เควิชั่น แนะนำ บีคอน ร่วมลงทุนใน Vui App แพลตฟอร์มเบิกถอนเงินเดือนล่วงหน้าอันดับหนึ่งในเวียดนาม

พฤหัส ๒๗ ตุลาคม ๒๐๒๒ ๑๔:๑๔
ธนาคารกสิกรไทยเดินหน้าค้นหานวัตกรรมบริการเพื่อลูกค้าภูมิภาค AEC+3 ต่อเนื่อง โดยบริษัท กสิกร วิชั่น จำกัด (เควิชั่น) แนะนำ บริษัท บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด (บีคอน วีซี) บริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย ร่วมลงทุนในวุยแอป (Vui App) แพลตฟอร์มให้บริการเบิกถอนเงินเดือนล่วงหน้าอันดับหนึ่งในเวียดนาม หวังช่วยแก้ปัญหาคนงานที่มีรายได้น้อยและปานกลาง เล็งต่อยอดธุรกิจด้านการปล่อยสินเชื่อ ประกัน ให้แก่ลูกค้าบุคคลบุคคลธรรมดาและกลุ่มผู้ใช้แรงงานในเวียดนาม ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างมากจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ส่งผลให้แนวโน้มความต้องการสินเชื่อขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
เควิชั่น แนะนำ บีคอน ร่วมลงทุนใน Vui App แพลตฟอร์มเบิกถอนเงินเดือนล่วงหน้าอันดับหนึ่งในเวียดนาม

นายภัทรพงศ์ กัณหสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย และประธานกรรมการ บริษัท กสิกร วิชั่น จำกัด (เควิชั่น) เปิดเผยว่า ประเทศเวียดนามมีประชากรอยู่เกือบ 100 ล้านคน จากการคาดการณ์ของธนาคารโลก ในช่วง 5 ปีข้างหน้า เวียดนามจะมีการเติบโตของเศรษฐกิจอยู่ที่ 7% ต่อปี โดยหนี้ภาคครัวเรือนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม (Household Debt to GDP) มีแนวโน้มขยายตัวทุกปี แต่ยังคงเป็นสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับไทย แสดงให้เห็นถึงโอกาสในการเติบโตด้านความต้องการสินเชื่อ ขณะเดียวกันเวียดนามยังมีอัตราการเติบโตของจำนวนชนชั้นกลางซึ่งเป็นแรงงานสูงที่สุดในอาเซียน จากภาพรวมตลาดแรงงานเวียดนามพบว่าในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา (2552-2562) จำนวนแรงงานทั้งตลาดเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 1.36 ต่อปี โดยมีกลุ่มผู้ใช้แรงงาน (Blue Collar) เติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 1.94 ต่อปี ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 80 ของจำนวนแรงงานทั้งหมด ซึ่งเป็นฐานลูกค้าที่สำคัญของธุรกิจการให้บริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้าสำหรับค่าแรงที่ได้ทำงานไปแล้วแต่ยังไม่ถึงรอบเบิกจ่ายในแต่ละเดือนหรือ Earned Wage Access (EWA) นอกจากนี้ นายจ้างในพื้นที่กำลังทดสอบการใช้บริการ EWA เพื่อให้บริการ EWA ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสวัสดิการสำหรับคนงานและแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มี ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนธุรกิจบริการ EWA ในเวียดนามต่อไป

เควิชั่นซึ่งมีภารกิจค้นหาธุรกิจที่มีศักยภาพทางนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าธนาคารในตลาดภูมิภาค AEC+3 อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้แนะนำบริษัท บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด (บีคอน วีซี) ซึ่งเป็น Venture Capital ของธนาคารกสิกรไทย ร่วมลงทุนใน Vui App แพลตฟอร์มเบิกถอนเงินเดือนล่วงหน้าอันดับหนึ่งในเวียดนาม ที่เข้าถึงการใช้งานของกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่ยังคงมีอุปสรรคในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินโดยเฉพาะสินเชื่อในระหว่างเดือน ขณะที่บริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้า EWA จาก Vui App จะช่วยให้แรงงานที่ปฏิบัติงานในบริษัทนายจ้างที่ได้เข้าทำสัญญาใช้บริการและเชื่อมต่อระบบกับ Vui App เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถเบิกเงินเดือนล่วงหน้าสำหรับค่าแรงที่ได้ทำงานไปแล้ว โดยไม่จำเป็นต้องยื่นเอกสารหรือคุณสมบัติเพิ่มเติม Vui App จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาช่วยตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้ดีทั้งฝั่งลูกจ้างกลุ่มแรงงานที่ต้องการใช้เงิน และทางฝั่งบริษัทที่สามารถส่งมอบสวัสดิการให้แก่พนักงานได้อย่างสะดวก

นายหยุ๋ง ดั๋ง ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Vui App เปิดเผยว่า ปัจจุบันธุรกิจหลักของ Vui App คือบริการเบิกถอนเงินเดือนล่วงหน้าหรือ EWA ที่ ณ ปัจจุบันพนักงานสามารถเบิกถอนเงินได้จากค่าแรงที่ได้ทำงานไปแล้วจริงในเดือนนั้นๆ บริษัทจำนวนมาก ได้เข้ามาเชื่อมต่อกับ Vui app เพื่อมอบสวัสดิการเหล่านี้ให้กับพนักงาน ส่งผลให้จำนวนพนักงานที่ใช้บริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้าบน Vui app ได้เพิ่มขึ้นจาก 60,000 เป็น 100,000 ในเวลาเพียง 3 เดือน ซึ่งขณะนี้ Vui App กำลังขยายธุรกิจไปยังการให้บริการอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น การเติมเงินโทรศัพท์ การจ่ายบิลค่าน้ำค่าไฟ รวมถึงบัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูง (High-yield saving account) และในอนาคต Vui App ยังวางแผนที่จะเป็นตัวกลางในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ เช่น สินเชื่อ ประกัน ที่คัดเลือกมาแล้วว่าเหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่เป็นพนักงานกลุ่มแรงงาน จึงทำให้ Vui App เป็นผู้นำอันดับหนึ่งในอุตสาหกรรม EWA ในประเทศเวียดนาม ณ ขณะนี้

สำหรับการระดุมทุนรอบ Pre-Series A ครั้งนี้จะมี Openspace Venture (Leading VC Investor in Singapore) เป็น Lead Investor และมีบริษัทผู้ร่วมลงทุนและนักลงทุนรายอื่นอีกหลายราย เช่น Golden Gate Ventures (Regional Fund in SEA), FEBE Ventures (Early Stage Venture Capital Investor) , Good Water Capital (Global Venture Capital), Ventura Capital (American Venture Capital)

ที่มา: ธนาคารกสิกรไทย

เควิชั่น แนะนำ บีคอน ร่วมลงทุนใน Vui App แพลตฟอร์มเบิกถอนเงินเดือนล่วงหน้าอันดับหนึ่งในเวียดนาม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๘:๔๗ ซินเน็คฯ เริ่มใช้ รถขนส่งพลังงานไฟฟ้า 100% ลดการปล่อยคาร์บอน สร้างซัพพลายเชนที่ยั่งยืน
๐๘:๕๐ INET รับประกาศนียบัตรรับรองการต่ออายุ สมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอรัปชั่นภาคเอกชนไทย ครั้งที่ 2
๐๘:๒๒ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Docker and Kubernetes Essentials รุ่นที่ 2
๐๘:๐๑ TLC SPU อบรมบุคลากร พัฒนาทักษะ การวัดและประเมินผลแบบอิงเกณฑ์
๐๘:๓๐ การเคหะแห่งชาติจัดประชุมเผยแพร่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบาย
๐๘:๕๒ ดร.พิมพ์ขวัญ บุญจิตต์พิมล สุดตื้นตัน หลังคว้า 3 รางวัล บนเวที Miss Universe Thailand 2024
๐๘:๒๙ เชิญร่วมงาน BEDO CONNEXT 2024 ต่อยอดธุรกิจ สร้างเศรษฐกิจชุมชน สู่ความยั่งยืน ระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2567 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
๐๘:๑๕ เปิดแล้ว! TMX 2024 รวมซัพพลายเชน ธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าทุกสาขา Business Matching ตลอด 2 วัน คาดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 400
๐๘:๓๒ EATER พาชิมร้านมิชลินไกด์อร่อยร้องจ๊าก
๐๘:๐๒ อิ่มอร่อยกับเบอร์เกอร์ชิ้นยักษ์พร้อมพบกับความท้าทายที่รอนักชิมทุกท่านมาท้าลองที่อวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯ