'MFC' เดินหน้าชูกองทุนเปิด 'MTOP3' ยืดหยุ่นสูง เพิ่มโอกาสเข้าซื้อหลักทรัพย์ไทยคุณภาพดี IPO 15-19 ส.ค.นี้

พฤหัส ๑๑ สิงหาคม ๒๐๒๒ ๑๑:๔๓
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFC สบโอกาสลงทุนหุ้นไทย เดินหน้าออก Trigger Fund ใหม่ล่าสุด 'กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทย ออพพอร์ทูนิตี้ ซีรี่ส์ 3' หรือ 'MTOP3' ซึ่งเป็นกองทุนรวมผสมในประเทศ ตั้งเป้าหมายผลตอบแทน 5% ใน 5 เดือน เทียบอัตราดอกเบี้ยเงินฝากปัจจุบันที่ 0.25% ต่อปี
'MFC' เดินหน้าชูกองทุนเปิด 'MTOP3' ยืดหยุ่นสูง เพิ่มโอกาสเข้าซื้อหลักทรัพย์ไทยคุณภาพดี IPO 15-19 ส.ค.นี้

นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงมุมมองการลงทุนในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 ว่า ปัจจัยสนับสนุนการลงทุนของกองทุนเปิด 'MTOP3' คือ การคาดการณ์การชะลอตัวของภาวะเงินเฟ้อที่ส่งผลกระทบทั้งในไทยและต่างประเทศจากสงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครนในช่วงต้นปีที่ผ่านมาโดยจะเริ่มชะลอตัวลงในช่วงไตรมาสสามของปีนี้ เกิดปัจจัยสนับสนุนการทำกำไรของบริษัท และทำให้แนวโน้มค่าเงินบาทกลับมาแข็งค่าอีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยสนับสนุนจากการกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติจากนโยบายการเปิดประเทศในช่วงครึ่งปีหลังที่ดีกว่าที่คาด ซึ่งจะช่วยให้ทิศทางการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและ GDP เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นอีกด้วย โดยปัจจัยเหล่านี้เองจะทำให้หุ้นในตลาดหุ้นไทยฟื้นตัวขึ้นในอีก 5 เดือนต่อจากนี้

จุดเด่นของกองทุนเปิด 'MTOP3'  คือ จะเน้นลงทุนในหุ้นนำตลาดที่มีผลประกอบการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและราคาหุ้นปรับตัวลงมาต่ำกว่าราคาปัจจัยพื้นฐาน อีกทั้งนโยบายกองทุนเป็นกองทุนรวมผสมสามารถลงทุนหุ้นได้ในสัดส่วนตั้งแต่ 0-100% จึงมีความยืดหยุ่นสูงจากสภาวะความผัวผวนของตลาด ทั้งนี้ MFC มองดัชนีที่ย่อตัวจากปัจจัยเรื่องสงครามและความผันผวนของเศรษฐกิจโลกจะเป็นโอกาสที่ดีในการเข้าสะสมหลักทรัพย์ที่คุณภาพดีและสร้างผลตอบแทนให้แก่กองทุนได้

กองทุนเปิด 'MTOP3' เปิดขายหน่วยลงทุนระหว่างวันที่ 15-19 ส.ค. นี้ มูลค่าการซื้อขั้นต่ำครั้งแรก 1,000 บาท ทั้งนี้ กองทุนจะเลิกโครงการ เมื่อมีมูลค่าหน่วยลงทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 10.53 บาท และมูลค่าหน่วยลงทุนที่จะทำการรับซื้อคืนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องไม่ต่ำกว่า 10.50 บาทต่อหน่วยลงทุน และทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสดและ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสดบางส่วนหรือทั้งหมด บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน ชนิดเพื่อการลงทุน ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายและเลิกกองทุน และในช่วงระยะเวลา 5 เดือนแรก นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหรือ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี้ได้

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและ  ความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน) โทรศัพท์ 0-2649-2000 ติดต่อฝ่ายวางแผนการลงทุน กด 2 หรือ Contact Center กด 0 สาขาแจ้งวัฒนะ โทร.0-2835-3055-57 สาขาปิ่นเกล้า โทร. 0-2014-3150-2 สาขาขอนแก่น โทร.043-204-014-16 สาขาเชียงใหม่ โทร. 0-5321-8480-82 สาขาระยอง โทร. 033-100-340 สาขาหาดใหญ่ โทร. 074-232-324 - 25 หรือที่ www.mfcfund.com

ที่มา: บางกอก ออทัม

'MFC' เดินหน้าชูกองทุนเปิด 'MTOP3' ยืดหยุ่นสูง เพิ่มโอกาสเข้าซื้อหลักทรัพย์ไทยคุณภาพดี IPO 15-19 ส.ค.นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๙:๐๒ PRIME ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 30 ปี EXIM BANK
๐๘:๑๘ รพ.หัวเฉียว แสดงพลังแห่งการ ให้ ต่อเพื่อนมนุษย์
๐๘:๔๓ ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา นำทีมเพื่อนพ้องเติมความสุข วันเดอร์ฟลูไทยแลนด์ 2024 สนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ไทย
๐๙:๐๖ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ร่วมเป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวิทยาลัยการอาชีพสอง
๐๙:๓๑ depa เปิดรับสมัครหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 4 (SCL#4) ร่วมพัฒนาผู้บริหารภาครัฐ-เอกชน
๐๙:๓๗ NDBS Thailand เชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ฟรีในหัวข้อ Successful Trading Business with SAP Business One on HANA วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์
๐๙:๓๖ ไบเออร์ร่วมแนะนำผลิตภัณฑ์นวัตกรรมกำจัดศัตรูพืชในนาข้าวในโครงการ 1 ตำบล 1 ดิจิทัล ชุมชนโดรนใจ
๐๘:๐๑ Kaspersky เผย นักเดทออนไลน์เกือบหนึ่งในสี่ หรือ 23% โดนสะกดรอยทางดิจิทัล (stalkerware)
๐๘:๑๑ KK JAPAN CARD FEST 2024
๐๘:๒๔ CKPower กวาดรายได้ 10,941 ล้านบาท ในปี 2566 ปักธงรุกผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ขานรับการเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืนทางพลังงาน