ก.แรงงาน จับมือ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พัฒนากำลังแรงงานเทียบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ

อังคาร ๑๑ ตุลาคม ๒๐๒๒ ๑๖:๔๕
กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จับมือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) บูรณาการฝึกอบรม จัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ เพื่อพัฒนากำลังแรงงาน
ก.แรงงาน จับมือ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พัฒนากำลังแรงงานเทียบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ

นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า การลงนามความร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในครั้งนี้ เพื่อบูรณาการภารกิจร่วมกัน ซึ่งทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันเชื่อมโยงการฝึกอบรม มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และผลักดันให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน ยกระดับฝีมือ เสริมทักษะ และผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละบุคคล ซึ่งทั้ง 2 หน่วยงานจะร่วมกันผลักดันให้มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเป็นที่ยอมรับในระบบการจ้างงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลผู้ผ่านการพัฒนาฝีมือแรงงานและหลักสูตรฝึกอบรมที่ประชาชนสนใจ สมัครฝึกออนไลน์ผ่านระบบ E-Workforce Ecosystem โดยจะแต่งตั้งคณะทำงานการเชื่อมโยงมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

นายประทีป กล่าวต่อไปว่า เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่แรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน มีความจำเป็นต้องเร่งการพัฒนาคนให้มีฝีมือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถรองรับเทคโนโลยี สร้างโอกาสทางการค้า การผลิต และการแสวงหาเส้นทางอาชีพใหม่ ๆ จึงจำเป็นต้องอาศัยหน่วยงานจากภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้กว้างขวาง และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) มีหน้าที่หลักในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ จัดทำมาตรฐานอาชีพโดยกลุ่มคนในอาชีพ และการให้การรับรองสมรรถนะ เพื่อย้ำความเป็นมืออาชีพที่เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด ความร่วมมือในครั้งนี้ จึงเป็นการสร้างโอกาสความก้าวหน้าในการทำงานทั้งในประเทศและต่างประเทศตามแนวทางที่เป็นสากล รวมถึงเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนของประเทศด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้สอดรับกับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคน ตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ใช้กลไกประชารัฐในการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวสู่อนาคต

นายสุรพล พลอยสุข ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กล่าวว่า สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพถือเป็นหน่วยงานเดียวในประเทศ ที่ให้การรับรองคนด้วยประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อเปิดโอกาสให้กำลังแรงงานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ เข้าสู่การวัดระดับจากมาตรฐานอาชีพ ที่ถูกกำหนดโดยผู้เชี่ยวชาญในอาชีพครอบคลุมทั้งธุรกิจบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการผลิตและการเกษตรสมัยใหม่ เพื่อนำไปสู่การได้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ และสิทธิเทียบเท่าคุณวุฒิทางการศึกษา ดังนั้น ผู้ที่ผ่านการอบรมหรือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพด้วย ก็จะสามารถนำไปเทียบเคียงกับคุณวุฒิทางการศึกษาได้ด้วย โดยมีกรอบคุณวุฒิแห่งชาติเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงของทักษะด้านอาชีพกับความรู้ในภาคการศึกษา จึงเป็นประโยชน์กับแรงงานมากขึ้น ทำให้มีทั้งคุณวุฒิวิชาชีพ ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน และยังสามารถเทียบเคียงคุณวุฒิทางการศึกษาได้ด้วย ซึ่งในอนาคต การเทียบเคียงดังกล่าวจะเกิดประโยชน์ต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาคอาเซียนต่อไป

ที่มา: กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ก.แรงงาน จับมือ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พัฒนากำลังแรงงานเทียบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๒:๑๙ กรมส่งเสริมการเกษตร เตือนเกษตรกรป้องกันเพลี้ยแป้ง สร้างผลผลิตลำไยนอกฤดูคุณภาพดี ปี66
๑๓:๔๕ ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า โดย ทีทีบี จัดเวิร์กชอปพัฒนาศักยภาพ Art Skills ชวนนักออกแบบชื่อดัง บุณยนุช วิทยสัมฤทธิ์ เจ้าของแบรนด์ 31 Thanwa สร้างแรงบันดาลใจ ปรับมุมมองการออกแบบ
๑๓:๓๒ การแข่งขัน (จัดตกแต่งสถานที่) Central Ayutthaya Halloween 2023 ชิงเงินรางวัล รวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท
๑๒:๒๕ รายงาน Technology Radar ของ Thoughtworks เจาะลึก Generative AI ในฐานะตัวเร่งกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์และ
๑๒:๔๓ เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ จัดแคมเปญ BEAUTY AND WELLNESS มอบ Privilege สมาชิก MBK PLUS จับมือร้านเพื่อสุขภาพและคลินิกความงาม บัตรเครดิต
๑๒:๓๓ Gala Games เปิดตัว Get Plucked! เกมมือถือสุดปังบนระบบ Web3 พร้อมให้คุณลองแล้ววันนี้!
๑๒:๐๐ สถาบันยานยนต์ จับมือ ออโตลิฟ เสริมพลัง ATTRIC ยกระดับระบบความปลอดภัยในยานยนต์
๑๒:๑๘ ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ เผยเคล็ดลับดูแลหัวใจด้วยอาหารจากพืช
๑๒:๔๕ นิสิตทุนพระราชทานภายใต้โครงการพระราชทาน ความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
๑๒:๔๒ SBS Digital Entrepreneur เติมความรู้! DEK บริหารธุรกิจ Customer Journey เส้นทางของลูกค้าตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ