'ปลัดแรงงาน' เปิดโครงการกระทรวงแรงงานร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้ใสสะอาดปราศจากการทุจริต

พุธ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๑:๔๑
นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกระทรวงแรงงานร่วมขับเคลื่อน ประเทศไทยให้ใสสะอาดปราศจากการทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) เพื่อให้ข้าราชการของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เกิดการรับรู้ถึงปัญหาและช่องทางที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน สร้างจิตสำนึกในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส บูรณาการป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ สู่การปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง ณ โรงแรมเดอะ พาลาซโซ่ ในวันนี้ ( 22 มิถุนายน 2565)
'ปลัดแรงงาน' เปิดโครงการกระทรวงแรงงานร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้ใสสะอาดปราศจากการทุจริต

ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การอบรมและการฝึกปฏิบัติตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเดือนสิงหาคม 2565 จะนำพาให้บุคลากรของกระทรวงแรงงานเกิดการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการดำรงตน ตระหนักรู้และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ สามารถเปิดมุมมองกรอบในการแก้ปัญหาการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้กระทรวงแรงงานมีภาพลักษณ์ในการดำเนินงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานให้ความสำคัญในการสร้างวัฒนธรรม การต่อต้านการทุจริต และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะในเรื่องการป้องกันการทุจริตนั้น ได้นำรูปแบบการประเมินหลักเกณฑ์ ITA การใช้ระบบอิเล็คทรอนิกส์เข้ามาช่วยการดำเนินงาน การวางมาตรการป้องกัน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะชน เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) เพื่อทำให้กระทรวงแรงงานมีความโปร่งใส ปราศจากทุจริต มีศักยภาพ สามารถขับเคลื่อนภารกิจได้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าประสงค์

การอบรมครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 การบรรยายให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติที่สำคัญในการปฏิบัติราชการ และกิจกรรมที่ 2 การฝึกปฏิบัติตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 (บางเขน) โดยมีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงานในส่วนกลาง จำนวน 110 คน ส่วนภูมิภาค(พื้นที่ปริมณฑล) ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จำนวน 10 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 120 คน

ที่มา: กระทรวงแรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๕๘ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมงาน MOTOR EXPO 2022
๑๗:๐๖ รพ.กรุงเทพ MOU มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ต่อยอดสร้างเครือข่ายด้านวิชาการ ส่งเสริมการศึกษาด้านการช่วยฟื้นฟูสุขภาพ
๑๗:๑๒ ไทยเวียตเจ็ทเผยผลการดำเนินงานสามไตรมาสแรก ปี 2565 เดินหน้าขยายอินเตอร์ - ฝูงบิน ยกระดับการให้บริการ
๑๗:๒๙ SYS ได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์จาก 2 องค์กรสำคัญ ตอกย้ำหลักธรรมาภิบาลการดำเนินธุรกิจที่ห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
๑๗:๑๕ ทับทิม - ลี - จิ๊บ - กอล์ฟ แทคทีมตามหาคู่รักตัวจริง ใน คู่ไหน ใช่เลย SECRET LOVE
๑๗:๕๕ อีซูซุคว้ารางวัลเกียรติยศ Business Product of the Year Awards 2022
๑๗:๕๘ ซีพีเอฟ ชูเทคโนโลยี พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ลดโซเดียม ตอบโจทย์อร่อยและเพื่อสุขภาพที่ดี
๑๗:๕๐ เครื่องทำน้ำอุ่นโตชิบา สวยหรู อาบอุ่น ปลอดภัย
๑๗:๓๑ เคอรี่ เอ็กซ์เพรส เริ่มแล้ว ปรับเปลี่ยนธุรกิจเพื่อมุ่งสู่ Net Zero 2050 เปิดตัวกล่องพัสดุรุ่นใหม่ออกสู่ตลาด ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล
๑๗:๔๐ แอป Max Me จับมือ MThai และ อ.คฑา ชินบัญชร นักโหราศาสตร์ชื่อดัง เปิดตัวบริการใหม่ Max มู ชวนเสริมพลังชีวิตสุดปังรับปีกระต่ายมงคล