ม.วลัยลักษณ์ จัดพิธีมอบขีด หมวก เข็มสถาบันแก่บัณฑิตพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 20 และ 21

ศุกร์ ๒๔ มิถุนายน ๒๐๒๒ ๑๗:๐๕
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดพิธีมอบขีด หมวกพยาบาล และ เข็มสถาบัน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 20 จำนวน และ 21 มอบหมวกนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่จะลงฝึกปฏิบัติการพยาบาล ณ โรงพยาบาลแหล่งฝึก พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการพยาบาลฉพาะทาง หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต มอบรางวัลแก่ศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์ปัจจุบันที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม
ม.วลัยลักษณ์ จัดพิธีมอบขีด หมวก เข็มสถาบันแก่บัณฑิตพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 20 และ 21

โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีกล่าวแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร.อุไร จเรประพาฬ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ของสำนักวิชา ร่วมกันมอบขีด หมวกพยาบาล และเข็มสถาบัน และประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี

หมวกพยาบาล เป็นสิ่งที่แสดงถึงหน้าที่และภารกิจของบุคคลผู้สวมใส่ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาวิชาการพยาบาล ส่วนแถบสีดำที่อยู่บนหมวกพยาบาลเป็นเครื่องหมายที่แสดงว่า ผู้ที่สวมใส่จบการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตแล้ว ดวงประทีปเป็นเครื่องหมายแสดงการระลึกถึงมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้บุกเบิกวิชาชีพการพยาบาล  ซึ่งการมอบขีด หมวกพยาบาล และเข็มสถาบัน ให้แก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา แสดงว่าบัณฑิตได้สำเร็จการศึกษา พร้อมออกไปเป็นพยาบาลวิชาชีพแล้ว

รองศาสตราจารย์ ดร.อุไร จเรประพาฬ กล่าวแสดงความยินดีพร้อมให้โอวาทกับบัณฑิต โดยมีใจความสำคัญว่า ขอให้การสวมหมวกพยาบาล ในวันนี้เป็นสิ่งที่เตือนให้ทุกคน ตระหนักว่าต้องมีหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อวิชาชีพการพยาบาล ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขภาพที่ดีของผู้ป่วยและประชาชน โดยยึดจรรยาบรรณวิชาชีพ ความมีคุณธรรมจริยธรรม ใช้ความรู้และหลักวิชาที่ถูกต้อง ทันสมัย ด้วยความเอื้ออาทร และจะต้องเป็นพยาบาลที่ดีตามความคาดหวังของสังคม

ปัจจุบันสภาพสังคม มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพของผู้คน รวมทั้งการดูแลรักษาและการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ แม้จะสำเร็จการศึกษาและเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลแล้ว ก็ยังต้องมีความใฝ่รู้ ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น

"ขอให้บัณฑิตทุกคนยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม รักและเคารพเกียรติของวิชาชีพ เกียรติของมหาวิทยาลัย และเกียรติแห่งตน เพื่อดำรงตนให้เหมาะสมกับผู้เป็น "คนดีและคนเก่ง" ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สืบไป" รองศาสตราจารย์ ดร.อุไร กล่าว

ที่มา: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ม.วลัยลักษณ์ จัดพิธีมอบขีด หมวก เข็มสถาบันแก่บัณฑิตพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 20 และ 21

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖:๐๑ เบ็นดิกซ์ ร่วมแสดงความยินดี บีควิก รุกหนักเปิดสาขา เมืองใหม่ บางพลี
๑๔:๐๑ สัตวแพทย์ จุฬาฯ ผ่าตัดซ่อมลิ้นหัวใจรั่วในสุนัขด้วยนวัตกรรมใหม่ สำเร็จรายแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทย
๑๔:๔๑ มีนา มีสุข ลดจุกๆ สูงสุด 3 แสน 2-3 มี.ค.นี้ ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ มอบโปรโมชั่นดีๆที่คนอยากมีบ้านเห็นแล้วต้องยิ้ม
๑๔:๐๘ โบทานิก้า ลักซูรี่ วิลล่า ทุบสถิติยอดขายเกาะภูเก็ต! ฉลองความสำเร็จ มกราคม 67 เดือนเดียวยอดขายทะลุ 1,200 ล้านบาท พร้อมตั้งเป้าหมื่นล้านภายในปีนี้
๑๔:๐๙ 3 ปีติด เจนนิเฟอร์ คิ้ม แบรนด์ดังต่อสัญญาพรีเซ็นเตอร์ โชว์ออร่าผิวสวยมั่นใจ
๑๔:๔๒ 'อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์' ทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ใหม่ กำไรสุทธิ 726 ล้านบาท โต 10% กวาดรายได้รวม 9,416 ล้านบาท เสนอจ่ายปันผลหุ้นละ 1.00
๑๔:๕๕ ฉายแสงฯ - โซนี่ พิคเจอร์ส ส่งความระทึกครั้งใหม่
๑๔:๑๕ ธ.ทิสโก้ จัดเวทีดีเบต 7 กองทุนหมัดเด็ดปี 67 ผจก. กองทุน 5 บลจ. สู้ยิบตา - งัดจุดเด่นโชว์ลูกค้า
๑๔:๕๗ CIBA DPU ร่วมมือภาคเอกชนผลิตหลักสูตร นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล ช่วยลดปัญหาแรงงานลาออกเพื่อศึกษาต่อ เผยหลักสูตรยืดหยุ่น เรียนจบเร็ว
๑๓:๒๖ CPF พัฒนา SMART IA ตรวจประเมินคุณภาพ-ความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่คุณค่า ตามมาตรฐานสากล