เอ็กโก กรุ๊ป คว้ารางวัล "องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565" สะท้อนการกำกับกิจการที่ดี มุ่งสร้างองค์กรและสังคมที่ยั่งยืน

พฤหัส ๒๒ กันยายน ๒๐๒๒ ๑๕:๓๖
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป รับรางวัล "องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565" (Human Rights Awards 2022) ประเภทองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ระดับดี จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม สะท้อนการดำเนินธุรกิจภายใต้การกับกำกิจการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยนางสาวสลิล ติระวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบริหารองค์กร เอ็กโก กรุ๊ป เป็นผู้แทนองค์กร เข้ารับประกาศนียบัตร จากนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในงานประกาศรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 ซึ่งจัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
เอ็กโก กรุ๊ป คว้ารางวัล องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 สะท้อนการกำกับกิจการที่ดี มุ่งสร้างองค์กรและสังคมที่ยั่งยืน

นางสาวสลิล ติระวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบริหารองค์กร เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน เป็นความรับผิดชอบขั้นพื้นฐานขององค์กรธุรกิจที่พึงมีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ทั้งในฐานะผู้ประกอบการและในฐานะของพลเมืองที่ดีของสังคม เอ็กโก กรุ๊ป ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านและต่อเนื่อง โดยเฉพาะหลักการไม่เลือกปฏิบัติ (Non-discrimination) และการต่อต้านการล่วงละเมิด (Anti-harassment) โดยบริษัทประกาศนโยบายและจัดทำคู่มือที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการกำกับ ติดตาม ประเมินผล และพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมสร้างช่องทางการร้องเรียนเรื่องละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงได้เผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชนต่อบุคลากรภายในองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียตลอดกระบวนการทางธุรกิจ

"สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรได้รับอย่างเสมอภาค เอ็กโก กรุ๊ป เชื่อว่าการเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นหลักการสำคัญประการหนึ่งภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจอย่างสมดุล อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรและสังคมควบคู่กัน สอดคล้องกับหนึ่งในพันธกิจของเอ็กโก กรุ๊ป ในการ "เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและใส่ใจต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม" นางสาวสลิล กล่าวสรุป

"โครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน" มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคธุรกิจ ที่มีความโดดเด่นเรื่องการคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน ให้เป็นองค์กรนำร่องที่สามารถถ่ายทอดการเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่องค์กรอื่น ๆ ในการนำหลักสิทธิมนุษยชนไปพัฒนาต่อยอดเป็นพื้นฐานการดำเนินงาน โดยในปี 2565 มีองค์กรได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลฯ รวมทั้งสิ้น 75 รางวัล

ที่มา: บมจ.ผลิตไฟฟ้า

เอ็กโก กรุ๊ป คว้ารางวัล องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 สะท้อนการกำกับกิจการที่ดี มุ่งสร้างองค์กรและสังคมที่ยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๒๓ เชื่อมั่นและมั่นใจ บริษัท ฟรองค์ อินเตอร์เทรด จำกัด ได้รับการรับรองให้ผ่านมาตรฐาน ISO 9001
๑๗:๕๒ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ตได้รับรางวัล Best Claim Experience โรงพยาบาลที่ลูกค้าได้รับประสบการณ์การบริการสินไหมประกันสุขภาพยอดเยี่ยม จากบริษัทประกันชีวิต
๑๗:๐๑ สยามพารากอน ฉลองครบรอบ 18 ปี สุดยิ่งใหญ่ ยกทัพมหกรรมความบันเทิงระดับโลก สร้างปรากฏการณ์มหัศจรรย์แห่งความสุขตลอดเดือนธันวาคมนี้
๑๗:๕๑ เฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขด้วยกระเช้าของขวัญสุดพิเศษ จาก Blue by Alain Ducasse
๑๗:๑๗ ฟอลคอนประกันภัย มั่นใจ เสริมความแข็งแกร่งจากบริษัทแม่ Fairfax Financial Holdings Limited Top 20 ของโลกด้าน Property Casualty
๑๗:๕๒ ดั๊บเบิ้ล เอ สนับสนุนโครงการผ่าตัดต้อกระจกและทันตกรรมแก่ชาวเนปาล
๑๗:๐๐ เซเลบร่วมถ่ายทอดความงาม เลือกเครื่องประดับชิ้นโปรด @ NGG JEWELLERY
๑๗:๔๐ ไอซ์ อาร์สยาม คัมแบ็ค กับลุกส์และชื่อใหม่ ไอซี่ ตรีชฎา พร้อมปล่อยซิงเกิ้ลแบบสับ ๆ รัว ๆ จุก ๆ
๑๗:๒๔ ดีเดย์เริ่มวันนี้!! มหกรรมชี้ช่องรวยแฟรนไชส์ เซ็นทรัลพระราม 2 ยกขบวนแฟรนไชส์กว่า 74 บูธ เสิร์ฟอาชีพถึงประตูบ้าน คาดเงินสะพัด 300
๑๗:๑๔ แพ้เหงื่อตัวเอง. คุณเป็นไหม? เช็กเลย