คนพิการ ปลื้ม!! ขอบคุณ ลุงป้อม หนุนสถานประกอบการจ้างงาน ช่วยให้มีอาชีพ พึ่งตนเองได้

จันทร์ ๐๕ กันยายน ๒๕๖๕ ๐๙:๑๒
นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมคณะของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อตรวจติดตามการผลิตน้ำประปา เพื่อการอุปโภคและบริโภค เยี่ยมชมคลองนครเนื่องเขต (คลองท่าไข่) เปิดป้ายสำนักงานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) แห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา และเปิดการสัมมนาและปาฐกถาในหัวข้อ "แนวทางส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" โดยมี นายไมตรี ไตรศิลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวต้อนรับ นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงานและหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย
คนพิการ ปลื้ม!! ขอบคุณ ลุงป้อม หนุนสถานประกอบการจ้างงาน ช่วยให้มีอาชีพ พึ่งตนเองได้

โอกาสนี้ พล.อ.ประวิตร ได้พบปะให้กำลังใจกับคนพิการ จำนวน 3 ราย ที่ได้มอบของเพื่อขอบคุณ พล.อ.ประวิตร ที่ช่วยเหลือให้ได้รับสิทธิการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการตามมาตรา35 แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2556 ประเภทการจัดจ้างเหมาบริการ เป็นการจ้างคนพิการโดยตรง ได้แก่ นายกวิน สุขพลาย ผู้พิการทางการมองเห็น ปัจจุบันได้ทำงานเป็นพนักงานบริการแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบางคล้า น.ส.จำลอง สีใส ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ได้ทำงานเป็นพนักงานบริการหน่วยจ่ายกลาง โรงพยาบาลบางคล้า และนายกิตชัย กิตติคุณ ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ได้ทำงานที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ให้บริการสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับในมูลนิธิเมาไม่ขับจังหวัดฉะเชิงเทรา รณรงค์ลดอุบัติเหตุตามชุมชน เป็นวิทยากรบรรยายตามหน่วยงานและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคนพิการ ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ยังได้พบปะกับกลุ่มแรงงานนอกระบบและให้กำลังใจแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลของจังหวัดฉะเชิงเทราที่มาร่วมต้อนรับซึ่งอาสาสมัครแรงงานเหล่านี้เป็นผู้เชื่อมประสานภารกิจของกระทรวงแรงงานไปสู่พื้นที่ เป็นผู้ที่มีความเสียสละอุทิศตนเพื่อส่วนรวม ทำงานใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนในชุมชน ในการนำภารกิจประสานการให้บริการด้านแรงงาน เพื่อให้ประชาชนมีงานทำ มีทักษะฝีมือ มีอาชีพ มีรายได้ ได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมที่ยั่งยืนอีกด้วย

นายสุชาติ กล่าวต่อว่า ท่าน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการ โดยการส่งเสริมการมีงานทำ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำ และเสริมสร้างโอกาสให้คนพิการในประเทศไทย สามารถเข้าถึงสวัสดิการและบริการของรัฐ สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้อย่างมีศักดิ์ศรีและไม่ถูกเลือกปฏิบัติ "กระทรวงแรงงานขอเป็นกำลังใจให้กับผู้พิการทุกคนและขอบคุณสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 35 เพื่อให้สิทธิคนพิการได้มีงานทำ มีโอกาสใช้ความสามารถในการประกอบอาชีพ ทำให้มีรายได้ พึ่งพาตนเองได้ ช่วยลดภาระของครอบครัวและสังคม ซึ่งจะเป็นการผลักดันส่งเสริมให้คนพิการเป็นพลังสำคัญในการเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศชาติ สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความเข้มแข็ง โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" นายสุชาติ กล่าวตอนท้าย

ที่มา: กระทรวงแรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖:๕๙ 3เอ็ม สนับสนุนกิจกรรม เหรียญกุศลบนถนนสีลม ระดมทุนให้แก่เยาวชนกลุ่มเปราะบาง
๑๖:๕๑ มนัญญา สั่งกรมวิชาการเกษตร เดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการ Monkey Free Plusนำร่องมอบหนังสือรับรองแปลงผลิตมะพร้าวปลอดภัยและไม่ใช้ลิง จ.ราชบุรี และ
๑๖:๓๒ เซลฟี่ มอบเงินบริจาคโครงการ อยู่เพื่อยิ้ม Survive to Smile มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก ในแคมเปญ #Selfieยิ้มนี้เพื่อน้อง
๑๖:๔๓ มามีมี่ น้ำนมถั่วเหลืองคั้นสด ฉลองความอร่อยต้อนรับปีใหม่ กับโปรโมชันพิเศษ ช้อปครบ 129 บาท รับฟรี พุดดิ้ง 1
๑๖:๔๙ กรุงไทยสนับสนุนผู้พิการทางสายตาเข้าถึงบริการทางการเงิน ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
๑๖:๔๘ เทรนด์สินค้าแคมป์ปิ้งมาแรง รับเทศกาลท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น สายลุยแห่ปักหมุดแม็คโคร
๑๖:๒๙ วว. ปรุงน้ำหอมจากน้ำมันเปลือกมะนาวเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมผลิตน้ำมะนาว ขับเคลื่อน BCG Economy Model
๑๖:๑๗ แม็คโคร ฝึกอบรมอาชีพทำอาหาร งานวันคนพิการสากล ตอกย้ำพันธกิจ สร้างงานสร้างอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมีรายได้เพื่อความยั่งยืน
๑๖:๓๒ โฟร์วันวันฯ รันวงการเคฮิปฮอป! บัตร เอโอเอ็มจี เวิลด์ ทัวร์ 2023 SOLD OUT พี่น้องร่วมค่าย ไซมอนดี-เกรย์-โลโค-อีไฮ-ยูคยอม
๑๖:๒๐ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป รุกขยายพอร์ตตลาดเซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ เปิดตัวสองทำเลใหม่ใจกลางเมือง ชามา เพชรบุรี 47 กรุงเทพฯ และ ชามา เอกมัย