อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กระชับความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ

พุธ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๔:๕๐
นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อนุญาตให้ นาย มาร์ค กิลคีย์ (Mr. Marc Gilkey) South Asia-Pacific Regional Manager และ ดร. จอห์น ฟัลโค (Dr. John Falco) Agricultural Attache ซึ่งเป็นผู้แทนหน่วยงาน Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) ประจำประเทศไทย กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (United States Department of Agriculture: USDA) เข้าพบในวันนี้ (22 มิ.ย. 2565) เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา ซึ่งอธิบดีกรมวิชาการเกษตรได้เน้นย้ำและให้ความสำคัญต่อโครงการตรวจสอบผลไม้ฉายรังสีก่อนการส่งออกของไทยไปยังสหรัฐอเมริกา (Preclearance Program) เป็นอย่างมาก โดยจะส่งเสริมการส่งออกผลไม้ฉายรังสีของไทยไปยังสหรัฐอเมริกาให้มีปริมาณมากขึ้น และจะมีการจัดหารือกับภาคเอกชนและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางและเพิ่มโอกาสทางการค้าของผลไม้ฉายรังสีของไทย
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กระชับความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ

นอกจากนี้ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรยังได้แจ้งความคืบหน้าการดำเนินการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชอิเล็กทรอนิกส์ (e-Phyto Sanitary Certificate) ของกรมวิชาการเกษตรซึ่งมีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก โดยได้มีการดำเนินการเชื่อมต่อระบบกับประเทศสมาชิกอาเซียนผ่านระบบ ASEAN Single Window (ASW) และจะดำเนินการเชื่อมต่อระบบกับประเทศอื่น ๆ รวมทั้งสหรัฐอเมริกาผ่านระบบ IPPC Hub ต่อไป รวมทั้งยังได้เชิญนาย มาร์ค กิลคีย์ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพเข้าร่วมการประชุมหารือระดับสูงด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรภายใต้กรอบเอเปค (APEC High-Level Policy Dialogue on Agricultural Biotechnology: HLPDAB) และการประชุมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกรมวิชาการเกษตรจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในเดือนสิงหาคม 2565 พร้อมทั้งเชิญเข้างานมหกรรมพืชสวนโลก ณ จังหวัดอุดรธานีซึ่งไทยได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดงานดังกล่าว ในปี 2569 ด้วย

ที่มา: กรมวิชาการเกษตร

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๘:๒๑ เทศบาลเมืองบ้านพรุ - บริษัท พลังงานพัฒนา 5 ลงนามสัญญา ก่อสร้างและบริหารจัดการโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากชุมชน
๑๘:๕๐ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เยี่ยมชมกิจการ PPPGC
๑๘:๒๐ มิวเซียมสยาม ชวนรองผู้ว่าฯ กทม. และ The Cloud ร่วมแชร์มุมมอง ในงานเสวนาออนไลน์เรื่อง 108 เรื่องมิวเซียม กับ
๑๗:๒๗ ดีป้า เผยผลสำรวจอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย ปี 2564 พบแพลตฟอร์มบริการดิจิทัลโตแรง คาดปี 2565 ตลาดบริการดิจิทัลใหญ่แซงฮาร์ดแวร์
๑๗:๒๖ วว. /สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. ร่วมมือวิจัยวิทย์สุขภาพ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม สร้างประโยชน์ประเทศ
๑๗:๑๒ วช. จับมือกับ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มุ่งสู่การเป็น Wellness Hub กระตุ้นเศรษฐกิจสุขภาพวิถีใหม่
๑๗:๔๑ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร คลายทุกข์ ช่วยเหลือผู้อุทกภัยน้ำท่วม ชาวยโสธร
๑๗:๐๓ วว.ในฐานะผู้แทนกระทรวง อว.ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน วันมหิดล ประจำปี
๑๗:๕๖ Opensignal เผยรายงาน 5G Global Mobile Network Experience Awards 2022
๑๗:๓๕ ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จัดประกวด PACIFIC POWER KIDS CONTEST 2022