ม.วลัยลักษณ์ จัดพิธีมอบขีด หมวก เข็มสถาบันแก่บัณฑิตพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 20 และ 21

ศุกร์ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๗:๐๕
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดพิธีมอบขีด หมวกพยาบาล และ เข็มสถาบัน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 20 จำนวน และ 21 มอบหมวกนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่จะลงฝึกปฏิบัติการพยาบาล ณ โรงพยาบาลแหล่งฝึก พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการพยาบาลฉพาะทาง หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต มอบรางวัลแก่ศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์ปัจจุบันที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม
ม.วลัยลักษณ์ จัดพิธีมอบขีด หมวก เข็มสถาบันแก่บัณฑิตพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 20 และ 21

โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีกล่าวแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร.อุไร จเรประพาฬ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ของสำนักวิชา ร่วมกันมอบขีด หมวกพยาบาล และเข็มสถาบัน และประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี

หมวกพยาบาล เป็นสิ่งที่แสดงถึงหน้าที่และภารกิจของบุคคลผู้สวมใส่ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาวิชาการพยาบาล ส่วนแถบสีดำที่อยู่บนหมวกพยาบาลเป็นเครื่องหมายที่แสดงว่า ผู้ที่สวมใส่จบการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตแล้ว ดวงประทีปเป็นเครื่องหมายแสดงการระลึกถึงมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้บุกเบิกวิชาชีพการพยาบาล  ซึ่งการมอบขีด หมวกพยาบาล และเข็มสถาบัน ให้แก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา แสดงว่าบัณฑิตได้สำเร็จการศึกษา พร้อมออกไปเป็นพยาบาลวิชาชีพแล้ว

รองศาสตราจารย์ ดร.อุไร จเรประพาฬ กล่าวแสดงความยินดีพร้อมให้โอวาทกับบัณฑิต โดยมีใจความสำคัญว่า ขอให้การสวมหมวกพยาบาล ในวันนี้เป็นสิ่งที่เตือนให้ทุกคน ตระหนักว่าต้องมีหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อวิชาชีพการพยาบาล ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขภาพที่ดีของผู้ป่วยและประชาชน โดยยึดจรรยาบรรณวิชาชีพ ความมีคุณธรรมจริยธรรม ใช้ความรู้และหลักวิชาที่ถูกต้อง ทันสมัย ด้วยความเอื้ออาทร และจะต้องเป็นพยาบาลที่ดีตามความคาดหวังของสังคม

ปัจจุบันสภาพสังคม มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพของผู้คน รวมทั้งการดูแลรักษาและการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ แม้จะสำเร็จการศึกษาและเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลแล้ว ก็ยังต้องมีความใฝ่รู้ ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น

"ขอให้บัณฑิตทุกคนยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม รักและเคารพเกียรติของวิชาชีพ เกียรติของมหาวิทยาลัย และเกียรติแห่งตน เพื่อดำรงตนให้เหมาะสมกับผู้เป็น "คนดีและคนเก่ง" ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สืบไป" รองศาสตราจารย์ ดร.อุไร กล่าว

ที่มา: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ม.วลัยลักษณ์ จัดพิธีมอบขีด หมวก เข็มสถาบันแก่บัณฑิตพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 20 และ 21

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖:๓๖ รมว. เฮ้ง สั่ง กสร. ออกแคมเปญ Anti Fire เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ
๑๖:๑๐ มรภ.พระนคร จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๑๖:๕๓ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ให้การต้อนรับ นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมครอบครัว เข้าสักการะหลวงปู่ไต้ฮง
๑๖:๒๓ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานรองรับอุตสาหกรรมยางพารา
๑๖:๓๘ CGTN เผยผลสำรวจ พบผู้ตอบแบบสอบถาม 78.34% เชื่อจีนมีบทบาทกระตุ้นเศรษฐกิจโลก
๑๖:๓๖ การ์ทเนอร์ชี้เทคโนโลยีเกิดใหม่มุ่งเน้น 3 ธีมหลัก ได้แก่ การขยายประสบการณ์เต็มรูปแบบ การเร่งการทำงานอัตโนมัติของเอไอ
๑๖:๐๒ คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๖:๔๒ NPS จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 700,000 ตัว
๑๖:๐๐ NPS จัดประกวดคลิปรณรงค์การประหยัดพลังงานใน โครงการชวน KIDS พิชิตพลังงาน
๑๖:๔๒ Xiaomi เปิดตัวเทคโนโลยี Xiaomi Pilot Technology และ CyberOne หุ่นยนต์ Humanoid ตัวแรกของเสียวหมี่