หัวเว่ย ผนึกกำลัง ม.เกษตรศาสตร์ พัฒนามหาวิทยาลัยอัจฉริยะ สนับสนุนนวัตกรรม ผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลไทย

พุธ ๑๔ กันยายน ๒๐๒๒ ๑๔:๓๒
บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในความร่วมมือเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยอัจฉริยะและโครงการด้านนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ภาคเกษตรกรรม ภาคการผลิต ภาคการขนส่ง และด้านสาธารณสุข เป็นต้น โดยโครงการความร่วมมือดังกล่าวจะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ได้แก่ 5G คลาวด์ รวมถึงการการพัฒนาบุคลากรและทักษะด้านไอซีที เพื่ออำนวยความสะดวกในการสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลสำหรับขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย
หัวเว่ย ผนึกกำลัง ม.เกษตรศาสตร์ พัฒนามหาวิทยาลัยอัจฉริยะ สนับสนุนนวัตกรรม ผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลไทย

บันทึกความเข้าใจ (MoU) ในการพัฒนามหาวิทยาลัยอัจฉริยะ ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ลงนามโดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ นายอลัน เหลียว รองประธานกรรมการบริหาร หัวเว่ย ประเทศไทย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประดนเดช นีละคุปต์ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล และ นายเควิน เฉิง ประธานกลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ลงนามเป็นสักขีพยาน

ภายใต้ข้อตกลงบันทึกความเข้าใจดังกล่าว หัวเว่ยจะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในประเด็นสำคัญหลายประการ ผ่านการจัดหาเทคโนโลยีดิจิทัลและการแบ่งปันความรู้เทคโนโลยี โดยมีประเด็นสำคัญซึ่งรวมถึงการประยุกต์ใช้โซลูชันการศึกษาอัจฉริยะใหม่ๆ อาทิ 5G และ คลาวด์ในห้องเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการริเริ่มมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีไอซีทีและความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมจากทั้งสองฝ่าย เพื่อจัดตั้งโครงการนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรม เช่น ภาคเกษตรกรรมและสาธารณสุข ให้เพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงการเพิ่มโอกาสการเรียนรู้และการฝึกงานแก่นิสิตนักศึกษา และการทำงานร่วมกันในการทดสอบเทคโนโลยี 5G

ดร.จงรัก วัชรินรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวถึงความร่วมมือดังกล่าวว่า "มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และหัวเว่ยได้ร่วมมือกันในโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีไอซีทีมาเป็นเวลายาวนานและมีความสัมพันธ์ที่ดีมาโดยตลอด การลงนามในบันทึกความเข้าใจครั้งนี้ จะช่วยยกระดับความร่วมมือและเพิ่มโอกาสในการเติบโตทางการศึกษาแก่ นิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอนาคตดิจิทัลของประเทศไทย โดยในระยะแรกเราได้ริเริ่มโครงการความร่วมมือทั้งหมด 5 โครงการ ได้แก่ โครงการโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยี Wifi-6 สำหรับสมาร์ทแคมปัส โครงการโซลูชันด้านการผลิตและการขนส่งสำหรับโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ 5G โครงการยานยนต์ไร้คนขับรถบรรทุกเชิงพาณิชย์ 5G โครงการศูนย์ฝึกอบรมด้านการบินแบบไฮเปอร์เรียลลิตี้ 5G และโครงการห้องเรียนอัจฉริยะ AR/VR บนเทคโนโลยี 5G ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับศักยภาพความสำเร็จของความร่วมมือครั้งนี้"

นายอลัน เหลียว รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัดได้กล่าวเพิ่มเติมถึงความร่วมมือดังกล่าวว่า "มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สร้างความประทับใจให้เราจากฐานความรู้มหาศาลและความเป็นมืออาชีพมาโดยตลอด ก่อนหน้านี้เราเคยทำงานร่วมกันในโครงการริเริ่มอุตสาหกรรมการผลิตอัจฉริยะ (Smart Manufacturing) เช่นเดียวกับเทคโนโลยี Virtual และ Augmented Reality สำหรับการศึกษาอัจฉริยะ (Smart Education) เราเชื่อมั่นว่าเทคโนโลยีและวิธีการเรียนรู้เหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงตัวแทนที่แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในภาคอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่ยังมีความสำคัญในการช่วยให้คนหนุ่มสาวเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตดิจิทัล ข้อตกลงบันทึกความเข้าใจครั้งนี้จะเป็นโอกาสที่ดียิ่งในการปรับปรุงโซลูชันการศึกษาอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยี 5G และเทคโนโลยีคลาวด์ที่ล้ำสมัยของหัวเว่ยที่จะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและความปลอดภัยของโซลูชันและแอปพลิเคชันการศึกษาอัจฉริยะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"

โดยผลจากความร่วมมือในครั้งนี้คือการพัฒนาและการอำนวยความสะดวกของนวัตกรรมดิจิทัลที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย การลงนามในบันทึกความเข้าใจอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ จะส่งผลให้หัวเว่ยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สามารถเร่งความคืบหน้าในความร่วมมือ พร้อมทั้งก่อให้เกิดการขยายขอบเขตการทำงานในภาคอุตสาหกรรมแนวดิ่งต่างๆ นอกจากนี้ หัวเว่ยยังสามารถช่วยพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลในหมู่คนรุ่นใหม่ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาด้านดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง

หัวเว่ยมีความมุ่งมั่นมาอย่างยาวนานในการขับเคลื่อนการศึกษาไทย โดยมุ่งเน้นการยกระดับบุคลากรทางด้านไอซีทีของประเทศไทย เพื่อรองรับความต้องการของภาคดิจิทัลที่กำลังเติบโต ตลอดจนผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางสำคัญสำหรับเทคโนโลยีดิจิทัลและการพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล ทั้งนี้ ภาคอุตสาหกรรมและภาคเศรษฐกิจต่างๆ ของประเทศไทยจะได้รับประโยชน์เป็นอย่างมากจากความร่วมมือในครั้งนี้ และหัวเว่ยภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงแห่งอนาคต

นอกจากนี้ หัวเว่ยจะจัดงานใหญ่ประจำปี 'HUAWEI CONNECT 2022' ที่จังหวัดกรุงเทพฯ ในวันที่ 19-21 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ที่เพิ่งเปิดให้ใช้บริการหลังจากปรับโฉมใหม่ โดยปกติงานดังกล่าวจะจัดขึ้นที่ประเทศจีนเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้ถือเป็นการเปิดตัวในประเทศไทยเป็นครั้งแรก ภายในงาน 'HUAWEI CONNECT 2022' จะเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีได้พูดคุยถึงความท้าทายและโอกาสในอุตสาหกรรมดิจิทัล ตลอดจนสำรวจว่าเทคโนโลยีคลาวด์และ 5G จะสามารถช่วยให้ภาคธุรกิจและคนทั่วไปประสบความสำเร็จได้อย่างไร ทั้งนี้ ภายในงานยังจะมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ โซลูชันด้านเทคโนโลยีไอซีที รวมถึงนวัตกรรมล่าสุดที่จะช่วยยกระดับภาคอุตสาหกรรมอีกด้วย

ที่มา: คาร์ลบายร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์

หัวเว่ย ผนึกกำลัง ม.เกษตรศาสตร์ พัฒนามหาวิทยาลัยอัจฉริยะ สนับสนุนนวัตกรรม ผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๕๐ ฉลอง Pride Month นิปปอนเพนต์ องค์กรสีแห่งความเท่าเทียม เตรียมร่วมขบวนพาเหรดสีรุ้งสุดยิ่งใหญ่ ในงาน Thailand's Pride Celebration 2024 Rhythm of Pride
๑๖:๑๖ สาวๆ ชอบใส่ส้นสูงมาบริหารกล้ามเนื้อกันค่ะ
๑๖:๕๘ อิ่มสุขทุกวันอังคาร กับบาร์บีคิวบุฟเฟ่ต์ดินเนอร์ริมทะเล ณ ห้องอาหารร็อคส์ โรงแรมเคปนิทรา หัวหิน
๑๖:๑๗ วช. ตอบโจทย์สังคมสูงวัย ยกรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ปี 67 ให้ เครื่องคัดกรองผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนเพิ่มประสิทธิภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์เครื่องคัดกรองผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนเพิ่มประสิทธิภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์
๑๖:๑๓ ศรีพันวาเปิดบ้านต้อนรับการกลับมาของภูเก็ต World Class Tourist Destination ตอกย้ำความเป็นไข่มุกแห่งอันดามัน มุมมองแนวโน้มกองทรัสต์ SRIPANWA
๑๖:๓๔ Double A Fastprint เพิ่มจุดบริการใหม่ในร้านสะดวกซัก SABUY WASH
๑๖:๒๐ บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป ชวน ผู้ว่าฯ ชัชชาติ เปิดสวนวิ่ง มะหมาราธอน งานวิ่งสุดโฮ่ง ส่งต่อโอกาสเพื่อเพื่อนสี่ขา
๑๖:๔๕ มรภ.สงขลา ยกระดับผลิตกาแฟตามมาตรฐานสินค้าเกษตร หนุนเกษตรกร ต.ทุ่งลาน เพิ่มประสิทธิภาพแปรรูปกาแฟโรบัสต้า
๑๖:๔๙ ททท. แท็กทีม ทราเวลโลก้า ประกาศความร่วมมือ (MOA) ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ครอบคลุมกลยุทธ์การตลาดและประชาสัมพันธ์
๑๖:๓๒ หมดกังวลผมร่วง! วช. นำเทคโนโลยีพลาสมาเย็น PlasOne ฟื้นฟูเส้นผม รวดเร็ว ปลอดภัย คว้ารางวัลเหรียญทอง สวิส