ประเทศไทยติดอันดับ 1 ในอาเซียน เป็นครั้งที่ 2 จากโครงการสนับสนุน Asia Digital Transformation (ADX) จากรัฐบาลญี่ปุ่น

จันทร์ ๒๙ สิงหาคม ๒๐๒๒ ๐๙:๓๗
องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร) ประกาศโครงการนำร่องเพื่อทดสอบความเป็นไปได้ (Proof of Concept Project) ที่ได้รับเลือกภายใต้ "โครงการสนับสนุน Asia Digital Transformation (ADX) Japan - ASEAN ครั้งที่ 3" ในวันที่ 26 สิงหาคม โครงการนี้มีเป้าประสงค์ที่จะสนับสนุนบริษัทญี่ปุ่นดำเนินโครงการนำร่องและร่วมทำงานกับบริษัท/สถาบันในอาเซียน เพื่อมีส่วนร่วมแก้ไขประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคอาเซียน โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เจโทรพร้อมให้การสนับสนุนหลายด้านรวมทั้งความช่วยเหลือทางการเงิน
ประเทศไทยติดอันดับ 1 ในอาเซียน เป็นครั้งที่ 2 จากโครงการสนับสนุน Asia Digital Transformation (ADX) จากรัฐบาลญี่ปุ่น

ประเทศไทยได้รับคัดเลือกมากที่สุดในอาเซียนถึง 10 โครงการ (เพิ่มขี้นจากปี 2563 ที่มี 7 โครงการ) จากทั้งหมด 28 โครงการ (เพิ่มขี้นจากปี 2563 ที่มี 23 โครงการ) ในอาเซียน  โครงการทั้ง 10 โครงการในประเทศไทย ครอบคลุมสาขาที่มีความหลากหลาย เช่น ด้านการแพทย์ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน การท่องเที่ยว การบริบาลหรือดูแลผู้อื่น การผลิต การศึกษาและพัฒนาบุคลากร เจโทรหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บริษัทญี่ปุ่นจะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและนำเสนอโซลูชั่นประเด็นปัญหาทางสังคมในประเทศไทย

นายคุโรดะ จุน ประธาน เจโทร กรุงเทพฯ ให้ความเห็นว่า ในปีนี้ ประเทศไทยติดอันดับ 1 ในภูมิภาคอาเซียนเป็นครั้งที่ 2 จากโครงการสนับสนุน Asia Digital Transformation (ADX) ของเจโทร ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทญี่ปุ่นได้สร้างประโยชน์ให้ประเทศไทยในหลากหลายสาขาที่ประเทศไทยให้ความสำคัญ เช่นการแพทย์ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน การท่องเที่ยว การผลิต การบริบาลหรือดูแลผู้อื่น การศึกษาและ พัฒนาบุคลากร เจโทร กรุงเทพฯจะยังคงสนับสนุนการร่วมสร้างสรรค์ (Co-Creation) ระหว่างบริษัทญี่ปุ่นและไทยให้เดินหน้าต่อไปโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนำเสนอโซลูชั่นประเด็นปัญหาทางสังคมในประเทศไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.jetro.go.jp/thailand/topics/_489675.html

ที่มา: เจโทร กรุงเทพฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๘:๐๖ การเงินธนาคารมอบรางวัลเกียรติยศ MONEY BANKING AWARDS 2024 สาระ ล่ำซำ คว้านักการเงินแห่งปี
๐๘:๕๕ วทก. ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราษฎร์นิยม จัดโครงการสร้างความร่วมมือด้านสุขภาพเพื่อชุมชนเข้มแข็ง
๐๘:๒๓ วทก. จัดโครงการสร้างสุขภาวะชุมชนด้วย สบช.โมเดล ปีงบประมาณ 2567
๐๘:๒๒ คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก จัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st international conference of PHAS Global Health, Multi Approach For Primary Healthcare
๐๙:๔๑ ม.ศรีปทุม ประกวดผลงานและมอบรางวัลสหกิจศึกษาฯ (CWIE) นศ.ผลงานเลิศ! ทั้ง สังคม เทคโนโลยี นวัตกรรม และนานาชาติ ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา
๐๘:๔๖ ดีอี - ดีป้า ลุยจัด DIGINEXT by SEED THAILAND เร่งเพาะพันธุ์คนดิจิทัลรุ่นใหม่ เสริมแกร่งเศรษฐกิจไทยยุคดิจิทัล
๐๘:๕๔ ธอส. คว้ารางวัล ธนาคารยอดเยี่ยมด้านสินเชื่อบ้านแห่งปี 2567 7 ปีซ้อน ในงาน MONEY BANKING AWARDS 2024
๐๘:๑๘ เคทีซีฝ่าเศรษฐกิจชะลอตัว แจ้งผลกำไรครึ่งปีแรก 3,629 ล้านบาท มุ่งรักษาคุณภาพพอร์ตสินเชื่ออย่างต่อเนื่อง
๐๘:๒๑ ไทยยูเนี่ยนแจ้ง ตลท. ผลการจดทะเบียนลดทุน 200 ล้านหุ้น
๐๘:๑๗ เทศกาลขนมไหว้พระจันทร์ โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ (1 สิงหาคม - 17 กันยายน 2567)