AAT พร้อมเป็นต้นแบบสถานประกอบการยอมรับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ และร่วมมือกับ สคช. พัฒนากำลังแรงงานให้เป็นคนคุณภาพด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ

อังคาร ๐๖ กันยายน ๒๐๒๒ ๐๙:๐๕
นายสุรพล พลอยสุข ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. และนายเคนอิจิโร ซารุวาตาริ ประธานบริษัทออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ AAT ลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สคช. และ AAT บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ฟอร์ด และมาสด้า ในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของ AAT ให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานอาชีพ นำไปสู่การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพและรับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพ รวมถึงพัฒนาอาชีพเสริมให้แก่พนักงานของ AAT โดยมีนายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นางสาววรชนาธิป จันทนู นางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการสถาบันฯ คณะผู้บริหาร สคช. นายสถิรยุทธ แสงสุวรรณ รองประธานบริษัท ฝ่ายทรัพยากรบุคคล AAT และคณะผู้บริหารของ AAT ร่วมเป็นสักขีพยานในงาน
AAT พร้อมเป็นต้นแบบสถานประกอบการยอมรับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ และร่วมมือกับ สคช. พัฒนากำลังแรงงานให้เป็นคนคุณภาพด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ

นายนคร กล่าวว่า การร่วมมือกันครั้งนี้ ไม่เพียงส่งเสริมและพัฒนาพนักงานของ AAT ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานอาชีพและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพเท่านั้น แต่จะมีการสร้างอาชีพที่ 2 ให้แก่พนักงานเพื่อสร้างเสริมรายได้เพิ่มเติมอีกด้วย ทั้งนี้การเชื่อมโยงการทำงานร่วมกัน จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสององค์กร และกำลังแรงงานของชาติ ทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสให้กับบุคลากรในสถานประกอบการให้ทำงานตรงตามมาตรฐานอาชีพ นำไปสู่การสร้างงาน มีรายได้ยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ

นายสุรพล กล่าวว่า ความร่วมมือกับ AAT นับเป็นก้าวสำคัญของสถานประกอบการขนาดใหญ่ที่ให้การยอมรับในประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งแนวทางความร่วมมือครั้งนี้ไม่เพียง สคช. จะศึกษาและยอมรับกระบวนการพัฒนาบุคลากรภายในของ AAT เพื่อนำไปสู่การรับรองมาตรฐานอาชีพและการให้คุณวุฒิวิชาชีพแก่พนักงานของ AAT แต่จะมีการส่งเสริมใช้นวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบใหม่ (E-Training) ในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ เพื่อนำไปสู่การรับรองมาตรฐานอาชีพ และเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการเงิน ซึ่งการนำระบบคุณวุฒิวิชาชีพไปใช้ประโยชน์นอกจากจะพัฒนากำลังแรงงานให้เป็นกำลังแรงงานคุณภาพแล้ว ยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งทางด้านการเงิน ความก้าวหน้าในอาชีพ และเป็นการเตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงวัยสำหรับแรงงานของ AAT ด้วย

นายเคนอิจิโร กล่าวว่า AAT พร้อมส่งเสริมให้พนักงานได้การรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และรับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขับเคลื่อนให้พนักงานได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพ ที่สำคัญคือการนำระบบคุณวุฒิวิชาชีพไปใช้ในระบบบริหารงานบุคคล ซึ่งที่ผ่านมาการรับบุคลากรจะยึดโยงกับวุฒิการศึกษาเป็นหลัก โดยเฉพาะตำแหน่งเฉพาะอย่างวิศวกร แต่ในการทำงานจริงมีผู้ปฏิบัติหลายคนอาศัยทักษะ ความชำนาญเฉพาะด้าน และประสบการณ์จากการทำงาน กลายเป็นนักคิดค้นพัฒนานวัตกรรมสามารถนำมาใช้ในสถานประกอบการได้จริง การรับรองประสบการณ์ ความรู้ ทักษะ ความสามารถให้กับผู้ปฏิบัติเหล่านี้เท่ากับเป็นเครื่องยืนยันประสิทธิภาพการทำงาน เป็นการรองรับความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ เพิ่มโอกาสให้บุคลากรมีรายได้ที่สูงขึ้น และพร้อมเป็นต้นแบบในการนำระบบคุณวุฒิวิชาชีพไปใช้สำหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่ ซึ่งเชื่อว่าการยอมรับในระบบคุณวุฒิวิชาชีพ จะสร้างอานิสงฆ์ให้กับกำลังแรงงานของประเทศเป็นอย่างยิ่ง

ที่มา: สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

AAT พร้อมเป็นต้นแบบสถานประกอบการยอมรับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ และร่วมมือกับ สคช. พัฒนากำลังแรงงานให้เป็นคนคุณภาพด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๓๒ วิศวะมหิดล สร้างสรรค์ จดจำ อุปกรณ์จดบันทึกเพื่อน้องในโลกมืดและผู้พิการทางสายตา
๑๗:๒๑ เทศกาลกินเจที่ห้องอาหารเดอะ กลาส เฮ้าส์
๑๗:๑๔ ZOJIRUSHI เปิดช็อปใหม่พิกัด เซ็นทรัลเวิลด์ ชูสินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวทันสมัยสไตล์โมเดิร์น
๑๗:๔๘ คณะบัญชี SPU ร่วมแสดงความยินดีกับ นายกสภาวิชาชีพบัญชีและคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี วาระปี พ.ศ. 2566 - 2569
๑๗:๒๖ ELECTRIC NEON LAMP ขนเพลงฮิตสุดเดือดใส่ไม่มียั้ง!! คอนเสิร์ต TURN THE LIGHT ON มันจ้าซะเหลือเกิน แฟน ๆ
๑๗:๐๗ ไพน์-แปซิฟิก โชว์ความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมหล่อโลหะ ในงานมหกรรม wire Tube - GIFA METEC Southeast Asia 2023
๑๗:๔๒ Lenovo นำเสนอเทคโนโลยีและสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อก้าวไปสู่ยุคใหม่ของการศึกษา
๑๗:๔๒ ศศินทร์ มอบรางวัลอาจารย์ผู้สอนดีเลิศ ประจำปี 2566
๑๗:๕๗ TikTok จุดประกายแนวคิดใช้ชีวิตแบบรักษ์สิ่งแวดล้อมในกลุ่มเยาวชนไทย ร่วมมือพันธมิตรเปิดโครงการ REact For Change
๑๗:๑๔ SRS หุ้นน้องใหม่ที่นักลงทุนเชื่อมั่น จองซื้อหุ้น IPO หมดเกลี้ยง เดินหน้าเทรด mai 10 ต.ค.นี้ ด้านผู้ถือหุ้นเดิมพร้อมใจ Lock up หุ้น