JGSEE มจธ. และ ASEAN Centre for Energy (ACE) จับมือสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายวิจัยและกิจกรรมวิชาการด้านพลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงาน

จันทร์ ๐๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑๓:๕๗
เมื่อเร็วๆนี้ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Webinar ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดย รศ. ดร. สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มจธ. และ ศูนย์พลังงานอาเซียน (ASEAN Centre for Energy (ACE)) โดย Dr. Nuki Agya Utama, Executive Director และโดยมี Prof. Dr. Shabbir H. Gheewala ศาสตราจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) และหัวหน้าห้องปฏิบัติการ Life Cycle Sustainable Assessment Laboratory (JGSEE-LCSAL) ศ. ดร.นวดล เหล่าศิริพจน์ ผู้อำนวยการ บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) และ Mr. Septia Buntara Supendi, Manager of Renewable Energy, Energy Efficiency, and Conservation ศูนย์ ACE ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมกับบุคลากรของทั้งสองฝ่ายและผู้ที่ได้แสดงความสนใจเข้าร่วมในพิธี
JGSEE มจธ. และ ASEAN Centre for Energy (ACE) จับมือสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายวิจัยและกิจกรรมวิชาการด้านพลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงาน

ความร่วมมือระหว่าง มจธ. และศูนย์พลังงานอาเซียนในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักคือการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายวิจัยและกิจกรรมวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานในภูมิภาคอาเซียน เพื่อก้าวสู่การลดการปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิให้เป็นศูนย์ โดยในส่วนของศูนย์ ACE เป็นความร่วมมือภายใต้แผนการดำเนินงาน ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation (APAEC) ที่มุ่งเน้นให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือด้านพลังงานในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านพลังงานทดแทน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการอนุรักษ์พลังงาน ทั้งนี้ ภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้ มจธ. และ ศูนย์พลังงานอาเซียน จะมีการดำเนินงานความร่วมมือในการผลักดันให้เกิดผลงานวิจัยจากโครงการวิจัยร่วม กิจกรรมการจัดสัมมนา การแลกเปลี่ยนองค์วามรู้ และ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่สนับสนุนการสร้างกำลังคนและความเชี่ยวชาญด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคอาเซียน โดยใช้หลักการการประเมินความยั่งยืนโดยเครื่องมือและแนวคิดแบบครบวงจรวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Thinking Concept)

ที่มา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

JGSEE มจธ. และ ASEAN Centre for Energy (ACE) จับมือสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายวิจัยและกิจกรรมวิชาการด้านพลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๕:๔๘ บางจากฯ รับรางวัลมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ของสภาอุตสาหกรรม
๑๕:๐๕ เยี่ยมชมระบบคลังสินค้า บริษัท GP Autoparts
๑๕:๒๕ งานวิจัยเดลล์ เทคโนโลยีส์ชี้ ภาคธุรกิจถือคนทำงานในฐานะสินทรัพย์สำคัญสูงสุด ในการขับเคลื่อนโครงการปฏิรูปทางดิจิทัล
๑๕:๑๓ Lazada วันนี้คุณมีนัดตรวจสุขภาพ! 10.10 วันเดียวเท่านั้น
๑๕:๕๖ ดี-แลนด์ กรุ๊ป ปั้นนักธุรกิจรุ่นใหม่
๑๔:๐๙ 10 ตุลาคมนี้.ฟินขั่นสุดกับ 2Moons The Ambassador เดือนเกี้ยวเดือนซีซั่นสุดท้ายทางอมรินทร์ทีวี
๑๔:๔๖ ประกันภัยไทยวิวัฒน์ คว้ารางวัล ประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาดีเด่น
๑๕:๐๕ วิศวะมหิดล ขยายบ่มเพาะวิศวกรผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม ป้อนตลาด.รองรับฮับอาเซียน และ FTA ภาษีนมเป็นศูนย์
๑๕:๑๔ Shopee 10.10 Health Check-up! ตรวจสุขภาพกันเถอะ
๑๕:๓๓ 3 เด็กเก่ง SPU สุดเจ๋ง! ได้รับเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนไทย ร่วมโครงการ APEC Voices of the Future 2022