แอสตร้าเซนเนก้า ร่วมมือ ศูนย์จีโนมิกส์ศิริราช จัดกิจกรรม Rethink Pink, We Care มุ่งเสริมสร้างความเข้าใจและไขรหัสพันธุกรรมสาเหตุหนึ่งของมะเร็งเต้านม

พุธ ๐๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ ๑๐:๒๖
แอสตร้าเซนเนก้า ประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์จีโนมิกส์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดกิจกรรม "ห่วงใยผู้หญิงไทย ห่างไกลมะเร็งเต้านม (Rethink Pink, We Care)" เนื่องในเดือนแห่งการรณรงค์เพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านม พร้อมเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญร่วมเสวนา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมถึงจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมและรหัสพันธุกรรมซึ่งสาเหตุหนึ่งของมะเร็งเต้านม ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช
แอสตร้าเซนเนก้า ร่วมมือ ศูนย์จีโนมิกส์ศิริราช จัดกิจกรรม Rethink Pink, We Care มุ่งเสริมสร้างความเข้าใจและไขรหัสพันธุกรรมสาเหตุหนึ่งของมะเร็งเต้านม

เนื่องในโอกาสนี้ แอสตร้าเซนเนก้า ประเทศไทย ได้แนะนำ โครงการ "We Care เพราะเราแคร์คุณ" ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งที่พบบ่อยในสตรี ได้แก่ มะเร็งรังไข่ มะเร็งเต้านม และโรคมะเร็งที่พบบ่อยในบุรุษ ได้แก่ มะเร็งต่อมลูกหมาก พร้อมทั้งแบ่งปันความรู้เรื่องโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อให้ผู้ป่วยและประชาชนทั่วไปเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค การวินิจฉัย ทางเลือกในการรักษาที่มีอยู่ในปัจจุบัน และการดูแลตนเองเพื่อให้อยู่กับโรคมะเร็งได้อย่างไร้กังวล

นายเจมส์ ทีก ประธาน บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า "ด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ช่วยให้เราเข้าใจถึงเรื่องของพันธุกรรมและความผิดปกติในรหัสพันธุกรรมที่อาจก่อให้เกิดโรคมะเร็งเต้านม เราพบว่ามะเร็งเต้านมเป็นหนึ่งในเนื้องอกที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดและมีหลายสาเหตุที่ทำให้แพร่กระจายและลุกลาม แอสตร้าเซนเนก้าตั้งเป้าหมายที่จะยกระดับประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาให้ความรู้ วินิจฉัยและพัฒนาแนวทางการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านม โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ประชาชนคนไทย"

ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และการใช้ประโยชน์จากข้อมูล เทคโนโลยี และนวัตกรรม ถือเป็นหนึ่งในความมุ่งมั่นในการดำเนินงานหลักของบริษัทฯ ด้วยเหตุนี้ แอสตร้าเซนเนก้า ประเทศไทย จึงได้ร่วมมือกับศูนย์จีโนมิกส์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคมะเร็งที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม รวมถึงการจัดทำแบบประเมินความเสี่ยงทางพันธุกรรมด้วยตนเองในรูปแบบดิจิทัลสำหรับประชาชนพร้อมทั้งการออกแบบช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ทุกคนได้รับคำปรึกษาที่ถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุศาสตร์

ศ.นพ.มานพ พิทักษ์ภากร ศูนย์จีโนมิกส์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า "ถึงแม้ว่ามะเร็งเต้านมเป็นโรคที่พบบ่อยในกลุ่มประชาชนทั่วไป โดยมากกว่าร้อยละ 70-75 เป็นมะเร็งที่เกิดจากการกลายพันธุ์ขึ้นในตัวเอง (sporadic cancer) โดยไม่มีการถ่ายทอดทางพันธุกรรม แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทำให้เราทราบว่ามีผู้ป่วยจำนวนร้อยละ 5-10 เกิดโรคมะเร็งพันธุกรรมที่สามารถถ่ายทอดได้จากพ่อแม่สู่รุ่นลูก (hereditary cancer) โดยมะเร็งประเภทนี้มีสาเหตุจากการกลายพันธุ์ของยีน (gene) บีอาร์ซีเอ 1 (BRCA1) และ บีอาร์ซีเอ 2 (BRCA2) ซึ่งผู้ที่ตรวจพบจะมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดมะเร็งเต้านม และความเสี่ยงดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่ออายุมากขึ้น โดยประมาณการว่าผู้หญิงที่มีการกลายพันธุ์จะมีโอกาสสูงถึงร้อยละ 80 ที่จะเกิดมะเร็งเต้านมในช่วงหนึ่งของชีวิต นี่จึงเป็นเหตุผลที่เราให้ความสำคัญกับการตรวจรหัสพันธุกรรมเพื่อที่จะได้คัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สามารถป้องกัน และรักษาได้อย่างทันท่วงที"

เดือนตุลาคม เป็นเดือนแห่งการรณรงค์เพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านม แอสตร้าเซนเนก้า ประเทศไทย จึงได้เดินหน้าสานต่อโครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้ และความสำคัญของโรคมะเร็งเต้านม ซึ่งมีอุบัติการณ์เกิดโรคสูงเป็นอันดับหนึ่งในเพศหญิง ผ่านกิจกรรม "ห่วงใยผู้หญิงไทย ห่างไกลมะเร็งเต้านม (Rethink Pink, We Care)" เชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมาร่วมเสวนาให้ความรู้ พร้อมร่วมแบ่งปันประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ป่วยมะเร็ง โดยงานดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งจากภาครัฐและเอกชน อาทิ สถานวิทยามะเร็งศิริราช, โครงการ ART FOR CANCER บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด และโครงการวาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม โดย บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ยีนพลัสเป็นต้น

แอสตร้าเซนเนก้าดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมานานเกือบ 40 ปี โดยเป็นผู้คิดค้น พัฒนา และจำหน่ายยา รวมถึงมีส่วนริเริ่มโครงการต่างๆ มากมาย เพื่อการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยที่มากกว่าการรักษา พร้อมมุ่งนำความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์มาต่อยอดและพัฒนาการดูแลสุขภาพของประชาชน (People) ชุมชน (Society) และโลก (Planet) อย่างยั่งยืน

ที่มา: เวเบอร์ แชนด์วิค

แอสตร้าเซนเนก้า ร่วมมือ ศูนย์จีโนมิกส์ศิริราช จัดกิจกรรม Rethink Pink, We Care มุ่งเสริมสร้างความเข้าใจและไขรหัสพันธุกรรมสาเหตุหนึ่งของมะเร็งเต้านม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๓๓ สนพ.หนองคาย เปิดการฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ ภายใต้โครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่
๑๗:๔๗ SGC กระแสแรงปิดจองซื้อ IPO ด้วยเสียงตอบรับท่วมท้น เดินหน้าปั้นพอร์ตสู่ 50,000 ล้านบาท - ต้นทุนการเงินลดลงมีนัยสำคัญ
๑๗:๐๑ สุกี้ตี๋น้อย กางแผนซินเนอร์ยี่เจมาร์ท ลั่นยอดขายปีนี้พุ่งเฉียด 4 พันล้าน
๑๗:๒๐ ก.ล.ต. ร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชี จัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการ Value of Audit มุ่งยกระดับความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินของไทย
๑๗:๑๖ คนโสดเตรียมปัดขวา ฟิล์ม ธนภัทร ตามหาคนรู้ใจ ให้หนาวนี้มีแต่ความอบอุ่นผ่าน Tinder
๑๗:๕๑ เอ็นไอเอ ปลื้ม ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี คว้าสุดยอดนวัตกรรมสร้างเมืองน่าอยู่ จากเวที WOW 2022 Awards ย้ำยังเดินหน้าผลักดันย่ายศูนย์กลางพัฒนา
๑๗:๓๗ TERA Classic SEA เปิดเซิร์ฟใหม่ ELINO แจกสัตว์เลี้ยงระดับสูง 3 ธันวาคมนี้! พร้อมเตรียมอัปเดทใหญ่ระบบใหม่และบอสสุดโหด!
๑๗:๔๙ ฟอร์ติเน็ต เผยการคาดการณ์ภัยคุกคามรับปี 2023 ชี้ อาชญากรรมไซเบอร์ยังขยายตัวสูง ภัยคุกคามโฉมใหม่เตรียมจ่อรอโจมตี
๑๗:๕๒ ล็อกซเล่ย์ คว้า 2 รางวัลสนับสนุนงานด้านคนพิการ ปี 2565 ย้ำภาพองค์กรส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ต่อเนื่องกว่า 11
๑๗:๔๔ Lewis Capaldi กลับมาพร้อมซิงเกิลใหม่ส่งท้ายปี Pointless เพลงบัลลาดสุขปนเศร้าจากอัลบั้มใหม่ Broken By Desire To Be Heavenly Sent