ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับโล่การบริหารจัดการน้ำเสีย "ระดับทอง" ประจำปี 2565 จากกรมควบคุมมลพิษ

พุธ ๑๙ ตุลาคม ๒๐๒๒ ๑๔:๑๕
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับโล่ประกาศเกียรติคุณการบริหารจัดการน้ำเสีย "ระดับทอง" ประจำปี 2565 จากกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยประเมินครอบคลุมทุกมิติการบริหารจัดการน้ำเสีย การดูแลควบคุมการปล่อยน้ำเสียเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สะท้อนถึงการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับโล่การบริหารจัดการน้ำเสีย ระดับทอง ประจำปี 2565 จากกรมควบคุมมลพิษ

นายกีรติ โกสีย์เจริญ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานบัญชีและการเงิน และหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินงานโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และ บรรษัทภิบาล (Environmental, Social, Governance: ESG) ภายใต้วิสัยทัศน์ในการพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกภาคส่วน "To Make the Capital Market 'Work' for Everyone" โดยล่าสุด อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณแหล่งกำเนิดมลพิษที่ผ่านเกณฑ์ประเมินการบริหารจัดการน้ำเสีย "ระดับทอง" ประจำปี 2565 จากกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานการประเมินที่ครอบคลุมทุกมิติการบริหารจัดการน้ำเสีย

"ปี 2565 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เข้าร่วมการประเมินการจัดการน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็นครั้งแรก ซึ่งมีภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประเมินจำนวน 655 แห่งและผ่านการประเมินในระดับทอง 52 แห่ง การได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ "ระดับทอง" ในครั้งนี้ ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการให้ความสำคัญในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการปฏิบัติงานในอาคาร และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สอดคล้องกับการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม UN Sustainable Stock Exchanges Initiative (UN SSE Initiative) เมื่อปี 2557 โดยเดินหน้าตามกรอบการพัฒนาความยั่งยืน 5 ด้าน ได้แก่ การสร้างคุณค่าตลาดทุน การบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน การพัฒนาและดูแลพนักงาน การพัฒนาและดูแลสังคม และการจัดการสิ่งแวดล้อม" นายกีรติกล่าว

การประเมินการบริหารจัดการน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ ครอบคลุมมิติต่างๆ ดังนี้ 1) การจัดการองค์กร สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร โดยพิจารณาถึงนโยบายขององค์กร การกำกับดูแล ศักยภาพของเจ้าหน้าที่ ความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลและการรับฟังความเห็นจากประชาชน 2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ที่ดำเนินงานตามมาตรฐาน ควบคุมดูแลระบบอย่างต่อเนื่อง มีแผนปรับปรุงอย่างเป็นระบบ และ 3) การควบคุมคุณภาพน้ำทิ้ง มีการตรวจวิเคราะห์น้ำทิ้งให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด มีการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เคยได้รับรางวัลสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ระดับดีเยี่ยม (Gold Level) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รางวัล Thailand energy award ประเภทอาคารที่ใช้พลังงานเป็นศูนย์ Zero energy building จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และรางวัล ASEAN Energy Award จาก ASEAN Center of Energy (ACE) และยังได้รับการรับรองอาคารเพื่อสิ่งแวดล้อมมาตรฐานสากล LEED Platinum : Operation and Maintenance (O+M) ระดับสูงสุด จาก U.S. Green Building Council (USGBC) อีกด้วย

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๑:๐๗ จากพิพิธภัณฑ์มีชีวิตสู่ เรือนวราพร พื้นที่สีเขียวแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ
๑๑:๕๒ เปิดปีใหม่เตรียมเช็กลิสต์ช้อปของเข้าบ้าน ในงาน BnB home EXPO 2023 มหกรรมสินค้าเพื่อบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้า ลดยิ่งใหญ่ สูงสุดถึง 80%
๑๑:๑๒ เปิดแล้ววันนี้ ท็อปส์ สาธุประดิษฐ์ สแตนด์อโลน 2 ชั้นแห่งแรกย่านพระรามสาม จุดหมายใหม่เติมเต็มทุกการใช้ชีวิต
๑๑:๕๕ SNNP ปรับทัพดันผู้บริหารรุ่นใหม่นั่งแท่น CEO คนใหม่
๑๑:๔๘ LINE MAN Wongnai รุกธุรกิจโฆษณาดิจิทัล ชูจุดเด่นแพลตฟอร์มอาหารครบวงจร ให้แบรนด์เข้าถึงลูกค้า 10 ล้านคน
๑๑:๑๘ ซูเปอร์สปอร์ตร่วมส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและสุขภาพแข็งแรง สนับสนุนงานวิ่ง TAB RUN เพื่อคนตาบอด 2023
๑๑:๐๕ พีไฟว์กรุ๊ป จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่พนักงานจัดเต็มกันทุกคน
๑๑:๓๕ NITMX คว้ารางวัลหน่วยงานที่มีการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ขั้นต้นที่จำเป็น
๑๑:๕๔ อาดิดาส ออริจินอลส์ และ Humanrace(TM) เผยโฉม NMD S1 MAHBS OATMEAL/BLUE CORN สนีกเกอร์โมเดลใหม่ในคอลเลคชั่น NMD S1 จากฟาร์เรลล์
๑๑:๓๐ SNNP ปรับทัพดันผู้บริหารรุ่นใหม่นั่งแท่น CEO คนใหม่