องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ เปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ เน้นชู "ผู้นำ...กับการปราบโกง" พร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัล เครื่องมือจับคอร์รัปชัน ACT Ai

อังคาร ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑๗:๒๘
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ เปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ เน้นชู "ผู้นำ…กับการปราบโกง" พร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัล เครื่องมือจับคอร์รัปชัน ACT Ai กระตุ้นคนไทยร่วมแสดงพลังตื่นรู้สู้โกง นัดรวมพลัง 6 ก.ย.นี้
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ เปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ เน้นชู ผู้นำ.กับการปราบโกง พร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัล เครื่องมือจับคอร์รัปชัน ACT Ai

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT จัดกิจกรรม "วันต่อต้านคอร์รัปชัน" ประจำปี 2565 ผนึกกำลังครั้งสำคัญของทุกภาคส่วน ปูพรมระดมผู้นำหน่วยงาน ทั้งรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน มาร่วมแสดงพลังปราบโกงครั้งใหญ่ เน้นกระตุ้นบทบาทผู้นำ ทุกองค์กรร่วมต่อต้านคอร์รัปชันในคอนเซ็ปต์ "ผู้นำ…กับการปราบโกง" เป็นการเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการต้านโกงที่เวทีสถานีกลางบางซื่อ กรุงเทพมหานคร พร้อมเปิดเวทีเสวนาให้ผู้นำระดับชาติ และผู้บริหารระดับท้องถิ่น ร่วมแสดงทัศนะการต่อต้าน คอร์รัปชัน ในวันที่ 6 กันยายนนี้

ACT ชูแนวคิด "ผู้นำ…กับการปราบโกง"

นายวิเชียร พงศธร ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT เปิดเผยถึงการจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2565 ว่า ในทุกปีกำหนดให้วันที่ 6 กันยายน เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชัน โดยในปีนี้ ACT ร่วมกับองค์กรสมาชิก จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันภายใต้แนวคิด "ผู้นำ…กับการปราบโกง" โดยให้ความเห็นว่า ผู้นำ คือ คนสำคัญที่สุดที่มีบทบาทในการปราบคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ต้องกล้าตัดสินใจ กล้าทำเป็นตัวอย่าง สร้างความโปร่งใส ไร้คอร์รัปชันในทุกที่ และ สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาในทุกระดับชั้นมาร่วมกันต้านโกง ขณะเดียวกันประชาชนคือพลังสำคัญที่จะทำให้การต่อต้านคอร์รัปชันเกิดขึ้นจริง ในทุกระดับ ผู้นำสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการต่อต้านการโกง ได้แก่ ACT Ai ที่องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ พัฒนาแพลตฟอร์มนี้ขึ้น เพื่อเป็นอาวุธให้กับผู้นำในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อสร้างความโปร่งใส และประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการคอร์รัปชันและปราบโกงไปด้วยกัน

นายวิเชียร ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวันที่ 6 กันยายน ซึ่งเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2565 นี้ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ มีการเปิดพื้นที่ให้ผู้นำทุกระดับที่มีบทบาทสำคัญในการทำงานต่อต้านคอร์รัปชัน มาร่วมสะท้อนแนวคิดที่จะต้องนำไปสู่แนวปฏิบัติในการต้านโกง โดยเวทีหลัก ซึ่งจะมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง และ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. พร้อมผู้นำระดับจังหวัด และท้องถิ่นจะมาร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนแนวคิด "ผู้นำ…กับ การปราบโกง" โดยใช้ สถานีกลางบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่แสดงพลังและสร้างโอกาสความร่วมมือ ในการต่อต้านคอร์รัปชัน ตั้งแต่เวลา 07:30-11:00 น.

องค์การต่อต้านคอร์รัปชันฯ จะมีการจัดเวทีเสวนาย่อย ขึ้นก่อน 2 ครั้ง ครั้งแรกร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ในวันที่ 19 สิงหาคมนี้ ในรูปแบบการประชุมทางไกล "ผู้ว่าราชการจังหวัด" ร่วมแสดงทัศนะและสร้างโอกาส ในการต่อต้านคอร์รัปชัน พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วประเทศได้เห็นบรรยากาศการประชุมไปพร้อมกัน โดยมีพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน เวทีที่ 2 ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า และ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) คือ เวทีเสวนาออนไลน์ในระดับ "ผู้นำ อปท. กับการปราบโกง" กำหนดจะจัดขึ้นในวันที่ 29 สิงหาคมนี้ โดยเป็นเวทีของผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะด่านหน้า จะได้มาร่วมแสดงทัศนะ แบ่งปันแนวคิดการจัดการ และแสวงหาความร่วมมือในการแก้ปัญหาคอร์รัปชัน โดยทั้ง 2 เวทีนี้ ถือเป็น การรวมพลังของบุคคลากรผู้นำทุกระดับชั้นที่ยิ่งใหญ่ครั้งแรกของเมืองไทย นับเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของประเทศในการตื่นรู้และร่วมกันต้านโกงทั่วทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง เพจ Facebook องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ได้ทั้ง 3 เวที

นายวิเชียร ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ยังได้กล่าวต่อไปว่า องค์กรต่อต้านคอร์รับชันฯ ขอเชิญชวนองค์กรภาครัฐต่างๆ มาใช้แพลตฟอร์มเครื่องมือเพื่อเป็นพื้นที่ในการสร้างความโปร่งใสเปิดเผยข้อมูล และเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วน ได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการปราบโกงโดยการตรวจสอบในครั้งนี้ เพื่อให้การคอร์รัปชันในประเทศของเรา หมดสิ้นไป พร้อมปลุกพลัง #คนไทยตื่นรู้สู้โกง ด้วยการเข้าใช้งานทาง http://actai.co ซึ่งเป็นแหล่งรวมข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ที่ช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงจากพฤติกรรมการเสนอราคาในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อส่งเสริม ความโปร่งใส นำไปใช้เป็นอาวุธในการต้านโกงที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก และสามารถใช้ร่วมกับ กลไก Strong, ต้องแฉ, ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน และแพลตฟอร์มใหม่ๆที่อยู่ระหว่างกระบวนการพัฒนา พร้อมทั้ง การใช้กลไกข้อตกลงคุณธรรม (IP) และ โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ในกระบวนการสร้างความร่วมมือของประชาชนด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อขยายผลให้มีการติดตามตรวจสอบหน่วยงานรัฐ เพื่อลดปัญหาคอร์รัปชันให้หมดไปจากประเทศไทยในที่สุด

ที่มา: นิโอ ทาร์เก็ต

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ เปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ เน้นชู ผู้นำ.กับการปราบโกง พร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัล เครื่องมือจับคอร์รัปชัน ACT Ai

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๓:๐๑ ใครไม่พร้อม แต่ ฟู้ดพร้อม! มช. ส่งนวัตกรรมโภชนบำบัด แก้ปัญหาเบื่ออาหารด้วย AI เข้าประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น ปี
๑๓:๓๙ เบเยอร์ ร่วมสนับสนุนสร้างสื่อการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) ผ่านชมรมพัฒนาชนบท องค์การบริหาร องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๑๓:๓๓ ศูนย์ฯ สิริกิติ์ รับทัพ 13 อิเวนต์ไทยและเทศ ที่ทุกคนรอคอย ตลอดเดือนตุลาคม
๑๓:๑๒ ซึงกวาน SEVENTEEN ปล่อยซิงเกิลพิเศษ สำหรับ Spotify โชว์พลังเสียงคัฟเวอร์เพลง 'As It Was' ของแฮร์รี่ สไตลส์
๑๓:๐๓ บิทคับ อะคาเดมี จับมือ สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (SCII) พัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัล
๑๓:๒๙ Universal Music (Thailand) presents Hayd Lost In Bangkok where Music Meets Art เจอกัน 8 ตุลาคมนี้!!
๑๓:๕๒ ส่อง 8 แบรนด์หรูบน LINE พร้อมให้ช้อปกันง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว
๑๓:๔๑ กกท. จับมือ กองทุนกีฬา เปิดการอบรมกับ สมาคมกีฬา ชี้แจงขั้นตอน การเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๓:๕๙ สรรสร้างมื้อมังสวิรัติให้ดีต่อสุขภาพได้ง่ายๆ แค่เลือกใช้น้ำมันมะกอก
๑๓:๔๑ เธทัน ไรวอลส์ จากสตูดิโอเดียวกันกับ เธทัน อารีนา เปิดโอเพนเบตาแล้ว