสีเขียวไปด้วยกัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๘:๐๐ ดร. ลินดา ดาร์ลิง-แฮมมอนด์ และศ.หย่งซิน จู คว้า อีตานไพรซ์ รางวัลเชิดชูเกียรติด้านการศึกษาระดับสูงสุดของโลก ประจำปี
๐๘:๒๙ มาสเตอร์การ์ด สร้างสถิติโลก กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด ร่วมกับดาวเตะระดับตำนาน หลุยส์ ฟิโก้
๐๘:๐๐ คาสิโอ เปิดตัวนาฬิกา G-SHOCK รุ่นใหม่ ไซส์กลาง
๐๘:๐๙ เอ็มแอนด์เอ็มส์ เปิดตัวน้องใหม่สีม่วง เพอเพิล ตัวละครใหม่ในรอบทศวรรษ
๐๘:๐๐ คาบี เลม ดาวติ๊กต๊อกขวัญใจชาวเน็ต ขึ้นแท่นแบรนด์แอมบาสเตอร์ประจำการแข่งขันฟุตบอลโลก 2022 อย่างเป็นทางการของคิวเอ็นบี
๐๘:๐๐ ซาอุดีอาระเบียเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่เติบโตเร็วที่สุดใน G20
๐๘:๐๐ เบลล์ซอฟต์ ปล่อย อัลปากีตา คลาวด์ เนทีฟ แพลตฟอร์ม สำหรับนักพัฒนาจาวา
๐๘:๐๐ TeraBox บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ ปล่อยอัปเกรดเวอร์ชัน 3.0 พร้อมหน้าตาและฟีเจอร์ใหม่
๑๘:๒๓ บลูพอร์ต หัวหิน ชวนทุกท่านมา อร่อยฟิน สวรรค์นักกิน กับงาน BLUPORT FOOD FIN FUN แจกจุใจเต็มอิ่มกว่า 100,000 บาท จากร้านเด็ดเมนูยอดฮิต 20 ร้านดัง 1-31 ต.ค. 65 นี้ ที่บลูพอร์ต
๑๘:๔๐ สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานการนำความรู้ด้านเทคโนโลยีไปปรับใช้ในการทำสวนเกษตรผสมผสาน Smart Farmer ภายใต้โครงการ 1 จังหวัด 1