'ปลัดแรงงาน' เปิดโครงการกระทรวงแรงงานร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้ใสสะอาดปราศจากการทุจริต

พุธ ๒๒ มิถุนายน ๒๐๒๒ ๑๑:๔๑
นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกระทรวงแรงงานร่วมขับเคลื่อน ประเทศไทยให้ใสสะอาดปราศจากการทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) เพื่อให้ข้าราชการของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เกิดการรับรู้ถึงปัญหาและช่องทางที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน สร้างจิตสำนึกในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส บูรณาการป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ สู่การปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง ณ โรงแรมเดอะ พาลาซโซ่ ในวันนี้ ( 22 มิถุนายน 2565)
'ปลัดแรงงาน' เปิดโครงการกระทรวงแรงงานร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้ใสสะอาดปราศจากการทุจริต

ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การอบรมและการฝึกปฏิบัติตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเดือนสิงหาคม 2565 จะนำพาให้บุคลากรของกระทรวงแรงงานเกิดการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการดำรงตน ตระหนักรู้และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ สามารถเปิดมุมมองกรอบในการแก้ปัญหาการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้กระทรวงแรงงานมีภาพลักษณ์ในการดำเนินงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานให้ความสำคัญในการสร้างวัฒนธรรม การต่อต้านการทุจริต และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะในเรื่องการป้องกันการทุจริตนั้น ได้นำรูปแบบการประเมินหลักเกณฑ์ ITA การใช้ระบบอิเล็คทรอนิกส์เข้ามาช่วยการดำเนินงาน การวางมาตรการป้องกัน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะชน เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) เพื่อทำให้กระทรวงแรงงานมีความโปร่งใส ปราศจากทุจริต มีศักยภาพ สามารถขับเคลื่อนภารกิจได้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าประสงค์

การอบรมครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 การบรรยายให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติที่สำคัญในการปฏิบัติราชการ และกิจกรรมที่ 2 การฝึกปฏิบัติตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 (บางเขน) โดยมีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงานในส่วนกลาง จำนวน 110 คน ส่วนภูมิภาค(พื้นที่ปริมณฑล) ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จำนวน 10 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 120 คน

ที่มา: กระทรวงแรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖:๑๑ เปิดโพล! สงกรานต์ คนไทยยังอยาก รวย อวย Soft Power เสื้อลายดอก-กางเกงช้าง ต้องใส่สาดน้ำ
๑๖:๓๖ ฮีทสโตรก : ภัยหน้าร้อน อันตรายถึงชีวิต
๑๖:๐๐ STX เคาะราคา IPO 3.00 บาท/หุ้น เปิดจองซื้อ 18,19 และ 22 เม.ย. นี้ ปักธงเทรด mai 26 เมษายน 67
๑๖:๓๗ ถอดบทสัมภาษณ์คุณอเล็กซานเดอร์ ฟาบิก (Alexander Fabig) และคุณปีเตอร์ โรห์เวอร์ (Peter Rohwer) ผู้เชี่ยวชาญ
๑๖:๑๖ HIS MSC จัดงานสัมมนา The SuperApp ERP for Hotel
๑๖:๒๑ ที่สุดแห่งปี! ครบรอบ 20 ปี TDEX (Thailand Dive Expo) มหกรรมธุรกิจท่องเที่ยวดำน้ำระดับเอเชีย งานเดียวที่นักดำน้ำรอคอย
๑๕:๒๗ เคทีซีเสนอดอกเบี้ยพิเศษ 19.99% ต่อปี แบ่งเบาภาระสมาชิกใหม่บัตรกดเงินสด เคทีซี พราว
๑๕:๑๙ ก.ล.ต. นับหนึ่งไฟลิ่ง CHAO เตรียมเสนอขาย IPO ไม่เกิน 87.7 ล้านหุ้น ระดมทุนเข้าจดทะเบียนใน SET
๑๕:๐๖ แอร์เอเชีย บิน สุวรรณภูมิ-หาดใหญ่ เริ่มต้น 1,000 บาทต่อเที่ยว* เสริมทัพหาดใหญ่ บินเลือกได้ทั้งดอนเมืองและสุวรรณภูมิ!
๑๕:๒๓ YONG จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567 ผถห.ไฟเขียวทุกวาระ อนุมัติจ่ายเงินปันผล ในอัตรา 0.08 บาท/หุ้น