ศูนย์ ICE-SSI ม.อ. ประกาศมุ่งสู่ศูนย์วิจัยระดับโลก ชูการสร้างงานวิจัยและปั้นบุคลากรคุณภาพ ร่วมขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่อุตฯ อาหารทะเล

จันทร์ ๒๕ กรกฎาคม ๒๐๒๒ ๑๓:๑๐
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ศูนย์ความเป็นเลิศนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมอาหารทะเล (ICE-SSI) คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.อ. ร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารทะเลไทยเติบโตยั่งยืน ประกาศก้าวสู่การเป็นศูนย์วิจัยระดับโลก ชูพันธกิจมุ่งผลิตองค์ความรู้ที่ทันสมัย สร้างงานวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ปั้นบุคลากรที่มีคุณภาพเสริมความต้องการของตลาด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันผู้ประกอบการไทยในตลาดโลก
ศูนย์ ICE-SSI ม.อ. ประกาศมุ่งสู่ศูนย์วิจัยระดับโลก ชูการสร้างงานวิจัยและปั้นบุคลากรคุณภาพ ร่วมขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่อุตฯ อาหารทะเล

ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมอาหารทะเล (ICE-SSI) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า ศูนย์ความเป็นเลิศนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมอาหารทะเล (ICE-SSI) คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นศูนย์วิจัยชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมอาหารทะเลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ด้วยการดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ทันสมัย ผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างประเทศ สู่การนำไปประยุกต์ใช้ในทางวิชาการและอุตสาหกรรม พร้อมทั้งผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพป้อนสู่วงการวิทยาศาสตร์อาหารทะเลและนวัตกรรม

ทั้งนี้ พันธกิจของทางศูนย์ฯ มุ่งเน้นสร้างงานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารทะเลที่มีคุณภาพตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมในประเทศไทย เพราะอาหารทะเลมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกอาหารทะเลเป็นอันดับต้นๆ ของโลก โดยมีการส่งออกทั้งรูปแบบสดและแปรรูปจำนวน 1.5 ล้านตัน มีมูลค่า 195,000 ล้านบาทต่อปี โดยจะร่วมกันสร้างเครือข่ายนานาชาติ ผ่านความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างประเทศ ในรูปแบบการสร้างงานวิจัยและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานต่างๆ และร่วมมือกับอุทยานวิทยาศาสตร์ในการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสร้างงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ยังมีการให้บริการวิชาการซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการในด้านงานวิจัยด้านอาหารทะเล โดยมีภาคเอกชนให้ความสนใจงานวิจัยเรื่องไบโอแคลเซียม เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถขยายสู่ตลาดหลากหลายและตอบโจทย์ตลาดฮาลาล และมุ่งสนับสนุนการนำวัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปอาหารทะเลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศที่มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาประเทศ โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ภายใต้โมเดล BCG Economy หรือ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) คือ โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ทั้งนี้ เป้าหมายของศูนย์ความเป็นเลิศนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมอาหารทะเล (ICE-SSI) ก้าวสู่การเป็นศูนย์วิจัยระดับโลก หรือ World Class Research Center โดยผลิตองค์ความรู้ที่ทันสมัย สามารถแข่งขันในระดับโลก จากการมีบุคลากรและนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ แบบครบวงจร เพื่อขับเคลื่อนการสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ในการต่อยอดเชิงพาณิชย์ พร้อมกับการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารทะเล ซึ่งปัจจุบันมีนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศให้ความสนใจและคาดว่าจะมีนักศึกษาทยอยสมัครเข้ามาอย่างต่อเนื่อง จึงมั่นใจว่าทางศูนย์ฯ จะสามารถผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพป้อนสู่ตลาดแรงงานอย่างแน่นอน

ที่มา: เอ็ม ที มัลติมีเดีย

ศูนย์ ICE-SSI ม.อ. ประกาศมุ่งสู่ศูนย์วิจัยระดับโลก ชูการสร้างงานวิจัยและปั้นบุคลากรคุณภาพ ร่วมขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่อุตฯ อาหารทะเล

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๒ มิ.ย. ชาเม่ ครึ่งปีแรกกวาด 4 รางวัลระดับประเทศ
๐๒ มิ.ย. สุดยอดนิสิต BCA คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 และอันดับที่ 2 มาครอง บนเวทีการแข่งขัน Startup Thailand League 2023 ระดับภูมิภาค
๐๒ มิ.ย. วว./สวทช. มอบประกาศนียบัตร เนื่องในพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Renewable Energy Technologies and Knowledge Transfer for Strengthening and achieving ASEAN's Sustainable Development
๐๒ มิ.ย. UCC จัดงาน CHAMPION BARISTA ที่ UCC COFFEE ROASTERY
๐๒ มิ.ย. พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ จัดกิจกรรมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านการบรรยายพิเศษ เครื่องแต่งกายประติมากรรมอินเดีย ที่ส่งอิทธิพลต่อศิลปะในพื้นที่เอเชียอาคเนย์
๐๒ มิ.ย. วิศวะมหิดล จัดเวิร์กชอป การประมวลผลและวิเคราะห์สัญญาณชีวการแพทย์ (Biomedical Signals Processing and Analysis) สมัครวันนี้ - 19 มิ.ย.
๐๒ มิ.ย. เคหะสุขประชา จับมือ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกันพัฒนาพื้นที่โครงการบ้านเช่า พร้อมส่งเสริมอาชีพ ในโครงการ ร้อยเรียงความดี
๐๒ มิ.ย. LINE รังสรรค์ค่ำคืนสุดพิเศษ มอบรางวัลแบรนด์ผู้สร้างสรรค์ผลงานการตลาดยอดเยี่ยมแห่งปี ในงาน LINE Thailand Awards
๐๒ มิ.ย. แอ็กซอลตา ร่วมกิจกรรมแรลลี่การกุศล จัดโดย สมาคมการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทย
๐๒ มิ.ย. โรงพยาบาลพระรามเก้า เปิดตัว 9Care Application มิติใหม่การดูแลสุขภาพ รองรับ Decentralized Healthcare Services