ผถห.PSTC ไฟเขียวแจกวอแรนต์ และออกหุ้นกู้ เสริมแกร่ง มั่นใจผลงานปี 65 เข้าสู่ขาขึ้น

จันทร์ ๑๗ ตุลาคม ๒๐๒๒ ๑๓:๓๗
ผู้ถือหุ้น บมจ.เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี (PSTC) ไฟเขียวแผนแจกวอแรนต์ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วน 3 หุ้นเดิมต่อ 1 วอแรนต์ ราคาใช้สิทธิ 2 บาท/หุ้น พร้อมออกหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ฟาก "ปิยะภัทร์ สุวรรณสังข์ " รักษาการ CEO ระบุ เตรียมนำเงินที่ได้เป็นเงินทุนหมุนเวียนรองรับแผนขยายธุรกิจ มั่นใจผลงานปี 65 เข้าสู่ขาขึ้น และปี 66 เข้าสู่โหมดการเติบโตรอบใหม่
ผถห.PSTC ไฟเขียวแจกวอแรนต์ และออกหุ้นกู้ เสริมแกร่ง มั่นใจผลงานปี 65 เข้าสู่ขาขึ้น

นางสาวปิยะภัทร์ สุวรรณสังข์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี (PSTC) เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (PSTC-W2) จำนวน 790,649,860 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยวอร์แรนต์ดังกล่าวมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และราคาใช้สิทธิที่ 2 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date)ในวันที่ 25 ตุลาคม 2565

ขณะเดียวกันยังอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงิน 2,000 ล้านบาท เพื่อรองรับความต้องการในการใช้เงินทุนของบริษัทฯจากแหล่งเงินทุนทางเลือก และเสริมความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงิน และการลงทุนในอนาคต

ที่มา: เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๓๑ มี.ค. OCEAN LIFE ไทยสมุทร เชื่อมสัมพันธ์โรงพยาบาลเครือข่าย ร่วมส่งมอบบริการสุขภาพชั้นเลิศให้ลูกค้า ผ่านกิจกรรม OCEAN LIFE CHANGE THE WORLD WITH LOVE
๓๑ มี.ค. เปิดเวที แสดงมุมมองของภาคธุรกิจ โดยหอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
๓๑ มี.ค. ทีมพืชอวกาศ ม.พะเยา รับมอบ ต้นราชพฤกษ์อวกาศ จากโครงการราชพฤกษ์อวกาศ Asian herb in space
๓๑ มี.ค. เปิดรับสมัครการอบรม หลักสูตร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี 2566 มีใบประกาศนียบัตรสามารถนำไปต่อใบอนุญาตได้
๓๑ มี.ค. TASCO ได้รับการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2
๓๑ มี.ค. เอพี คว้ารางวัล บริษัทและแบรนด์อสังหาฯ อันดับ 1 ที่คนไทยเชื่อถือมากที่สุด
๓๑ มี.ค. ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับคณะจาก ASEAN FORESTRY DEAN FORUM
๓๑ มี.ค. NDBS Thailand ขอบคุณ Exotic Food กับการเลือกใช้ SAP S/4HANA จาก NTT Data Business Solutions
๓๑ มี.ค. แจ็คกี้ ชาเคอลีน นักแสดงสาวมั่น อารมณ์ดี คว้าพรีเซ็นเตอร์ชวาร์สคอฟ (Schwarzkopf) แชมพูปิดผมขาวคุณภาพสูง มอบ 3 เฉดสีสวยแบบมือโปร
๓๑ มี.ค. กทม.ประสาน NT ดูแลความปลอดภัยขณะก่อสร้างบ่อพักท่อร้อยสายใต้ดินบริเวณ MRT ท่าพระ