รองเลขาธิการ มกอช. เปิดการสัมมนา

ศุกร์ ๓๐ กันยายน ๒๐๒๒ ๐๘:๔๘
นางสาวเสาวลักษณ์ ศุภกมลเสนีย์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาต้นแบบและการสร้างวิทยากรตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในสถานศึกษา ระยะที่ 1 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการและการสนับสนุนสื่อการสอนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการร่วมกันต่อไป โดยมี อาจารย์ ดร.สุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ คณาจารย์ และบุคลากรในสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ ณ อาคารศาสตร์พระราชา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่
รองเลขาธิการ มกอช. เปิดการสัมมนา

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบเกษตรอินทรีย์ ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ เรื่อง เกษตรอินทรีย์ การผลิต การแปรรูป การแสดงฉลาก และการจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ (มกษ.9000-2564) สร้างองค์ความรู้ตามมาตรฐานแก่บุคลากรในสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสร้างวิทยากรตัวคูณเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ (Train of the Trainer) โดยมีการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565 ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ กิจกรรมที่ 2 การสร้างวิทยากรตัวคูณตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และกิจกรรมที่ 3 การจัดทำเอกสาร/สื่อการสอน และสื่อที่เกี่ยวข้องในการสร้างความรู้ ความเข้าใจตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์หรือองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

ที่มา: สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

รองเลขาธิการ มกอช. เปิดการสัมมนา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๒๕ กรุงไทยคว้ารางวัล ธนาคารยอดเยี่ยมด้านสินเชื่อบุคคลแห่งปี 2567 ตอกย้ำความมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ลูกค้าตรงจุด
๑๗:๔๓ NCP เนื้อหอม เปิดจอง IPO วันแรก กระแสตอบรับดีเกินต้าน
๑๗:๑๐ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สำหรับ Gen Z: โอกาสและความท้าทายในยุคใหม่
๑๗:๑๙ BDI เปิดเวที connect-the-dots #1: DATA-DRIVEN SUCCESS for SMEs ชี้ทางรอดผู้ประกอบการไทยด้วยการใช้ข้อมูลขับเคลื่อนธุรกิจ
๑๗:๒๖ MOUAWAD ร่วมกับ CI Talks ประกาศผล สาวงามผู้ชนะ Gold Winner 3 ท่าน จากโครงการ Voice for Change
๑๖:๓๖ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 169
๑๖:๑๑ ก.แรงงาน เสริมศักยภาพ 540 อาสาสมัครแรงงาน ผู้นำบริการแรงงานสู่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ
๑๖:๒๒ TCDC เตรียมพร้อมเปิดบริการใหม่ 'Creative Lab' พื้นที่ปฏิบัติการต่อยอด Empowering Local Stories ของประเทศ
๑๖:๔๒ คณะการท่องเที่ยวฯ DPU จับมือ บสย.จัดงานเสวนา Start Street Food สู่ธุรกิจ 200 ล้าน เปิดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เฮียนพ จากพ่อค้าขายหมูปิ้งข้างทาง
๑๖:๔๑ โก โฮลเซลล์ สนับสนุนการคัดแยกขยะ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ส่งมอบถังขยะให้เทศบาลตำบลราไวย์ วางแหล่งท่องเที่ยว-ชุมชนสำคัญ