ไทยประกันชีวิต เสริมโอกาส สุขยั่งยืน ติดอาวุธวิสาหกิจชุมชน รุ่นที่ 3

อังคาร ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๑๗:๓๒
โครงการไทยประกันชีวิต เสริมโอกาส สุขยั่งยืน รุ่นที่ 3 เสน่ห์แดนใต้ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งต่อองค์ความรู้แก่ตัวแทนวิสาหกิจชุมชนในภาคใต้ เพื่อพัฒนาศักยภาพ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ไทยประกันชีวิต เสริมโอกาส สุขยั่งยืน ติดอาวุธวิสาหกิจชุมชน รุ่นที่ 3

นางสาวฐิติมา เลี้ยงพาณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่าย กลุ่มสื่อสารองค์กร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า "ไทยประกันชีวิต หรือ TLI ดำเนินธุรกิจภายใต้เจตนารมย์มุ่งสู่การเป็น "ทุกคำตอบของการประกันชีวิต การประกันสุขภาพ และการวางแผนทางการเงิน" หรือ Life Solutions Provider ควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับบริษัทฯ และสังคมไทย ภายใต้ยุทธศาสตร์แผนแม่บทด้านการพัฒนา สู่ความยั่งยืน (SD Master Plan)

ทั้งนี้ แผนแม่บทด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืน บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการธุรกิจ (CSR-In Process) ผนวกกับแนวคิดการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value :CSV) อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งต่อองค์กรและสังคม บริษัทฯ จึงริเริ่มโครงการ "ไทยประกันชีวิต เสริมโอกาส สุขยั่งยืน" ตั้งแต่ปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน อันเป็นหนึ่งในรากฐานเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ ภายใต้แนวคิด "สอนให้ทำ นำไปใช้ได้จริง" ซึ่งบริษัทฯ ใช้ทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ ร่วมกับทักษะจากกูรูด้านต่างๆ ส่งต่อองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจแก่วิสาหกิจชุมชน อาทิ ทักษะด้านการขาย การสื่อสารการตลาด การจัดการทางการเงิน ฯลฯ

ขณะเดียวกัน โครงการฯ ยังได้เปิดช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพให้กับวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรทั่วประเทศ โดยจัดทำตลาดออนไลน์ (Market Place) ผ่านเฟซบุ๊กกรุ๊ป "ตลาดสุขยั่งยืน" เพื่อเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการทำธุรกิจให้แก่วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศอีกด้วย ไทยประกันชีวิตจึงเป็นบริษัทประกันชีวิตรายแรกที่ดำเนินการให้ความช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชนอย่างจริงจัง

ในปี 2565 บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการไทยประกันชีวิต เสริมโอกาส สุขยั่งยืน รุ่นที่ 3 "เสน่ห์แดนใต้" ขยายกลุ่มเป้าหมายสู่วิสาหกิจในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ทั้ง 14 จังหวัด โดยจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ตัวแทนวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ หรือให้บริการด้านสุขภาพ จำนวน 40 ราย ตลอดจนยังได้ร่วมมือกับกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดโอกาสให้ตัวแทนเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดภาคใต้ จำนวน 17 ราย เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อนำสิ่งที่เรียนรู้ ไปปรับใช้และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ต่อไป โดยมีวิทยากรรับเชิญ Influencer ชื่อดัง บังฮาซัน - อนุรักษ์ สรรฤทัย เจ้าของร้านอาหารทะเลตากแห้ง จ.สตูล ร่วมแชร์เทคนิคความสำเร็จ ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จ.ตรัง

นอกจากนี้ หลังจบกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการแล้ว เจ้าหน้าที่โครงการฯ จะลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนแต่ละราย พร้อมให้คำแนะนำและฝึกทักษะในด้านต่างๆ ต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอย่างครบวงจรให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนอีกด้วย

"ไทยประกันชีวิตดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานการตระหนักถึงคุณค่าของชีวิต คุณค่าของความรัก และคุณค่าของมนุษย์ (Value of Life, Value of Love & Value of People) พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้คนในสังคม ผ่านการส่งมอบองค์ความรู้ อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต ด้วยการส่งมอบคุณค่าให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสังคมไทย" นางสาวฐิติมากล่าว

ที่มา: ไทยประกันชีวิต

ไทยประกันชีวิต เสริมโอกาส สุขยั่งยืน ติดอาวุธวิสาหกิจชุมชน รุ่นที่ 3

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๒๕ วว.ร่วมสัมมนาแนวทางพัฒนาการเชื่อมโยงระบบขนส่งทางรางระหว่างประเทศไทย สปป. ลาวและจีน
๑๗:๒๗ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ชวนวัดอุณหภูมิใจ. ให้โลหิต
๑๗:๐๖ โรงพยาบาลหัวเฉียวจัดบรรยายธรรมะ เรื่อง เมตตาพาชีวิตเปลี่ยน
๑๗:๔๓ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมรณรงค์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เนื่องในวันต่อต้านการทุจริตสากล
๑๗:๐๕ ฮอตไฟลุกไม่เกินจริง!! เมื่อแรปเปอร์เกิร์ล PRADAA เจ้าของเพลง ล่า (Roar) ถูกเลือกโชว์ Skill แรป ในรายการ Cypher สุดฮิตอย่าง 16 Baris (Season 3)
๑๗:๐๙ วว. ขับเคลื่อนโครงการศูนย์ BCG Farming @ เกาะสมุย ต้นแบบเพื่อการสร้างชุมชนพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
๑๗:๒๒ บสย. หนุนเกษตร ค้ำสินเชื่อ โค้งสุดท้าย
๑๗:๔๑ สุขสันต์วันคริสต์มาสอีฟ ณ ห้องอาหารนัมเบอร์ 43 อิตาเลียน บิสโทร โรงแรมเคปเฮ้าส์ กรุงเทพฯ
๑๗:๐๖ อ.อ.ป. จัด สัมมนาวิชาการสวนป่า อ.อ.ป. ประจำปี 2565 มุ่งพัฒนาองค์ความรู้และต่อยอดการดำเนินงานด้านสวนป่า
๑๗:๒๓ หุ้นน้องใหม่ KTMS เปิดจองซื้อ 13-15 ธ.ค.นี้