สงขลานครินทร์ ผนึกภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน เผยความสำเร็จการจัดงานโชว์อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองหาดใหญ่

ศุกร์ ๐๘ กรกฎาคม ๒๐๒๒ ๐๘:๕๗
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และชุมชนในพื้นที่หาดใหญ่ จัดงาน "Eat Pray Love @ หาดใหญ่" เผยแพร่อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของหาดใหญ่สู่สาธารณชนและกระตุ้นเศรษฐกิจโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมที่มีในพื้นที่ ภายใต้แนวคิด 4 มงคล ได้แก่ อาหารมงคล (Auspicious Food) มงคลแห่งศรัทธา (Auspicious Faith) เทศกาลมงคล (Auspicious Festivals) และ วิถีชีวิตมงคล (Auspicious Lifestyle)
สงขลานครินทร์ ผนึกภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน เผยความสำเร็จการจัดงานโชว์อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองหาดใหญ่

ผศ. ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (ม.อ.) เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะสถาบันการศึกษาที่เป็นชุมชนทางปัญญา และเป็นที่พึ่งพิงของประชาคมภาคใต้ เล็งเห็นว่า ความอุดมสมบูรณ์ทางวัฒนธรรมและความหลากหลายของประชากรในพื้นที่ถือเป็น 'ต้นทุน' ที่สำคัญของเมืองหาดใหญ่เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ประกอบกับการศึกษาภายใต้โครงการวิจัย "นครหาดใหญ่บนฐานทุนวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ของชุมชน" ภายใต้งบประมาณและการสนับสนุนของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยทีมวิจัยจาก ม.อ. ประกอบด้วย ผศ. ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ, ดร.สิริวิท อิสโร, อ.ดวงธิดา พัฒนา, อ.ณัฐกานต์ รัตนพันธุ์, ผศ. ดร.ฆายนีย์ ช. บุญพันธ์, ดร.รุชดี บิลหมัด, ดร.วิทวัส เหมทานนท์, อ.ลภัสวัฒน์ ศุภผลกุลนันทร์ และนายกฤดิ วรรณไชย ร่วมบูรณาการศาสตร์ลงพื้นที่สอบถามและสร้างความร่วมมือกับชุมชนในพื้นที่ใจกลางนครหาดใหญ่ 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนกิมหยงสันติสุข ชุมชนพระเสน่หามนตรี ชุมชนแสงศรี และ ชุมชนท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง พบว่า เมืองหาดใหญ่มีทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถใช้เป็นจุดขายและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้ โดยผลการศึกษา พบว่าหาดใหญ่มีทุนทางวัฒนธรรมสำคัญ 4 ส่วนภายใต้ แนวคิดหาดใหญ่เมืองมงคล ได้แก่ อาหารมงคล (Auspicious Food) มงคลแห่งศรัทธา (Auspicious Faith) เทศกาลมงคล (Auspicious Festivals) และ วิถีชีวิตมงคล (Auspicious Lifestyle)

ม.อ. จึงร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอชน สถาบันการศึกษาและชุมชนในพื้นที่หาดใหญ่ ร่วมจัดงาน "Eat Pray Love @ หาดใหญ่" ณ ถนนใจกลางย่านเศรษฐกิจ ตึกชิโนยูโรเปียน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เผยแพร่อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของหาดใหญ่สู่สาธารณชน กระตุ้นเศรษฐกิจโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมที่มีในพื้นที่สะท้อน "วิถีชีวิตอันเป็นมงคลของคนหาดใหญ่" ผ่านการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมบนท้องถนน การออกร้านจำหน่ายอาหารมงคล สินค้ามงคลจากผู้ประกอบการรุ่นใหม่ วิถีมงคลร่วมกับชุมชนในพื้นที่ เช่น การทำขนมมงคล การจัดนิทรรศการการพัฒนาหาดใหญ่บนเส้นทางสายวัฒนธรรม ฯลฯ เพื่อพลิกฟื้นเมืองหาดใหญ่ผ่านการร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนตลอดจนเพื่อให้เกิดแรงกระเพื่อมทางเศรษฐกิจที่ต่อลมหายใจให้กับหาดใหญ่ได้อีกครั้ง พร้อมสร้างประสบการณ์แปลกใหม่และตกหลุมรักเมืองหาดใหญ่อีกครั้งให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมงาน และสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมที่มีในพื้นที่ ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารและรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ในงานได้ทาง Facebook Eat Pray Love หาดใหญ่

ที่มา: เอ็ม ที มัลติมีเดีย

สงขลานครินทร์ ผนึกภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน เผยความสำเร็จการจัดงานโชว์อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองหาดใหญ่

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๘ ธ.ค. ยูโรแบงก์ แอสเซ็ท แมเนจเมนท์ เอ็มเอฟเอ็มซี ทุ่มเม็ดเงินลงทุนในมินตัส
๐๘ ธ.ค. บลจ.กรุงศรี เปิดตัว KFTHAIESG โอกาสสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืน เติบโตไปกับหุ้น ESG
๐๘ ธ.ค. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ชี้เทรนด์ผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป คลื่นความท้าทายลูกใหม่ที่ธุรกิจอสังหาฯ ต้องพร้อมรับมือในปี
๐๘ ธ.ค. ไทยยูเนี่ยนเปิดโรงงานต้อนรับรัฐมนตรีแรงงานพม่าและคณะ พร้อมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ด้านแรงงาน ในฐานะองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน
๐๘ ธ.ค. ยูโอบีจับมือฉางอาน หนุนขยายตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้าทั่วอาเซียน
๐๘ ธ.ค. Roborock เปิดตัวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะรุ่นใหม่ Roborock Q Revo MaxV พร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะ 12.12 นี้เท่านั้น
๐๘ ธ.ค. GoCheck: นวัตกรรมการตรวจวัดสารพันธุกรรมโรคหนองในแท้แบบรู้ผลเร็วใน 15 นาที รางวัลประกาศเกียรติคุณผลงานประดิษฐ์คิดค้น วช. ปี พ.ศ.
๐๘ ธ.ค. บริษัท N15 Technology ได้รับเชิญบรรยายหัวข้อการคัดแยกขยะและการสร้างคุณค่าสู่พลังงานทดแทน ให้กับวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล ในงาน Happy green
๐๘ ธ.ค. IN2IT มอบกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี EVEANDBOY ฉลองเปิดสาขาเอ็มสเฟียร์ (EMSPHERE)
๐๘ ธ.ค. เคทีซีผนึกกรมบังคับคดีลงพื้นที่อยุธยาและชลบุรี จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ครั้งที่ 4/2566