วว. ต้อนรับคณะผู้บริหาร บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด และผู้บริหาร ในเครือบริษัทซิเมนต์ไทย ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน

จันทร์ ๑๑ กรกฎาคม ๒๐๒๒ ๑๕:๔๘
วว. ต้อนรับคณะผู้บริหาร บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด และผู้บริหาร ในเครือบริษัทซิเมนต์ไทย ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน นำ วทน. ด้านการเกษตรและอาหาร ผ่านศูนย์การเรียนรู้ฯ/เครือข่ายการดำเนินงานด้าน CSRของบริษัท สยามคูโบต้าฯ
วว. ต้อนรับคณะผู้บริหาร บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด และผู้บริหาร ในเครือบริษัทซิเมนต์ไทย ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน

ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานต้อนรับ นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จำกัด และ นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ ที่ปรึกษาสำนักงานกรรมผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารบริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ในโอกาสเข้าประชุมรับฟังผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง วว. และ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่ผ่านมา

และหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการขยายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตรและอาหาร ไปขยายผลผ่านศูนย์การเรียนรู้ฯ และเครือข่ายการดำเนินงานด้าน CSR ของบริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยเฉพาะเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้าน ปุ๋ย สารชีวภัณฑ์ และการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ โอกาสนี้ นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ ดร.อาภากร สุปัญญา รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนักวิจัย วว. ร่วมให้การต้อนรับ

นอกจากนี้ ผู้ว่าการ วว.ยังได้นำคณะผู้บริหารฯ เยี่ยมชม โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร (FISP) อีกด้วย ในวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 ณ วว. เทคโนธานี คลองห้า จังหวัดปทุมธานี

ที่มา: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

วว. ต้อนรับคณะผู้บริหาร บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด และผู้บริหาร ในเครือบริษัทซิเมนต์ไทย ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๒๘ ห้างเซ็นทรัลชิดลม ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ประกาศความเป็นเลิศบนเวทีนานาชาติ คว้ารางวัล ห้างสรรพสินค้าแห่งปี ที่สุดแห่งภาคพื้นเอเชียจากเวทีใหญ่ Retail Asia Awards
๑๗:๑๓ ดร.คงกระพัน แถลงกลยุทธ์ พร้อมขับเคลื่อน ปตท. ให้แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตระดับโลกอย่างยั่งยืน
๑๗:๑๘ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่สตรีแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือด้อยโอกาส ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑๖:๓๖ มกอช. นั่งหัวโต๊ะประชุม EWG-OA พิจารณามาตรฐานเกษตรอินทรีย์
๑๖:๐๑ พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม ฟันเฟืองขับเคลื่อนตลาดที่อยู่อาศัยภายใต้เศรษฐกิจสีรุ้ง (Rainbow Economy)
๑๖:๕๗ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จัดคอนเสิร์ต CIMB Concert : 15 Years of Growing Forward ฉลองครบรอบ 15 ปี ด้วยสุดยอด 15 ศิลปิน วันเสาร์ที่ 10 ส.ค. 2567 พารากอน
๑๖:๔๗ กรมโยธาฯ ร่วมพัฒนา คลองแม่ข่า จับมือ อจน. เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำใส สร้างอุโมงค์บายพาสส่งตรงสู่แม่น้ำปิง
๑๖:๕๑ ช่อง 5 ปรับรายการข่าวใหม่ มุ่งเน้นเนื้อหาครอบคลุมทุกมิติ เสริมทัพผู้ประกาศข่าวรุ่นใหม่และคนข่าวมืออาชีพ
๑๖:๔๓ ม.ศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์คุณภาพ 6 ท่าน ผู้ผ่านการประเมินมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ SPU PSF รุ่นที่ 8 ครั้งที่ 3 ระดับที่ 2 และระดับที่
๑๖:๑๓ เติมบางจากไฮพรีเมียม นำสลิปแลกรับเครื่องดื่มอินทนิลฟรี