ม.พะเยา จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับศาสนพิธี สืบสานมรดกทางวัฒนธรรม

พุธ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๖:๒๗
มหาวิทยาลัยพะเยา กองกลาง ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการจัดงานพิธีการที่ถูกต้อง เหมาะสม อันก่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงานและผู้จัดงาน เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยงาน และเป็นการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีอันงดงามของชาติให้มั่นคง จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรและสร้างเครือข่ายงานพิธีการ ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านพิธีการของมหาวิทยาลัยพะเยาให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ม.พะเยา จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับศาสนพิธี สืบสานมรดกทางวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา โดย งานประชุมและพิธีการ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "งานศาสนพิธี รัฐพิธี และพิธีต่างๆ" ในหัวข้อ "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนพิธี" ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร รอศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร เป็นประธานในการกล่าวเปิดการอบรม และผู้อำนวยการกองกลาง นางณัฐธิดา ชาวน่าน เป็นผู้กล่าวรายงาน ถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา กลุ่มอำนวยการพิธีศพที่ได้รับพระราชทาน ที่ ๘ พะเยา คุณวรกันต์ ฉลองชัย คุณสยาม สักลอ และคุณผดุงเกียรติ ผลมาก ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมีบุคลากร นิสิต เข้าร่วมการอบรมกว่า ๕๐ คน

ทั้งนี้ กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา โดยการบริหารของรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร ได้ตระหนักถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ได้กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล จึงให้ความสำคัญในการสร้างเครือข่ายทุกเครือข่าย และเครือข่ายศาสนพิธีถือเป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายที่เกิดขึ้นใหม่ เพื่อพัฒนาผู้ปฏิบัติงานให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการจัดงานพิธีที่ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ถือเป็นอีกหนึ่งเครือข่ายที่จะช่วยขับเคลื่อนด้านการสื่อสารองค์กร สร้างความรักความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยพะเยา ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ต่อองค์กรต่อไป

ที่มา: มหาวิทยาลัยพะเยา

ม.พะเยา จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับศาสนพิธี สืบสานมรดกทางวัฒนธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖:๓๖ รมว. เฮ้ง สั่ง กสร. ออกแคมเปญ Anti Fire เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ
๑๖:๑๐ มรภ.พระนคร จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๑๖:๕๓ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ให้การต้อนรับ นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมครอบครัว เข้าสักการะหลวงปู่ไต้ฮง
๑๖:๒๓ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานรองรับอุตสาหกรรมยางพารา
๑๖:๓๘ CGTN เผยผลสำรวจ พบผู้ตอบแบบสอบถาม 78.34% เชื่อจีนมีบทบาทกระตุ้นเศรษฐกิจโลก
๑๖:๓๖ การ์ทเนอร์ชี้เทคโนโลยีเกิดใหม่มุ่งเน้น 3 ธีมหลัก ได้แก่ การขยายประสบการณ์เต็มรูปแบบ การเร่งการทำงานอัตโนมัติของเอไอ
๑๖:๐๒ คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๖:๔๒ NPS จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 700,000 ตัว
๑๖:๐๐ NPS จัดประกวดคลิปรณรงค์การประหยัดพลังงานใน โครงการชวน KIDS พิชิตพลังงาน
๑๖:๔๒ Xiaomi เปิดตัวเทคโนโลยี Xiaomi Pilot Technology และ CyberOne หุ่นยนต์ Humanoid ตัวแรกของเสียวหมี่