แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ รับมอบโล่ระดับทองในการบริหารจัดการน้ำเสีย

อังคาร ๑๘ ตุลาคม ๒๐๒๒ ๑๐:๒๓
คุณอนุชา สะสมทรัพย์ (ขวา) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแหล่งกำเนิดมลพิษที่ผ่านเกณฑ์ประเมินการบริหารจัดการน้ำเสีย ระดับทอง ให้คุณสมเกียรติ ยินดีสมปอง (ซ้าย) ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายบริการและลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ในโอกาสที่โครงการ มัณฑนา ศรีนครินทร์-บางนา และ โครงการ มัณฑนา 2 บางนา กม.7 มีผลการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมในระดับดีเยี่ยม (ระดับทอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์เพียงบริษัทเดียวที่ได้รับรางวัลระดับทอง เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ รับมอบโล่ระดับทองในการบริหารจัดการน้ำเสีย

การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณนี้เป็นการดำเนินงานของกรมควบคุมมลพิษ โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษ ที่ 1-16 ภายใต้โครงการควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษเพื่อส่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการบริหารจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างเครือข่ายในการบูรณาการงานด้านการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่ โดยใช้เกณฑ์ประเมินการบริหารจัดการน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษเป็นเครื่องมือวัดประสิทธิภาพการดำเนินงาน ครอบคลุมทุกมิติในการบริหารจัดการน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบด้วย 1) การจัดการองค์กร สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูล การรับฟังความเห็นจากประชาชน 2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดำเนินงานตามมาตรการให้เป็นไปตามมาตรฐาน การควบคุมดูแลระบบอย่างต่อเนื่อง มีแผนการปรับปรุงอย่างเป็นระบบ 3) การควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด และมีการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์ ผลการประเมินในปี 2565 พบว่า มีแหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าร่วมการประเมินทั้งสิ้นจำนวน 655 แห่ง ผ่านการประเมิน ระดับทอง 52 แห่ง ระดับเงิน 37 แห่ง และระดับทองแดง 26 แห่ง รวมทั้งสิ้น 115 แห่ง เกณฑ์ประเมินการบริหารจัดการน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษเป็นเครื่องมือวัดประสิทธิภาพการดำเนินงาน ครอบคลุมทุกมิติในการบริหารจัดการน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ ไม่ได้แยกประเภทของธุรกิจหรืออุตสาหกรรม ซึ่งมีผู้ประกอบการหลากหลายประเภท เช่น โรงพยาบาล ปั๊มน้ำมัน ธุรกิจค้าปลีก หน่วยงานราชการท้องถิ่น อบต. เทศบาล เรือนจำ และกรมทหาร โดยผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยเจ้าของหรือผู้ครอบครองหรือผู้แทนแหล่งกำเนิดมลพิษที่ผ่านเกณฑ์ประเมินการบริหารจัดการน้ำเสีย "ระดับทอง" ประจำปี พ.ศ.2565 ที่เข้ารับโล่ ผู้บริหารกรมควบคุมมลพิษ ผู้บริหารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่สังกัดกรมควบคุมมลพิษ

ที่มา: แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๔๒ รพ.ไทยนครินทร์ จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ที่บริษัทคู่สัญญา ไทยฮอนด้า
๑๗:๔๘ โรงพยาบาลลานนา จัดอบรม ทักษะจำเป็นสำหรับคนทำงานในยุคการเปลี่ยนแปลง
๑๗:๓๑ ไซเบอร์จีนิคส์ ชูแนวคิด ความปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อ Business Cyber Resilience ที่มีส่วนร่วมทั้งองค์กร ในงาน Smart Cybersecurity Summit Thailand
๑๗:๐๖ จังซีลอน ชวนชมนิทรรศการศิลปะจากขยะ
๑๗:๑๗ ส่องเทรนด์ความงามที่มาแรงในปี 2566 กัลเดอร์ มาเผยนิยามความงามคอนเซ็ปต์ใหม่ THIS IS MY LOOK เติมเต็มทุกตัวตน
๑๗:๑๗ STIEBEL ELTRON (สตีเบล เอลทรอน) เปิดตัวเครื่องกรองน้ำรุ่น CLOUD (คลาวด์) นวัตกรรมตอบโจทย์สุขภาพที่ดี ด้วยน้ำดื่มบริสุทธิ์สะอาดจาก 5
๑๗:๓๐ ผู้บริหารบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำของจีน เผยเบื้องหลังความมั่งคั่งของย่านธุรกิจหัวเฉียงเป่ย นครเซินเจิ้น
๑๗:๕๒ เมซอง แบร์เช่ ปารีส จัดเต็มให้ลูกค้าวีไอพี เลือกน้ำหอมเติมตะเกียงได้ในราคาสุดพิเศษ วันนี้ - 30 มิถุนายน
๑๗:๕๕ ส่องเทรนด์โลจิสติกส์สู่การลงทุนเปิดแฟรนไชส์ขนส่งพัสดุด่วน
๑๗:๑๓ LINE VOOM โซเชียลมีเดียมาแรง เผยตัวเลขการใช้งานเติบโต ชูแตกต่างด้วยสาระคู่ความสนุก