อธิบดีณัฐพลยกระดับนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ปั้น 30 แฟรนไชส์สำเร็จ !! ผู้ประกอบการกว่า 50 ธุรกิจปลื้มหลักสูตรใช้ได้จริง

อังคาร ๑๒ กรกฎาคม ๒๐๒๒ ๐๘:๕๔
ดร. ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมกิจกรรม "ยกระดับนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ปั้น 30 แฟรนไชส์" ปลูกปั้น DIPROM Franchise ครั้งที่ 2 ด้วยการต่อยอดองค์ความรู้พัฒนาเปลี่ยนผ่านธุรกิจเกษตรไปสู่แฟรนไชส์เกษตรที่สามารถขยายต่อยอดอย่างเป็นระบบและได้มาตรฐาน มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศจำนวน 58 ธุรกิจ โดยผู้ประกอบการเกษตรที่ผ่านการคัดเลือกส่วนใหญ่มีความตั้งใจจริงที่จะนำองค์ความรู้ไปปรับใช้และต่อยอดให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง กิจกรรมในครั้งนี้สามารถผลักดันให้เกิดแฟรนไชส์เกษตรอุตสาหกรรมทั้งสิ้นร่วมกว่า 50 ธุรกิจ ที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
อธิบดีณัฐพลยกระดับนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ปั้น 30 แฟรนไชส์สำเร็จ !! ผู้ประกอบการกว่า 50 ธุรกิจปลื้มหลักสูตรใช้ได้จริง

ดร. ณัฐพล รังสิตพล กล่าวในวาระเป็นประธานมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมกิจกรรม "ยกระดับนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ปั้น 30 แฟรนไชส์" ว่า "ขอแสดงความยินดี กับผู้เข้ารับวุฒิบัตรทุกท่านในวันนี้ ดีพร้อม (DIPROM) พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ โดยการเปลี่ยนผ่านธุรกิจเกษตร จากสินค้าเกษตร การแปรรูป และการบริการ ไปสู่แฟรนไชส์เกษตรที่ได้มาตรฐานและเป็นระบบ    ผ่านกระบวนการเรียนการสอนเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการบ่มเพาะสู่การทำแผนธุรกิจ จนสามารถจัดทำคู่มือแฟรนไชส์เกษตร อันจะนำไปสู่การสร้างความน่าเชื่อถือของธุรกิจและสร้างรายได้อย่างมั่นคงต่อไป"

หลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 6 ครั้ง  โดยเนื้อหาที่สอนจะเริ่มตั้งแต่การปรับพื้นฐานการทำธุรกิจแฟรนไซส์อย่างถูกต้อง  สอนการเขียนแผนธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์  การทำการตลาดออนไลน์และแบบออฟไลน์  การสร้างภาพจำออกแบบร้านค้า  กลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขาย  การบริหารร้าน  การคำนวณต้นทุน การทำการตลาด  การขยายสาขา  การสร้างโมเดลธุรกิจที่สามารถพัฒนาและต่อยอดได้  และหัวใจของหลักสูตร คือ "การเขียน Manual แฟรนไชส์"  ที่เปรียบเสมือนคัมภีร์ธุรกิจนำทิศแฟรนไชส์ให้ก้าวขยายและเติบโตได้อย่างเป็นระบบ

 ดร.วิชัย  เจริญธรรมานนท์ วิทยากรผู้สอนหลักสูตร "ยกระดับนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ปั้น 30 แฟรนไชส์"  ที่มีประสบการณ์คว่ำหวอดในวงการแฟรนไชส์ และ Chain Store มากว่า 30 ปี กล่าวถึงหลักสูตรนี้ว่า "ผมมองเห็นความสำคัญของภาคเกษตรของไทย จึงได้ออกแบบหลักสูตรนี้ขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับไทยแลนด์ 4.0 โดยการผนวกภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไว้ด้วยกัน หัวใจของหลักสูตรประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน คือ มีเกษตรเป็นพื้นฐาน  สองคือแปรรูปเกษตร  และพัฒนาไปสู่การทำโปรดักท์แฟรนไชส์  สิ่งที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้ คือนวัตกรรมสินค้า การพัฒนาแปรรูปสินค้าให้โดดเด่นและแตกต่าง  คอร์สนี้ได้คัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเข้ามาเรียน ถึงแม้แมนนวลหรือคัมภีร์ธุรกิจจะเขียนยาก แต่นักเรียนมีความตั้งใจและสามารถเขียนได้ ผมขอชื่นชม ในยุคนี้สินค้าแปลกใหม่เป็นสิ่งที่ทำให้เรารุกตลาดและได้กลุ่มลูกค้าใหม่ไม่สิ้นสุด ที่สำคัญคืออย่าหยุดคิดและพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต"

คุณพัสกร ถิรคุณทยุติกร เจ้าของแฟรนไชส์กล้วยปิ้งลิงเกาะ หนึ่งในผู้สำเร็จหลักสูตรเล่าบอกความรู้สึกที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ว่า "ผมทำแฟรนไชส์กล้วยปิ้งลิงเกาะมา 5 ปีแล้ว มีแฟรนไชส์รวมกว่า 200 สาขา  แต่ยังพบปัญหาเรื่องการผลิต การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ ขาดการจัดการแฟรนไชส์ให้ได้มาตรฐาน หลักสูตรนี้ช่วยเติมเต็มสิ่งที่เราขาด เพราะผมต้องการให้แฟรนไชส์กล้วยปิ้งลิงเกาะได้มาตรฐานจริง และสามารถอยู่ได้ยาวนาน  ดังนั้นผมจึงต้องการสร้างแบรนด์มากกว่าการได้กำไร  สิ่งที่ได้จากหลักสูตรมาปรับใช้กับธุรกิจคือการดึงข้อดีให้แบรนด์และสร้างคอนเซ็ปท์ให้ชัดเจน   แมนนวลได้ประโยชน์มากจริง ๆ ถ้าทำแมนนวลแล้ววางไว้บนหิ้งไม่นำมาใช้จริงก็ไม่เกิดประโยชน์ อยากให้ผู้ประกอบการเปิดใจและพร้อมพัฒนาตนเอง คุณจะเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ที่ดีได้

ด้านคุณสุทธิพจน์ เชื้ออภัยวงศ์ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปส้มโอที่จังหวัดชัยนาท  Young Smart Farmer อีกหนึ่งผู้เรียนหลักสูตรที่มีดีกรีจบนอกแต่เห็นคุณค่าของส้มโอ เกษตรท้องถิ่น และอาชีพหลักของครอบครัว จึงฝ่าแรงต้านรุกทำเกษตรต่อยอดอย่างจริงจัง  คุณสุทธพจน์เล่าว่า "ผมเห็นว่ามีส้มโอที่เสียหายไม่ได้คุณภาพจนต้องเผาทิ้งจำนวนมาก จึงมีแนวคิด Zero Waste คือแปรรูปเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด โดยไม่ให้เกิดการสูญเสีย ซึ่งปัจจุบันสามารถแปรรูปเป็นสินค้าได้ 9 ชนิด ได้แก่ น้ำส้มโอ เปลือกส้มโอ  สเปรย์ส้มโอ โยเกิร์ตส้มโอ  แยมส้มโอ ถ่านกันความชื้น  ไวน์ส้มโอ   ทรายแมวส้มโอ และอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์จะเปิดตัวเร็วๆนี้ สิ่งที่ได้จากหลักสูตรนำไปใช้ต่อยอดคือ เรื่องจัดการทีมงานเพื่อรองรับการขยายตัว  รวมทั้งเรื่องการเงิน  และที่สำคัญคือการบริการ เพราะเมื่อเราพัฒนาเป็นแฟรนไชส์ก็ต้องดูแลลูกค้าแฟรนไชส์ของเราให้สำเร็จไปพร้อมกับเราด้วย  อยากบอกคนรุ่นใหม่ให้กลับมาพัฒนาบ้านเกิดตัวเอง  สุดท้ายเมื่อคุณทำแล้วประสบความสำเร็จ จะเกิดความภาคภูมิใจ"

ที่มา: พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น

อธิบดีณัฐพลยกระดับนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ปั้น 30 แฟรนไชส์สำเร็จ !! ผู้ประกอบการกว่า 50 ธุรกิจปลื้มหลักสูตรใช้ได้จริง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๔๕ อนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ประกาศแต่งตั้ง ไมเคิล หยาง ดำรงตำแหน่งผู้จัดการโรงแรมคนใหม่
๑๗:๐๖ แอสเซทไวส์ มอบคอนโดฯจักรวาล แอทโมซ โอเอซิส อ่อนนุช ต้อนรับมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2024 สู่ AssetWise Family
๑๖:๑๗ โซนี่ไทยพร้อมวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงในตระกูล ULT Power Sound Series ครบไลน์ ชูพลังเบสหนักแน่นทุกอารมณ์เพลง
๑๖:๓๒ เอ็มจี เผยสเปค ALL NEW MG3 HYBRID เปลี่ยนนิยามรถไฮบริด นำเสนอความเป็นที่สุดใน B-segment กับจุดเด่น ประหยัดกว่า แรงกว่า กว้างกว่า ปลอดภัยกว่า พร้อมเคาะราคาอย่างเป็นทางการ
๑๖:๓๗ โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ ควงคุณแม่ ธนภรณ์ เวชสุภาพร ขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์แม่ลูกคู่แรกของ ดีนี่ ดีลักซ์ นวัตกรรมใหม่เพื่อผู้สูงวัยโดยเฉพาะ พร้อมออนแอร์ภาพยนตร์โฆษณาชุดล่าสุด 16 ก.ค.
๑๖:๒๘ เมนูซิกเนเจอร์ห้องอาหาร 'เดอะ สเตชัน' ลดสูงสุด 30%
๑๖:๐๖ ดีป้า เยือน เมืองชล ยกทัพกูรู ปั้นอินฟลูเอนเซอร์ท้องถิ่น เพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชน
๑๖:๒๑ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท CPF ผนึกกำลัง สพฐ. ตชด. ถอดบทเรียนความสำเร็จโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน
๑๖:๒๗ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ร่วมงานการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 30 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
๑๖:๓๖ KGI ร่วมสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลสิงห์โบรกเกอร์คัพประจำปี 2567