ดีอีเอส กำหนดทิศทางการดำเนินงานกองทุนดีอี ปี 2566 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนำสู่กองทุนชั้นนำ มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมไทย

จันทร์ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๑๖:๓๖
นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 3/2565 (กองทุนดีอี)
ดีอีเอส กำหนดทิศทางการดำเนินงานกองทุนดีอี ปี 2566 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนำสู่กองทุนชั้นนำ มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมไทย

โดยมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฯ การประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการบริหารกองทุนดีอี ได้รับทราบผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ซึ่งสามารถดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ มีโครงการที่ได้รับทุนไปตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ถึงปัจจุบัน สามารถเบิกจ่ายเงินไปแล้วเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ อีกทั้งร่วมกันพิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการระยะยาว (พ.ศ. 2566 - 2570) และร่วมกันกำหนด (ร่าง) กรอบนโยบายการให้ทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ใน 7 ด้าน

ได้แก่ Digital Manpower : "การศึกษากับคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล", Digital Government & Infrastructure : "รัฐบาลดิจิทัล", Digital Agriculture : "เกษตรเชิงรุกด้วยนวัตกรรมดิจิทัล" Digital Technology : "เทคโนโลยีดิจิทัลในโลกอนาคต" , Digital Health : "เทคโนโลยีสุขภาพ",Digital Security : "ความปลอดภัยในโลกดิจิทัล",Digital Environment : "ดิจิทัลรักษ์สิ่งแวดล้อม" นอกจากนี้ กองทุนดีอีอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาโครงการที่เสนอขอรับทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้กรอบวงเงิน 2,500 ล้านบาท ซึ่งหลังจากปิดรับข้อเสนอมีผู้ยื่นเข้ามากว่า 600 โครงการ ล้วนแล้วแต่เป็นโครงการที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์

ที่มา: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ดีอีเอส กำหนดทิศทางการดำเนินงานกองทุนดีอี ปี 2566 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนำสู่กองทุนชั้นนำ มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖:๐๐ ซมโปะ ประกันภัย จัดงาน SompOrientation ต้อนรับพนักงานใหม่ สานต่อความตั้งใจ ดูแลคนไทยด้วยหัวใจญี่ปุ่น
๑๖:๔๖ รมว.เฮ้ง นำผู้บริหารกระทรวงแรงงาน รับมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จากหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
๑๖:๔๒ บัณฑิตพันธุ์ใหม่ SPU รับการตรวจเยี่ยมจาก กระทรวง อว.
๑๖:๒๑ ไฮโปรตีน ไอซ์ คอฟฟี่ ดริ้งค์ มิกซ์ โดยเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ชนะรางวัลสุดยอดผลิตภัณฑ์แห่งปี จากเวที HELLO! Beauty Awards
๑๖:๐๘ ดีป้า เผยผลสำรวจอุตสาหกรรมดิจิทัล ปี 2564
๑๖:๐๕ สพร. 17 ระยอง ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมอาชีพผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในการขนส่งสินค้า (Rider)
๑๖:๕๐ กรมวิชาการเกษตร โชว์นวัตกรรมฟิล์มเจาะรูขนาดไมครอน ตัวช่วยยืดอายุผักและผลไม้คงความสดใหม่ เพิ่มโอกาสวางจำหน่ายได้นานขึ้น
๑๖:๑๔ วว. พัฒนากระบวนการแยกกระดาษ พลาสติกพอลิเอทิลีน ออกจากอะลูมิเนียมฟอยล์ สนองนโยบาย BCG Model ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
๑๖:๐๑ NTSC ใส่ใจสุขภาพพนักงานจัดการตรวจสุขภาพประจำปี 2565
๑๖:๕๔ วช. หนุนประเทศไทยไร้ขยะ ให้ทุนวิจัยทีมจุฬาฯสร้างฐานข้อมูลจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ฯ