EXIM BANK ฉลองความสำเร็จออกพันธบัตรเพื่อสิ่งแวดล้อมสนับสนุนโครงการพลังงานสะอาด ตอกย้ำบทบาทสู่ธนาคารเพื่อการพัฒนาและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

พุธ ๒๑ กันยายน ๒๐๒๒ ๑๐:๒๙
ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) แถลงข่าวร่วมกับนายโกสินทร์ พึงโสภณ ผู้เชี่ยวชาญภาคการเงิน ฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจและความร่วมมือในภูมิภาค ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) นายประกอบ เพียรเจริญ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ ด้านลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และวาณิชธนกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และนางสาวปภากร รัตนเศรษฐ รองผู้อำนวยการ กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน ธนาคารออมสิน ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 ว่า EXIM BANK ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการเสนอขายพันธบัตรเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Bond) 2 รุ่น มูลค่ารวม 5,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 9 กันยายนที่ผ่านมา เพื่อระดมทุนไปใช้สนับสนุนสินเชื่อให้แก่โครงการพลังงานสะอาด โดยมี ADB เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำกรอบการระดมทุนเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Finance Framework) ธนาคารออมสินเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายพันธบัตร และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจำหน่ายพันธบัตร และนายทะเบียน พันธบัตรทั้ง 2 รุ่นของ EXIM BANK ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุนชั้นนำและสามารถระดมทุนได้ในอัตราดอกเบี้ยที่ดีในช่วงที่ตลาดเงินมีความผันผวนและดอกเบี้ยมีแนวโน้มปรับเป็นขาขึ้น
EXIM BANK ฉลองความสำเร็จออกพันธบัตรเพื่อสิ่งแวดล้อมสนับสนุนโครงการพลังงานสะอาด ตอกย้ำบทบาทสู่ธนาคารเพื่อการพัฒนาและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

พันธบัตรแบ่งเป็น "พันธบัตรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568" (พันธบัตรชุดที่ 1) อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.25% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุพันธบัตร จำนวน 3 ล้านหน่วย คิดเป็นมูลค่า 3,000 ล้านบาท และ "พันธบัตรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569" (พันธบัตรชุดที่ 2) อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยลอยตัว Compounded THOR +0.34% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุพันธบัตร จำนวน 2 ล้านหน่วย คิดเป็นมูลค่า 2,000 ล้านบาท

EXIM BANK นับเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐแห่งแรกที่จัดตั้งกรอบการระดมทุนเพื่อความยั่งยืน และออกพันธบัตรเพื่อสิ่งแวดล้อมที่อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THOR (Thai Overnight Repurchase) เป็นรายแรกของประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการทำธุรกรรมที่อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THOR ตามเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย โดย EXIM BANK มีแผนจะระดมทุนภายใต้กรอบการระดมทุนเพื่อความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้บทบาทธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย (Thailand Development Bank) เชื่อมโยงการพัฒนาในมิติเศรษฐกิจกับสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ตามแนวทางขององค์การสหประชาชาติ รวมทั้งสัตยาบันที่รัฐบาลไทยร่วมให้ไว้ในที่ประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (COP 26) ว่าจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ (Net-zero Emissions) ภายในปี 2608

ที่ผ่านมา EXIM BANK ให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่ธุรกิจเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Economy) ไปแล้วประมาณ 30% ของพอร์ตสินเชื่อรวมของธนาคาร หรือประมาณ 50,000 ล้านบาท และในอนาคต EXIM BANK ตั้งเป้าหมายจะขยายสินเชื่อที่ให้แก่ธุรกิจ BCG เป็น 100,000 ล้านบาทภายในปี 2570 เพื่อร่วมกับประชาคมโลกลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ โดย EXIM BANK จะทำงานอย่างใกล้ชิดและแข็งขันร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบ Zero Waste นำกากของเสียจากโรงงานกลับเข้าสู่กระบวนการผลิต หมุนเวียนใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้าง Supply Chain ของไทยเชื่อมโยงกับ Supply Chain ของโลกที่สะอาดและนำไปสู่การพัฒนาของทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน

ที่มา: ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

EXIM BANK ฉลองความสำเร็จออกพันธบัตรเพื่อสิ่งแวดล้อมสนับสนุนโครงการพลังงานสะอาด ตอกย้ำบทบาทสู่ธนาคารเพื่อการพัฒนาและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๐:๒๔ QTC คว้างานผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าให้ กฟน. มูลค่า 191 ล้านบาท
๐๙:๓๐ แอท ยู เดนทัล จับมือ คิง เพาเวอร์ ดูแลสุขภาพช่องปากพนักงาน ด้วยบริการรถทันตกรรมเคลื่อนที่
๐๙:๕๗ QUINN เปิดตัวคอลเลกชั่น Winter 2023 ในคอนเซ็ปต์ QUINN Art Academy ด้วยแรงบันดาลใจจากผลงานของ Joan Miro
๐๙:๔๘ สยามพารากอน เปิด 'SIAM PARAGON NEXT TECH x SCBX' เทคคอมมูนิตี้เพื่อการเรียนรู้แห่งโลกอนาคต
๐๙:๑๓ ก.ล.ต. ยกระดับการทำงานร่วมกับ ASCO มุ่งพัฒนาตลาดทุนไทยให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน
๐๘:๐๐ เคนซิงเข้าซื้อกิจการ AOM
๐๘:๑๑ บางจากฯ รุกธุรกิจเชื้อเพลิงสะอาดและสะดวกเพื่อการขนส่งสินค้า เปิดสถานีบริการ LNG แห่งแรกในประเทศไทย
๐๘:๐๐ เหล่าผู้นำแร่ระดับโลกจ่อเข้าร่วมการประชุมฟิวเจอร์ มิเนอรัลส์ ฟอรัม ครั้งที่ 3 ณ กรุงริยาด
๐๘:๕๘ มหาวิทยาลัยบอสตัน แต่งตั้งคุณเมลิสซา แอล. กิลเลียม เป็นอธิการบดีคนที่ 11
๐๘:๐๐ โตชิบา ทีวี จับมือเหล่าโปรดิวเซอร์เพลงมากความสามารถ สร้างสรรค์ซิมโฟนีแห่งภาพและเสียงในแคมเปญ #MakingSoundVisible