ม.วลัยลักษณ์ จัดพิธีมอบขีด หมวก เข็มสถาบันแก่บัณฑิตพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 20 และ 21

ศุกร์ ๒๔ มิถุนายน ๒๐๒๒ ๑๗:๐๕
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดพิธีมอบขีด หมวกพยาบาล และ เข็มสถาบัน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 20 จำนวน และ 21 มอบหมวกนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่จะลงฝึกปฏิบัติการพยาบาล ณ โรงพยาบาลแหล่งฝึก พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการพยาบาลฉพาะทาง หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต มอบรางวัลแก่ศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์ปัจจุบันที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม
ม.วลัยลักษณ์ จัดพิธีมอบขีด หมวก เข็มสถาบันแก่บัณฑิตพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 20 และ 21

โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีกล่าวแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร.อุไร จเรประพาฬ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ของสำนักวิชา ร่วมกันมอบขีด หมวกพยาบาล และเข็มสถาบัน และประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี

หมวกพยาบาล เป็นสิ่งที่แสดงถึงหน้าที่และภารกิจของบุคคลผู้สวมใส่ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาวิชาการพยาบาล ส่วนแถบสีดำที่อยู่บนหมวกพยาบาลเป็นเครื่องหมายที่แสดงว่า ผู้ที่สวมใส่จบการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตแล้ว ดวงประทีปเป็นเครื่องหมายแสดงการระลึกถึงมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้บุกเบิกวิชาชีพการพยาบาล  ซึ่งการมอบขีด หมวกพยาบาล และเข็มสถาบัน ให้แก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา แสดงว่าบัณฑิตได้สำเร็จการศึกษา พร้อมออกไปเป็นพยาบาลวิชาชีพแล้ว

รองศาสตราจารย์ ดร.อุไร จเรประพาฬ กล่าวแสดงความยินดีพร้อมให้โอวาทกับบัณฑิต โดยมีใจความสำคัญว่า ขอให้การสวมหมวกพยาบาล ในวันนี้เป็นสิ่งที่เตือนให้ทุกคน ตระหนักว่าต้องมีหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อวิชาชีพการพยาบาล ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขภาพที่ดีของผู้ป่วยและประชาชน โดยยึดจรรยาบรรณวิชาชีพ ความมีคุณธรรมจริยธรรม ใช้ความรู้และหลักวิชาที่ถูกต้อง ทันสมัย ด้วยความเอื้ออาทร และจะต้องเป็นพยาบาลที่ดีตามความคาดหวังของสังคม

ปัจจุบันสภาพสังคม มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพของผู้คน รวมทั้งการดูแลรักษาและการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ แม้จะสำเร็จการศึกษาและเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลแล้ว ก็ยังต้องมีความใฝ่รู้ ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น

"ขอให้บัณฑิตทุกคนยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม รักและเคารพเกียรติของวิชาชีพ เกียรติของมหาวิทยาลัย และเกียรติแห่งตน เพื่อดำรงตนให้เหมาะสมกับผู้เป็น "คนดีและคนเก่ง" ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สืบไป" รองศาสตราจารย์ ดร.อุไร กล่าว

ที่มา: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ม.วลัยลักษณ์ จัดพิธีมอบขีด หมวก เข็มสถาบันแก่บัณฑิตพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 20 และ 21

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๑:๒๓ ซิตี้แบงก์ โชว์ศักยภาพเติบโตอย่างยั่งยืน คว้า 3 รางวัล The Asset Triple A Country Awards 2022 ย้ำภาพธนาคารชั้นนำที่มีโซลูชันครบวงจรเพื่อลูกค้าสถาบัน
๑๑:๕๓ ครั้งแรกของโลก!! เซนส์ ออฟ แคร์ (ประเทศไทย) เขย่าวงการผงชงดื่มสำเร็จรูป วินวิภา เหมรัชตานันต์ จับมือแบรนด์โกโก้ระดับโลก เปิดตัว HERSHEY'S LET'S
๑๑:๑๘ กลับมาแล้วจร้างานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 8 อีเว้นท์แห่งปีของคนรักสุขภาพ ชวนช้อปผลผลิตอินทรีย์จากทั่วประเทศกว่า 200 บูธ 17-19
๑๑:๕๒ นวัตกรจากสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ชนะเลิศการแข่งขันประกวดออกแบบนวัตกรรม CUD Hackathon 2023 นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ
๑๑:๐๙ อนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท แต่งตั้ง มร. ไมเคิล โรบินสัน เป็นผู้จัดการทั่วไปคนใหม่
๑๑:๕๕ ทีเส็บ ปลื้ม สหพันธ์นิทรรศการและการประชุมแห่งเอเชีย เลือกไทยประชุมใหญ่สมาชิก 19 ประเทศ
๑๑:๔๑ พลัสฯ คว้าบริหารอาคาร Spring Tower สำนักงานเกรดเอย่านราชเทวี มั่นใจกับมาตรฐานการดูแลอาคารสีเขียว
๑๑:๔๖ เปิดตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ Innobic Pro Beta-Glucan ความร่วมมือคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ - อินโนบิก ต่อยอดผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๑๑:๑๙ โอกิลวี่ ประเทศไทย เปิดออฟฟิศต้อนรับนักศึกษานานาชาติจากมหาวิทยาลัยสเตนเดน พร้อมแชร์ประสบการณ์การทำงานจริงในโลกเอเจนซี่ที่ไม่มีสอนในตำราเรียน
๑๑:๑๑ TQR ปักธงปี 66 รายได้โต 10% พัฒนาประกันภัยต่อรูปแบบใหม่ทั้ง ESG-Cyber เดินหน้า Synergy TQM ดันอนาคตโตก้าวกระโดด