EXIM BANK สานพลังสภาหอฯ ส.อ.ท. สรท. พร้อมด้วย CMMU เสวนาหาทางออกของธุรกิจไทยหลังโควิด-19 ในหลักสูตรสร้างนักธุรกิจระหว่างประเทศชั้นแนวหน้า "TOP X"

จันทร์ ๓๑ ตุลาคม ๒๐๒๒ ๑๖:๓๙
ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (สภาหอฯ) นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ดร.ชัยชาญ เจริญสุข ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) และ รศ.ดร.ปรารถนา ปุณณกิติเกษม รองคณบดี วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเสวนา "ทางออกของธุรกิจไทยหลังโควิด" ในหลักสูตรสร้างนักธุรกิจระหว่างประเทศชั้นแนวหน้า Top X Executive Program รุ่นที่ 1 ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้นสำหรับเจ้าของกิจการหรือนักธุรกิจที่ต้องการพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้สู่การเป็นนักธุรกิจระหว่างประเทศยุคใหม่ มีโปรแกรมสนับสนุนผู้ประกอบการตลอด Value Chain ของภาคการส่งออก ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565
EXIM BANK สานพลังสภาหอฯ ส.อ.ท. สรท. พร้อมด้วย CMMU เสวนาหาทางออกของธุรกิจไทยหลังโควิด-19 ในหลักสูตรสร้างนักธุรกิจระหว่างประเทศชั้นแนวหน้า TOP X

กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK กล่าวว่า ผลกระทบจากโควิด-19 ที่ยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน ประกอบกับปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ซ้ำเติมเข้ามาในเวลาเดียวกัน อาทิ เศรษฐกิจชะลอตัวและเงินเฟ้อสูง รวมถึงมาตรการทางการค้าใหม่ ๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่หลายประเทศนำมาใช้เพิ่มขึ้น อาจสร้างความลำบากและเพิ่มความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ SMEs ผู้ประกอบการไทยจึงควรร่วมมือกันแลกเปลี่ยนและหาทางปรับตัวเพื่อรับมือกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และเข้าถึงโอกาสใหม่ ๆ โดย EXIM BANK มีผลิตภัณฑ์และบริการครบวงจร เพื่อให้ผู้ประกอบการ "ฟื้นตัวได้เร็ว เสี่ยงลดลง และเติบโตได้อย่างยั่งยืน" เช่น EXIM Thailand Pavilion ซึ่งเป็นช่องทางการค้าออนไลน์ที่เชื่อมโยงกับ E-commerce ชั้นนำของโลก และโครงการสินเชื่อ EXIM Solar Orchestra และ EXIM Kill Bill by Biz Transformation ซึ่งมีเป้าหมายสนับสนุนการเปลี่ยนธุรกิจให้ตอบโจทย์เทรนด์ธุรกิจสีเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ท่ามกลาง สถานการณ์โลกที่ซับซ้อนพร้อมจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา (Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity : VUCA World) ผู้ประกอบการควรมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและแผนบริหารความต่อเนื่อง (Risk Analysis & Business Continuity Plan) เพื่อเตรียมความพร้อมปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถอยู่รอด อยู่ได้ และยั่งยืน

หลักสูตร TOP X รุ่นที่ 1 เป็นหลักสูตรระยะสั้นสำหรับเจ้าของกิจการและผู้บริหารเพื่อพัฒนาและต่อยอดธุรกิจตลอด Value Chain ของภาคการส่งออก ผ่านรูปแบบการเรียนการสอนแบบ ON-SITE ร่วมกับ Business Trip ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อผู้อบรมจะได้รับความรู้ล่าสุดในการบริหารธุรกิจที่ช่วยให้มีแนวคิดและกลยุทธ์ในการทำธุรกิจในต่างประเทศ การเรียนรู้ข้อมูล ข้อบังคับ ระเบียบต่าง ๆ จากผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งออก ประสบการณ์จริงจากการเดินทางดูงานในประเทศและต่างประเทศ การสร้างพันธมิตรธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) โดย EXIM BANK จะทำงานร่วมกับทีมประเทศไทยนำพาผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ตลาดโลกยุค Next Normal ทั้งช่องทางออนไลน์และรุกตลาดใหม่ โดยเฉพาะ CLMV ประกอบด้วยกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม ซึ่ง EXIM BANK จัดตั้งสำนักงานผู้แทนใน CLMV ครบทั้ง 4 แห่งแล้ว นำไปสู่การสร้าง Ecosystem วงจรการค้าที่ขับเคลื่อนการเติบโตของภาคการส่งออก และเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน เชื่อมโยงกับการพัฒนาในมิติสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และประชาคมโลกโดยรวม

ผู้ประกอบการธุรกิจส่งออก ผู้ผลิตเพื่อผู้ส่งออก ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ทางบก ทางเรือ หรือทางอากาศที่เป็นสมาชิกสภาหอฯ ส.อ.ท. และ สรท. สามารถสมัครขอรับบริการด้านสินเชื่อจาก EXIM BANK ได้ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุด 4.5% ต่อปีในปีแรก ฟรี! ค่าธรรมเนียม Front-end Fee โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน แถม! กรมธรรม์ประกันการส่งออก EXIM for Small Biz (ฟรี! เบี้ยประกัน 3,000 บาท) อนุมัติสินเชื่อเร็วภายใน 7 วันทำการ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ธันวาคม 2565

ที่มา: ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

EXIM BANK สานพลังสภาหอฯ ส.อ.ท. สรท. พร้อมด้วย CMMU เสวนาหาทางออกของธุรกิจไทยหลังโควิด-19 ในหลักสูตรสร้างนักธุรกิจระหว่างประเทศชั้นแนวหน้า TOP X

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๔:๑๑ เชนการ์ด สร้างสุขอนามัยน้องหมาน้องแมว ผ่านแคมเปญ Like Share Donation คุณได้บุญน้องได้ใช้ ส่งมอบผลิตภัณฑ์กับมูลนิธิสงเคราะห์สัตว์กว่า 300,000
๑๔:๐๐ SUPER เล็งจับมือพันธมิตรรายใหม่
๑๓:๐๓ อาร์เอส กรุ๊ป จัดโครงสร้างกลุ่มธุรกิจคอมเมิร์ซใหม่ RS LiveWell สำหรับผู้คน และ RS pet all เพื่อสัตว์เลี้ยง เติบโตแรงแบบคู่ขนาน มั่นใจไตรมาส 3
๑๓:๑๐ โครงการ อีเอสอาร์ เอเชีย แหลมฉบัง ประเดิมผู้เช่ารายแรก
๑๓:๕๐ พาราไดซ์ พาร์ค ต้อนรับ เขตประเวศ พร้อมพาชมพื้นที่ขยายการให้บริการ จุดบริการด่วนมหานคร (BMA Express Service)
๑๓:๔๖ ข้าวมาบุญครอง แสดงความยินดี ครบรอบ 25 ปี เย็นตาโฟเครื่องทรง อ.มัลลิการ์
๑๓:๔๗ กรุงไทย ปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ ยืนหยัดดูแลลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้อย่างยั่งยืน
๑๓:๔๗ พาราไดซ์ พาร์ค ต้อนรับ รองผู้ว่าฯ กทม. พร้อมพาชมตลาดเสรีมาร์เก็ต และจุดบริการด่วนมหานคร (BMA Express Service)
๑๓:๕๗ PwC ประเทศไทย ร่วมงาน BOT Digital Finance Conference 2023
๑๓:๕๕ เขตหนองแขมกวดขันวินรถ จยย.ปากซอยจินดาเวช ไม่จอดกีดขวางทางเท้า-ป้ายหยุดรถโดยสาร กำชับปฏิบัติตามกฎระเบียบ